HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Danske Dynamiske Tanker

hoa-politicalscene.com/danske-dynamiske-tanker.html - Danske Dynamiske Tanker: Tiden med klassiske politiske partier med de herskende eliter er afsluttet på grund af de problemer, der har forårsaget...

hoa-politicalscene.com/danske-dynamiske-tanker.html - Danske Dynamiske Tanker: Tiden med klassiske politiske partier med de herskende eliter er afsluttet på grund af de problemer, der har forårsaget...

Danske Dynamiske Tanker er del 4 af Danske Dynamiske Ideer, som er del 1. Del 2 handler om Danske Dynamiske Perspektiver. Del 3 handler om Danske Dynamiske Meninger. Del 5 handler om Danske Dynamiske Indsigter. Del 6 er på Danske Dynamiske Punkter. Del 7 handler om Danske Dynamiske Synspunkter, og del 8 er på Danske Dynamiske Planer. Venligst korriger sprogfejl ved at skrive de rigtige ord i komplette afsnit. Brug kommentarerne. Tak.


Før diktatorens fald havde lederen af det muslimske broderskab i Sudan "Muslim Brothers in Sudan" gjort ham til en (imam) med store evner til at afskære mennesker, amputere og slagte dem ved sharialovene, selvom lederen af (NIF) vidste, at han var kætter og punk.

På det tidspunkt flygtede jeg fra hans totalitære regime, mange år, før implementeringen af sharialovene. Den eritreiske folks befrielsesfront (EPLF) kontaktede mig i løbet af 1970'erne, mens fronten startede operationerne for at befri Eritrea fra Etiopien. De kontaktede mig, og vi har drøftet mange politiske spørgsmål vedrørende situationerne på Afrikas Horn.

Jeg blev fan af fronten på grund af dens politiske linje og faste holdning med masserne.. De bad mig om at hjælpe dem i mediearbejdet, og jeg gjorde det til fordel for den eritreiske revolution. (EPLF) brugte udtrykket "masser" i sin litteratur til at befri Eritrea, og på det tidspunkt indså jeg, at det må være "massetiden", så jeg kom med dette udtryk "massenes æra" og brugte det, og jeg blev en troende, der støttede eritreerne revolution indtil sejr og videre.

Efter befrielsen af Eritrea arbejdede jeg i Asmara i 1990'erne, jeg brugte det samme udtryk "massenes æra" til at udarbejde et offentligt projekt for masserne. Navnet på dette projekt var martyrens træ "Martyr's Tree". Ved at oplyse masserne brugte jeg metoden til at belyse masserne om hvordan de kan foretage specifik masseindsamling til at plante martyrtræet. Se også

Som en del af dette projekt var jeg travlt med at føre de eritreiske masser til at plante mere end fem millioner træer for martyr kaldet "martyrens træ" Martyr's Tree"". Tilsyneladende var jeg også meget travlt, mens jeg arbejdede med at designe dette projekt til at bevare miljøet i Eritrean, og jeg personligt håbede virkelig, at det ville støtte det regionale og globale miljø.

Fortsæt med 🇩🇰 Danske Dynamiske Indsigter.


* Read "Dynamic Ideas" in your native language below:

🇦🇱 Read it in Albanian Idetë dinamike.

🇪🇹 Read it in Amharic Invitation to Comment 158: ተለዋዋጭ ሀሳቦች and Invitation to Comment 159: ተለዋዋጭ የፖለቲካ አመለካከቶች.

🇱🇧 Read it in Arabic Afkar Dynamicyah, and Invitation to Comment 154: أفكار ديناميكية، أو أفكار دينامية.

🇧🇬 Read it in Bulgarian Invitation to Comment 155: Динамични идеи and Invitation to Comment 156: Динамични политически мнения.

🇨🇳 Read it in Chinese Invitation to Comment 157: 动态想法.

🇨🇿 Read it in Czech Dynamické nápady and České dynamické perspektivě.

🇬🇧 Read it in English Dynamic Ideas and Dynamic Political Opinions.

🇵🇭 Read it in Filipino Dinamikong Ideya and Dinamikong Pag-iisip.

🇫🇷 Read it in French Idées Dynamiques and Perspectives Dynamiques Françaises.

🇬🇷 Read it in Greek Invitation to Comment 160: Δυναμικές ιδέες and Invitation to Comments 163: Ελληνικές δυναμικές προοπτικές.

🇮🇱 Read it in Hebrew Invitation to Comments 164: רעיונות דינמיים.

🇮🇩 Read it in Indonesian Ide Dinamis and Pandangan Dinamis Indonesia.

🇮🇪 Read it in Irish Smaointe Dinimiciúla and Léargais Dhinimiciúla na hÉireann.

🇮🇹 Read it in Italian Idee Dinamiche and Prospettive Dinamiche Italiane.

🇯🇵 Read it in Japanese Invitation to Comments 165: ダイナミックなアイデア.

🇰🇵 Read it in Korean Invitation to Comments 166: 역동적 인 아이디어.

🇱🇻 Read it in Latvian Dinamiskās Idejas and Latvijas Dinamiskā Domāšana.

🇲🇾 Read it in Malay Idea Dinamik and Pendapat Dinamik Melayu.

🇳🇴 Read it in Norwegian Dynamiske ideer and Norske Dynamiske Tanker.

🇮🇷 Read it in Persian Invitation to Comments 167: ایده های پویا.

🇵🇱 Read it in Polish Dynamiczne Pomysły and Polskie Dynamiczne Perspektywy.

🇵🇹 Read it in Portuguese Ideias dinâmicas and Pensamento Dinâmico Português.

🇷🇴 Read it in Romanian Ideile dinamice and perspective dinamice românești.

🇷🇺 Read it in Russian Invitation to Comments 168: Динамические идеи and Invitation to Comments 169: российских динамических мнениях.

🇸🇰 Read it in Slovak Dynamické myslenie and Slovenské dynamické perspektívy.

🇪🇸 Read it in Spanish Ideas dinámicas and Perspectivas dinámicas españolas.

🇸🇪 Read it in Swedish Dynamiska idéer and Svenska Dynamiska Tes / Avhandling.

🇹🇭 Read it in Thai Invitation to Comments 170: ไอเดียแบบไดนามิก.

🇻🇳 Read it in Vietnamese Ý tưởng năng động and Quan điểm năng động của người Việt.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation to Comment.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

نُشرت مطلع هذا العام

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!