HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Kosmopolitisk Svenska!

Cosmopolitan Swedish (Kosmopolitisk Svenska) is obviously in Swedish language, which is spoken by more than 10 million people. As Scandinavian Germanic language, it comes with light differences in letters and tones compared to other Scandic-Languages. But, it is more musical and sweet like French. To read about cosmopolitan in English, even if you were Swedish, view the first part of it at Multicultural Culture 9 and to read it in other world languages view the Global Dynamics sections below the main Svensk Kosmopolitisk article. Thanks.

Denna artikel kommer du att läsa på den här sidan är uppenbarligen på svenska, som talas av mer än 10 miljoner människor. Som skandinaviskt germanskt språk kommer det med lätta skillnader i bokstäver och toner jämfört med andra skandinaviska språk.

Men det är mer musikaliskt och sött som franskt. För att läsa om cosmopolitan på engelska, även om du var svensk, se den första delen av den på Multicultural Culture 9 och för att läsa den på andra världsspråk, se Global Dynamics-sektionerna under den svenska huvudartikeln. Tack.

På så sätt jämför man mellan de två versionerna... den engelska versionen av Cosmopolitan person på engelska och den svenska versionen. När du jämför och hittar skillnader, eller misstag i översättningen från engelska till svenska, kommer du att vara skyldig till dig själv och ditt kulturarv att göra ditt svenska språk bättre genom att skriva rätt uttryck i kommentarsformuläret på denna sida.

En kosmopolitisk person är en person med olika kulturer och den som tror på humaniora mer än någon annan sak i livet. Hon eller han är inte intresserad av företag som bara handlar om att tjäna pengar och rikedom åt någon.

Specifikationer för en Kosmopolitisk Person!

Var en upplyst mångkulturell person med ett intresse för världen. Här hjälper vi dig att bli upplyst och belysa din väg för att lösa världens problem och reformera den. Du gör detta när du blir en kosmopolit som är väl fördomsfri och humanitär genom utbildningen av Global Dynamics.

En kosmopolitisk svenska person är upplyst och intresserad av världen. Det betyder också att en mångkulturell person är upplyst och intresserad av världen. Intressena i världen har två mål: affärsmål och mänskliga mål.

Affärsmålet kan vara ett av de problem som en humanitär kosmopolitisk person intresserar sig för att rädda världen från farliga affärsintressen. Du kommer att lära dig om allt detta i detalj i avsnitten av Global Dynamics, som observerar, analyserar och tillhandahåller lösningarna på dessa globala problem.

Nödvändigheterna av att vara en Kosmopolitisk Svenska eller någon annan kosmopolit!

Det är mycket viktigt att vara en mångkulturell person i tiden för Coronaviruset, eftersom mångkultur är en mekanism för att läsa om farliga saker som hotar ditt liv på många språk. På så sätt har du förmågan att bättre förstå, jämföra fakta på olika språk och analysera dem för att ta reda på rötterna till dessa allvarliga frågor.

Standard multikulturalism är en del av den globala dynamiken som handlar om den mycket oskyldiga, trevliga och enkla individen i världen som lider av många problem som kommer till honom utan hans vilja. Dessa problem uppstår globalt och har orsaker, orsaker och källor.

Dessa problem uppstår globalt och har orsaker, orsaker och källor.

Individen vet inte mer än den information som han läser och ser på (internationella politiska mediers) kanaler. Så tankarna hos den enskilde personen har drivits av informationen han får från media.

Kunskapen hos den enskilda personen kommer att vara begränsad på denna nivå. Han har inga andra sätt att tänka kring dessa problem annorlunda än vad media tycker, eller vad de tjänstemän som intervjuas av media tycker.

För att förstå de fullständiga och absolut inte dolda fakta om globala problem måste den enskilda personen ha en "mångkulturell kultur" som indikerar kunskaper i vissa språk.

Detta är det första kravet för att förstå globala problem, vilket indikerar en annan läsning och förståelse.

För det andra är humana intressen de mest mänskliga värdena för en kosmopolitisk person att konsekvent arbeta för andra människor.

Krav på en Kosmopolitisk Svensk eller någon annan person!

Den globala dynamiken tar hand om den väldigt oskyldiga, trevliga och enkla individen i världen som lider av många problem. Dessa problem uppstår globalt och de har orsaker och orsaker och källor.

Men den enskilde personen vet inte mer än den information han läser och tittar på i (internationella politiska mediers) kanaler. Så den enskilde personens tankar har styrts av informationen han får från media.

