HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Political Troubles - Politikai Bajok

Politikai Bajok is political troubles in Hungarian. So, it is obvious that the main content is in Hungarian. But, the English preamble and many pages in the sections of the Global Dynamics will guide you through the way to know what are these political troubles and through this way, you will see how these political troubles threaten your live and you will know further how to deal with them to be safe and make your world safe.

hoa-politicalscene.com/politikai-bajok.html: Politikai Bajok: Gondoltál már arra, vagy összehasonlítottad a világ helyzetét a hidegháború alatt a mai világ rossz állapotával? Rossz helyzetben élsz ma?hoa-politicalscene.com/politikai-bajok.html: Politikai Bajok - Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Hungarian Eastern Bloc Dynamics: Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - A megoldások Khalid Mohammed Osman szekuláris geopolitikai és környezeti kulturális stratégiáiban és a tömegek korának taktikájában vannak: "Gondoltál már arra, vagy összehasonlítottad a világ helyzetét a hidegháború alatt a mai világ rossz állapotával? Rossz helyzetben élsz ma? Gondoltál már valaha alaposan és bölcsen az események természetére, és hogyan, miért és ki által ért véget a hidegháborús korszak? Láthatja az elméjét az itt közzétett globális dinamikán keresztül. A cikk elolvasása elfújja az elmédet, és te leszel a legokosabb ember, aki megmenti a világot és természetesen magadat is."

As this a multilingual network, I see that many words in some languages are difficult to write in the addresses of pages that appear in web browsers, such as words that are written with signs and strokes in letters like the O letter with a crossing diagonal, or two letters amalgamated with each other like the AE, or the letter A with a vowel point / diacritical mark at its head ;-)

This brings us to the point that the political troubles in Hungarian language is a translation to the political chaos I talked about at the Groundbreaking Solutions to World Crises. I couldn't name the file of the page political chaos in Hungarian because the word chaos has a vowel point / diacritical mark at the letter A. Web browsers actually don't read such letters. So, you know.

Now, you know what the topic is about, but you don't know how it affects your live and our lives on this planet, we call it "our mother, earth". The "Mother Earth" has an international day made by the United Nations to celebrate and take actions because the nature is suffering.

However, despite all of the actions nothing positive happened, as the earth and the nature are still facing dangers that create difficulties, disturbance, or by other word problems. All of these matters are politically caused through decades, since the political operations that ended the Cold War Era.

This is exactly, why I followed that destruction of the Balance of the Global Political System, which has been achieved by those operations to analyze everything that has happened to the world and this is why you should pay attention. We are all in danger.

To continue reading this article in English, click on the English word below, or get to the sections of the Global Dynamics and choose "Groundbreaking Solutions to World Crises". To read it in Hungarian, follow the lines below the buttons.

READ World Chaos in the following languages:The Hungarian version is already here. You can also read it in other languages on the sections of the Global Dynamics at the last part of the central section of the page. When you find any language mistake, please write the correct expressions within the paragraphs on the comments form. Thank you very much and I hope that you become a friend.

A politikai bajok preambuluma!

Mivel többnyelvű hálózatról van szó, úgy látom, hogy egyes nyelveken sok szót nehéz írni a webböngészőkben megjelenő oldalak címére, például olyan szavakat, amelyeket magánhangzókkal írtak betűkkel, például az O betűvel, átmenő átlóval, vagy két betűt, amelyek egymással egyesültek, mint az AE,  vagy az A betű magánhangzóponttal / mellékjellel a fején ;-)

Ezzel el is érkeztünk odáig, hogy a magyar nyelvű politikai gondok annak a politikai káosznak a fordítása, amelyről a világkormányok zűrzavarában beszéltem. Nem tudtam magyarul megnevezni az oldal politikai káoszának aktáját, mert a káosz szónak magánhangzópontja / mellékjele van az A betűnél. Szóval, tudod. A webböngészők valójában nem olvasnak ilyen betűket. Szóval, tudod.

Most már tudod, miről szól a téma, de nem tudtad, hogyan befolyásolja az életedet és az életünket ezen a bolygón, mi "anyánknak, földnek" hívjuk. A "Földanya" nemzetközi napot hozott létre az Egyesült Nemzetek Szervezete által, hogy ünnepeljen és cselekedjen, mert a természet szenved.

Az összes cselekedet ellenére azonban semmi pozitív nem történt, mivel a Föld és a természet még mindig olyan veszélyekkel néz szembe, amelyek nehézségeket, zavarokat vagy más szóval problémákat okoznak. Mindezeket az ügyeket politikailag évtizedeken keresztül okozzák, a hidegháborús korszakot lezáró politikai műveletek óta.

Pontosan ezért követtem a globális politikai rendszer egyensúlyának pusztulását, amelyet ezek a műveletek értek el, hogy elemezzék mindazt, ami a világgal történt, és ezért kell figyelni. Mindannyian veszélyben vagyunk.