Kunskapen hos den enskilda personen kommer att vara begränsad på denna nivå. Han har inget annat sätt att tänka kring dessa problem på ett annat sätt än vad media tycker, eller vad de tjänstemän som intervjuas av media tycker. Det är värt att nämna detta igen.

För att förstå de fullständiga och absolut inte dolda fakta om globala problem, måste den enskilda personen ha en "mångkulturell kultur" som indikerar kunskaper i vissa språk. Detta är det första kravet för att förstå globala problem, vilket indikerar en annan läsning och förståelse.

För det andra är humana intressen de mest mänskliga värdena för en kosmopolitisk person att konsekvent arbeta för andra människor.

Extra definitioner och dynamiska behov för kosmopolitiska människor!

När en person har en "mångkulturell kultur", är den personen en kosmopolitisk person som känner till många kulturer i världen. En sådan person kan genom träning kunna se många saker på ett tydligt sätt som en normal kultiverad person inte kan se.

Denna praxis innebär inte bara att lära sig världens kultur, utan den här personen har levt i många mänskliga samhällen i flera år.

Det är därför någon med en mångfaldig kultur kan vara lärare för andra, även om han eller hon inte har lärarcertifikat som lärare. Om professionen är undervisning, så bidrar detta till att personen har en mångfaldig dynamikkultur som han eller hon följer från den vetenskapliga metoden för undervisningsprocessen.

Men inte varje "mångkulturell person" har en önskan att lära andra. En mångkulturell person som gör detta är vanligtvis någon som är intresserad av människor var de än är, oavsett deras olika kultur, trosuppfattning, hudfärg, nationalitet och etniskt ursprung. Detta beror på att människor i sitt kulturella koncept är varje individ av folket, och de tillhör den ”människoras” som människor från olika kulturer härstammar från.

Således är det mänskliga bandet som förenar honom med andra starkt. Det betyder att han också förstår de mentala skillnaderna mellan människor och förstår deras nivå av förståelse för vissa frågor. Graden av förståelse för frågan bestäms av utbildningsnivån och kulturen.

Men även på utbildningsnivå ser vi att en del utbildade människor inte förstår många saker ordentligt. De förstår inte många saker ordentligt på grund av vissa dåliga faktorer som bidrar till deras dimsyn.

Dessa faktorer kan vara familjemässiga, religiösa, politiska, sociala, pedagogiska eller något funktionshinder i deras tankeprocesser. Det betyder att familj, religion, politik, samhälle och utbildning spelar en roll för att marginalisera förståelse, eller "ytlig förståelse" genom en "mental frånvaro" som stör sinnets förmåga att förstå något på rätt sätt.

Genom denna tolkning drar vi slutsatsen att autentiska olika kulturer bestäms av positiva snarare än negativa faktorer.。

Dessa positiva faktorer är vetenskapliga faktorer som förstår och analyserar saker korrekt genom att visa deras ursprung och fakta genom ett "mentalt mikroskop" för att beakta detaljer, bakgrunder, uppenbara orsaker, källor, resultat och oklara effekter på människor och platsen där de bor, och det betyder ((Miljö)).

Jag tar detta mått från kulturens litterära faktum, som hänvisar till begreppet litterär kultur, med tanke på att alla faktorer som hindrar öppenhet är fordon för efterblivenhet.

För att få mer av denna kulturutbildning måste du läsa de kulturella avsnitten i avsnitten "Global Dynamics". Du kommer att upptäcka att global dynamik också har "olika kulturer". Det betyder också att global dynamik är en "mångkulturell kultur".

Jag lär dig här om Cosmopolitan Person och hela dynamiska avsnitten några viktiga dynamiska lektioner som tillför värden till din globala kunskap. Så, vad är du skyldig att göra för att ge tillbaka denna tjänst?

1. Snälla, kära svenska läsare, om du hittar några fel på dessa språk, vänligen korrigera dem i kommentarsformuläret på sidan. Skriv artiklarna med rätt ord. Tack. När du skickar in formuläret hittar du några böcker att ladda ner på nästa sida.

2. Kommentera detta ämne om Cosmopolitan Swedish Person för att lägga till värden till det som lyser upp vägen för andra trevliga människor att bli kosmopoliter och rädda dig och världen.

3. Vidarebefordra denna sida om Cosmopolitan Swedish till dina vänner genom att skicka dem webbadressen till den som https://www.hoa-politicalscene.com/cosmopolitan-swedish.html och uppmuntra dem att läsa, kommentera och vidarebefordra sidan och dela bilder och häng upp dem överallt. Du kan använda formuläret på Forward HOA Political Scene.

Den Globala Dynamiken Skapa en kosmopolitisk Svenska!

Du kommer att bli mer kosmopolitisk svenska när du lär dig av den globala dynamiken mer om planeternas problem som påverkar ditt liv negativt. Bra läsning och gott tänkande skapar en ny person av dig själv med kunskap om alla dessa problem. Du kommer att bli en kosmopolitisk svensk person.

När du känner till orsakerna till kriserna i världen kommer du också att lära dig hur du löser dem. Lyckligtvis finns lösningarna på alla världsproblem redan i masstidens LPE. Så gör den globala dynamiken till din politiska guide för att bygga massornas system överallt.

Massornas system har systematiska mekanismer som säkerställer att man löser världens problem och lanserar den nya massornas era. Den nya folkets era skapas av veteranaktivisten, krönikören, journalisten, romanförfattaren, poeten och teoretikern Khalid Mohammed Osman.

Så var uppmärksam på immateriella rättigheter och läs varje avsnitt i följande International Dynamics och var den internationella personen som världen behöver.

Ja, det här är alla mångkulturella lärdomar om vad som har hänt med världen sedan slutet av det kalla krigets era och hur man kan förändra allt som har hänt världen och skydda den från alla andra dåliga förändringar, vare sig det är i klimatet, i ekonomier, inom miljö, hälsa, natur, politik eller samhälle.

Därför är varje segment av ((internationell dynamik)) en ((multikulturell kultur)). Dessa globala dynamik har en historia av skapande från ((dynamiska idéer)), som började med dynamiska politiska idéer, som du kommer att lära dig i några avsnitt.

Genom historien om denna dynamik kommer du att veta hur jag planerade den regionala dynamiken för att experimentera med massornas "mångkulturalism", ekologiskt och politiskt och se de bästa sätten att samla massorna för några föreslagna projekt jag måste slutföra (( dynamiska idéer)) hos massorna.

Du kommer också att lära dig hur jag omvandlade regional dynamik från den enkla idén om det eritreanska martyrträdet och de dynamiska idéerna från den sudanesiska revolutionen till global dynamik och varför.

Global dynamik 1 bildar moderna system av massorna för den svenska kosmopoliten att förena världen

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 1, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/1IiIci7hjZE

Global dynamik 2 bygger sinnet hos en kosmopolitisk svenska för att förstå globala kriser

Svensk Kosmopolitisk på Videor: Hur ställer jag in den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 2, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/RT4C3xydsP0

Global dynamik 3 engagerar den kosmopolitiska svenskan i offentlig verksamhet för att förändra politikens värld

Kosmopolitisk Svenska på Videoklipp: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 3, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/c_ND8kUL0qE

Global dynamik 4 fascinerar alla människor att vara kosmopoliter

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 4, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/ReNcMhG9cyA

Global dynamik 5 flyttar den kosmopolitiska svenskan att rädda världen från den globala uppvärmningen

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 5, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/li3063nECGc

Global dynamik 6 förbereder den välutbildade kosmopolitiska svenskan att bli en sekulär politisk ledare

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 6, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/r0UEcDryJ3o

Global dynamik 7 förbättrar de kosmopolitiska svenska makterna för att lösa ekonomisk kris

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 7, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/rHQj6HSY-KM

Global dynamik 8 förbättrar den kosmopolitiska svenskans sinnesförmåga för att rädda regnskogarna

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 8, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/96G732HGY-M

Global dynamik 9 främjar den kosmopolitiska svenskan att vara ledande i varje japanskt samhälle

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 9, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/23Lz89zS1RY

Global Dynamics 10 främjar kunskapen om den kosmopolitiska svenskan för att rädda hans värld

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 10, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/KRFWybE5aRE

Global dynamik 11 får arbeta med andra världens kosmopoliter för att lansera massans era

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 11, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/9MdhdJeCdUk

Global dynamik 12 får den kosmopolitiska svenskan att rädda världen från bakterie-, kemiska och kärnvapen

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 12, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/bGUtj5oC6Bo

Global dynamik 13 gör det möjligt för den kosmopolitiska svenskan att bilda system av massor

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 13, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/T3-x88Aa8RE

Global dynamik 14 hjälper den kosmopolitiska svenskan att rädda världen från klimatkriser

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 14, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/od3_2Izg8ZQ

Global dynamik 15 imponerar på den kosmopolitiska svenskan för att rädda sällsynta däggdjurs- och växtarter

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 15, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/zstFN59hBBE

Global dynamik 16 inspirerar den kosmopolitiska svenskan att skapa sekulära politiska system överallt

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 16, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/UpqUOFam8ww