A cikk magyar nyelvű olvasásának folytatásához kövesse a preambulum alatti sorokat. Ha angolul vagy más nyelveken szeretné elolvasni, kattintson a fenti gombokra, vagy lépjen a Globális dinamika szakaszaihoz, és válassza az "Úttörő megoldások a világválságokra" vagy a "világkáosz" lehetőséget bármilyen nyelven. Kérjük, ne feledje, ha bármilyen nyelvi hibát észlelt, javítsa ki a megjegyzés űrlapon. Ezt akkor teszed, amikor veszed azokat a sorokat, amelyekben hibák vannak, és helyesen írod őket a formában. Nagyon köszönöm.

A világkáosz a politikai bajok!

A globális káosz más szóval nemzetközi káosz, egyetemes káosz és világkáosz, vagy világméretű káosz. csapás, katasztrófa, zavartság, válság, dilemma, fogyatékosság, zavar, zavargások, pusztítás, probléma, tragédia, turbulencia vagy zűrzavar.

Mindezek a helyzetek azt jelzik, hogy valami történt, és káoszt, valaminek a zavarát vagy egy rendszer megzavarását eredményezte, bármi is legyen az a rendszer. Ami itt aggaszt bennünket, az a rendszer káosza, vagy a rendszer zűrzavara, bármi is legyen az a rendszer.

Bár a következő szakaszok lengyelül vannak, de az angolra és más nyelvekre történő fordításokat a Globális dinamika szakaszaiban vagy az alábbi hivatkozásokon találhatja meg.

Globális káosz vagy világkáosz: A definíció szimbolikus!

Nyelvileg a globális káosz, amely más szóval nemzetközi, egyetemes és világi vagy világméretű, rendetlenség, zűrzavar és pusztulás. Mindez azt jelzi, hogy valami történt, és káoszt, zavart vagy zavart okozott bármely rendszerben, bármely rendszerben. Ami itt érdekel bennünket, az a rendszer káosza vagy a rendszer zűrzavara, bármi is legyen az a rendszer. Ami azt illeti, ez néhány politikai baj jele ebben a korszakban, amelyet új világrendnek neveznek.

Tehát mi a világ káosza politikailag?

Politikailag a tagadhatatlan tények azt mondják, hogy a globális káosz nem sportkáosz, hanem valódi erkölcsi káosz. Ezek a jelek azonban kulturális és politikai jellegűek, így a káosz annak az eredménye, hogy az emberek nem megfelelően viselkednek.

A világ káoszát azok a kormányok hozzák létre, amelyek nagyon bosszantanak bennünket irracionális politikáikkal, amelyek oly sok éghajlati problémát, gazdasági problémát, környezeti problémát, egészségügyi problémát, természeti problémát, politikai problémát és társadalmi problémát okoztak. A problémák mindenhol jelen vannak, és az élet számos aspektusát érintik. Így javíthatja ki a világot.

A világot a maga nemében első egyensúlyi formulával, a politikai rendszerek építésével, kiegyensúlyozásával és forgatásával fogja megjavítani. A dinamikus formulát én, egy veterán aktivista, újságíró és költő, Khalid Mohammed Osman hoztam létre, és neked, kedves barátom, hogy átültesd a gyakorlatba, hogy jobbá te tedd a világot. Az alábbi Globális dinamika szakaszaiban találja meg. Kezdjük tehát a The World Chaos részletes elemzésével.

Bár azt mondjuk, hogy a káosz kulturális és politikai, először a politikára kell gondolnunk, és meg kell értenünk, hogyan ösztönzi a koholmányt, a manipulációt, a rossz viselkedést, és így a politika, a politikai gyakorlat és a politikai eredmények kulturális félreértéséhez vezet.

Csak racionális olvasással és gondolkodással tudjuk, és így értjük meg, hogy a globális káosz valójában jelen van a világban a rendezetlenségben.

A koronavírus-járvány rávilágított erre a globális zűrzavarra, és bizonytalanságot és frusztrációt teremtett, függetlenül más kulturális, gazdasági, egészségügyi, irodalmi, politikai és társadalmi kérdésektől, amelyek biztosan megnehezítik és súlyosbítják az életet.

Ezek a politikai bajok együttesen kaotikussá teszik a világot. A világ rendetlenséggé tétele nem biztos, hogy néhány politikus szándéka.

De a mostani politikai gyakorlataink rossz következményei egy olyan oktalan kapitalista politikát mutatnak, amely az időjárás, a környezet és az emberi egészség rovására igyekszik profitálni.

A politikát a kormányok vezérlik, és a politika következményei olyan nehéz helyzetekben jelentkeznek, amelyekben a világ folyamatosan tapasztal. Ha jól megértjük, megérthetjük, hogy a világ kormányai nagy nevetést mutatnak rajtunk. Mit fogsz tenni ellene?