Global dynamik 17 konstruerar den kosmopolitiska svenskan för att rädda snön

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 17, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/W_YIPjCc-os

Global dynamik 18 lockar den svenska kosmopoliten att implementera globala problemlösningar

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 18, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/-Q9rWV34q18

Global dynamik 19 lyfter andan i den kosmopolitiska svenskan för att inspirera alla

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 19, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osmann: https://youtu.be/Vu92eOwaNcc

Global dynamik 20 lyfter den kosmopolitiska svenskan till att förändra världen

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 20, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/cMBy27DkYXQ

Global dynamik 21 lägger grunden för varje kosmopolitisk person att leva i fred

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 21, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/7c2GRUdXzKM

Global dynamik 22 mobiliserar den kosmopolitiska svenskan för att rädda jorden

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 22, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/83-IO088B94

Global dynamik 23 model llösningar på världens problem för den svenska kosmopoliten att implementera

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 23, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/HH2xgm-GfvM

Global dynamik 24 motiverar den kosmopolitiska svenskan att rädda naturens klimat

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 24, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/MZGd4rUXJKc

Global dynamik 25 ordna kunskapen om en kosmopolitisk svenska att genomföra

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 25, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/temDIxPSZ1U

Global dynamik 26 påverkar den kosmopolitiska svenskan att använda vetenskapliga metoder för att lösa globala problem

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 26, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/pNJMy3Pxc8c

Global dynamik 27 påverkar den kosmopolitiska svenskan att eliminera internationell terrorism

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 27, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/t0MfZ5736-c

Global dynamik 28 samlar den svenska kosmopoliten för att arbeta för andra människor

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 28, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/0kU5zEW8lhg

Global dynamik 29 skapar en kosmopolitisk svensk person

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 1 - 29, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/ojLU2ywQoVY

Global dynamik 30 stimulerar den kosmopolitiska svenskan att stimulera alla andra att vara en kosmopolitisk person

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 2 - 1, revolutionerande videolektioner på arabiska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/IsG7AuIhQXQ

Global dynamik 31 stärker den kosmopolitiska svenskan för att rädda världen från orkaner

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 2 - 2, revolutionerande videolektioner på arabiska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/NySLGBEF4xM

Global dynamik 32 utvecklar metoder för den kosmopolitiska svenskan att förändra klassiska politiska system

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 2 - 3, revolutionerande videolektioner på arabiska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/U7XfY9ZpKo0

Global dynamik 33 utökar den svenska kosmopolitens vision att upprätthålla fred i världen

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 2 - 4, revolutionerande videolektioner på arabiska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/KWDyaLCz4NA

Global dynamik 34 varumärkeslösningar för den kosmopolitiska svenskan för att rädda världen

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 2 - 5, revolutionerande videolektioner på arabiska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/JPJ2giLACkI

Global dynamik 35 väcker den kosmopolitiska svenskan att känna till globala problem och lösa dem

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 2 - 6, revolutionerande videolektioner på arabiska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/8cwf5H7ivbQ

Global dynamik 36 väcker medvetenheten hos den kosmopolitiska svenskan att förändra ekosystemet

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Hur sätter man upp den internationella revolutionen? Avsnitt 2 - 7, revolutionerande videolektioner på arabiska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/kr0R1-IqPKE

Global dynamik 37 vägleder den kosmopolitiska svenskan att göra alla kosmopolitiska och förena världens människor

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Klimaträttvisa, Avsnitt 1 - 1, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/4HS-Jq7bJJ0

Global dynamik 38 är vettigt för den kosmopolitiska svenskan att förändra världen

Kosmopolitisk Svenska på Videor: Klimaträttvisa, Avsnitt 1 - 2, Revolutionära lektioner på engelska av veteranaktivisten, journalisten, poeten, novellförfattaren och romanförfattaren Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/9VH_f045Bv4

Global dynamik 39 ökar ett kosmopolitiskt tänkesätt för att känna till de dolda orsakerna till kriser

Global dynamik 40 ökar medvetenheten om den kosmopolitiska svenskan för att rädda världen från tsunamis

Kosmopolitisk svenska om flerspråkig dynamik 1, som är den språkliga delen av global dynamik

Kosmopolitisk svenska om tvåspråkig dynamik 2, som är den språkliga delen av global dynamik

Kosmopolitisk svenska om flerspråkig dynamik 3, som är den språkliga delen av global dynamik

Kosmopolitisk svenska om tvåspråkig dynamik 4, som är den språkliga delen av global dynamik

Den kosmopolitiska idén uppmuntrade mig att inspirera och vägleda massorna att plantera mer än 5 000 000 martyrträd i Eritrea

Den kosmopolitiska idén gav mig energi att skapa miljöaktiviteter som det sudanesiska martyrens träd 1 från idén om det eritreanska martyrträdet

Den kosmopolitiska idén tände min fantasi för att skapa ytterligare miljöaktiviteter som den sudanesiska martyrens träd 2 för att sätta igång den sudanesiska revolutionen

Den kosmopolitiska idén påverkade mig att skapa fler miljöaktiviteter som den sudanesiska martyrens träd 3 för att stödja den sudanesiska revolutionen

Den kosmopolitiska idén inspirerade mig att mobilisera den sudanesiska revolutionen genom långa år och den misslyckades

Den kosmopolitiska idén motiverade mig att skapa tre mekanismer för en progressiv sudanesisk revolution som försummades av sudaneser, så revolutionen misslyckades

Den kosmopolitiska idén övertalade mig att avslöja de muslimska bröderna, grundarna av internationell terrorism med andra globala element

Är du en kosmopolit?

Vill du bli kosmopolitisk?

Har du kommentarer om kosmopolitisk svenska?

* Svara på frågan och ange detaljer när du skriver kommentarer om kosmopolitisk svenska. Känn inte att du inte kan göra det här även om du inte vet hur man skriver. Skriv bara dina kommentarer om kosmopolitisk svenska på valfritt språk så kommer jag att göra redigerings- och översättningsjobbet åt dig, så att du blir en global författare. Det kommer att göra dig till en professionell författare. Dela din kosmopolitiska svenska sida, när du får den publicerad.

* Anmäl dig till HOA Political Scene Newsletter genom formuläret om kosmopolitisk svenska och bekräfta det. Håll utkik efter ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta. Du kan läsa om nyhetsbrevet på den angivna länken.

* Dela länkarna till Global Dynamics inklusive kosmopolitisk svenska och dela affischerna för den globala politiska kampanjen på bra webbplatser (vänligen inte i FaceBook) och fixa affischerna överallt på offentliga platser.

* Kontakta oss för att låta oss veta att du läser kosmopolitisk svenska, förstod vad du läser och att du skulle vilja stå vid sidan av de globala massorna, som du lärde dig av kosmopolitisk svenska.

* Vidarebefordra HOA Political Scene till dina vänner, inklusive länken till kosmopolitisk svenska enligt följande, så att dina vänner kommer att vidta samma åtgärder.

* Läs om de naturproblem vi har globalt, inklusive effekterna av klimatförändringar på många platser och på människor, som du läser om kosmopolitisk svenska på 100-beautiful-sites-in-the-world.com/100-beautiful-sites-blog.html.

* Se dokumentärer och filmer om naturkriser orsakade av policyn du läser om på kosmopolitisk svenska på tvcinemaapp.com/tv-cinema-app-blog.html. Snälla, när du hittar något som inte är meningsfullt för dig, kom hit för att skriva om det. Jag kommer att svara på dina frågor och belöna dig för det genom att erbjuda dig några bra böcker att läsa och veta mer om hur du kan göra ditt liv bättre.

Formuläret ovan är till för att anmäla dig till nyhetsbrevet och det nedan är för att skriva Comment C2 Entries om kosmopolitisk svenska.

Lyssna kära kosmopolitisk svenska, jag känner till världens politiska historia som helhet även om jag är specialiserad på Afrikas horns historia och jag har en bok om de politiska konflikterna där på APPLE BOOKS, som du kan se på den här sidan. Om du är intresserad av att arbeta med mig kan vi samarbeta i några bokprojekt. Använd formuläret på sidan Kontakta oss för detta ändamål. Jag ser fram emot att arbeta med mina böcker med din hjälp och vi kommer överens om detta projekt. Tack.

Berätta för oss vad som är intressant på kosmopolitisk svenska. Kommentarsformuläret för kosmopolitisk svenska är sofistikerat och det har några fält att fylla i. Se till att ange din e-post när du kommenterar kosmopolitisk svenska. Det är också bra att bocka i cirkelknapparna på kosmopolitisk svenska för att få aviseringsinlägg om dina kommentarer. På så sätt kommer du att interagera med de människor som kommenterar kosmopolitisk svenska och etablera ett nätverk om kosmopolitisk svenska på detta nätverk.

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Kommentar c2-inlägg om kosmopolitisk svenska visas på denna del av kosmopolitisk svenska precis under kommentarsformuläret och ovanför detta stycke. Om du inte kommenterat kosmopolitisk svenska förrän nu, gör det nu innan du flyttar till en annan sida. Tack så mycket älskling.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!