Ezeket a reflexeket politikai dilemmáknak, politikai katasztrófáknak vagy más politikai kifejezéseknek nevezem: politikai válságoknak, politikai instabilitásnak, politikai szerencsétlenségeknek, politikai instabilitásnak, politikai nyomorúságok, nyomorult politikának, politikai problémáknak, politikai tragédiáknak, politikai zűrzavarnak és politikai kudarcnak.

Megfelelő megértéssel láthatjuk, hogy a világ kormányai sokat nevetnek rajtunk. Mit fogsz tenni ellene?

A kormányok már korábban is nevettek, amikor az emberek szerte a világon tiltakoztak az éghajlatváltozással szembeni tisztességes bánásmód követelése ellen, és továbbra is nevetnek minden alkalommal, amikor minden klímatüntetést tartanak.

Nem kell az emberek arcába nevetni, de még mindig nevetnek, amikor figyelmen kívül hagyják az emberek követeléseit az éghajlatváltozás elleni tiltakozások során, ami azt mutatja, hogy a tiltakozások soha nem működnek. Tehát harmadszor is, mit fogsz tenni ellene?

Megy, összezavarodsz, csalódott, bizonytalan, zavart vagy zavarban leszel bármi miatt? 

Álmatlan leszel, mindent átkozottul sokat, sokat iszol spiritust, sokat eszel, sokat szexelsz, vagy sokat csodálkozol az utcán?

Sokat fog esni minden lépésedben, amit megteszel, hogy jobbá tedd az életedet, majd kétségbeesetten vágysz a nyugalmadra, és úgy döntesz, hogy öngyilkosságot követsz el, vagy megölsz valakit?

Kételkedni fogsz abban, hogy képes vagy megérteni mindannak a világos tényeit, ami még mindig történik a világban?

Ön, mint jó ember, folytatja a tüntetéseket vagy tiltakozásokat az utcán és a munkahelyén, vagy sztrájkol a munkából?

Mindezek a személyes viselkedések súlyosbítják a problémáidat és rontják az életedet, és mindezek a nyilvános cselekedetek a kormányok irracionális politikája ellen ma már nem működnek.

Mielőtt belegondolna ezekre a nyilvános akciókra, tudnia kell, hogy az olyan cselekedetek, mint a tiltakozások és a sztrájkok, nem lehetnek az egyetlen mechanizmusok, amelyeket meg kell tennie.

Hány tüntetést és sztrájkot hajtottak végre a munkából, és mennyi sikert értek el?ke.

Ezért más mechanizmusokra, más módszerekre, egyéb stratégiákra és egyéb taktikákra kell gondolnia, mivel ezekre először szükség van.

Ezekre szükség van, mivel egy rendszerrel fog foglalkozni. Ez a rendszer nem egy közönséges és egyszerű rendszer, hanem egy összetett rendszer.

Bármire is gondolsz, távoli barátom, nem fog működni. Azért teszik ezeket a demokratikus tevékenységeket, mert a demokrácia olyan állításaira korlátozódtak, hogy az embereknek joguk van tiltakozni. A demokrácia rendszerében az ilyen fellépést a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságaként írják le.

De ki kell lépnie a demokrácia e kis dobozából, és tudnia kell egy szakértőtől, hogy minden változtatáshoz rendszerre van szükség. Semmilyen tiltakozás, semmilyen sztrájk és erőszak nem fog változást elérni. Ha azt mondod, hogy "a változásokhoz rendszer szükséges", meg fogod érteni, hogy ez a HELYES MÓDJA A VÁLTOZÁSOK ELÉRÉSÉNEK, ha okos ember voltál.

Aktivista és újságíró vagyok, és elkészítettem Önök számára ezt a rendszert. Tehát szükséged lesz a tudományos rendszeremre, amely jól fel van építve és integrálva van a tömegek korának LPE-jébe.

Tudom, hogy ezek az igények / követelmények a pozitív változásokra riasztóak és nehézkesek, és furcsaak lehetnek számodra, a gyönyörű és kedves egyén számára a világ minden pontján.

Oly sok éve vagyok ebben a frusztráló helyzetben. Azonban sikerült kijutnom belőle úgy, hogy az összes helyzetet kihívásnak vettem, majd azon gondolkodtam, hogyan lehet kilábalni a nehéz körülményekből. Megtanultam, hogy egyetlen test sem érhet el változást olyan ügyekben, amelyek minden ember életét veszélyeztetik, ha egyedül cselekszünk. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működnie másokkal.

Ne feledje azonban, hogy még a másokkal való együttműködés sem biztos, hogy semmit sem ér el. Emlékezzünk az éghajlatváltozás elleni tiltakozások során tett hatalmas lépésekre. Nem értek el semmit, mindaddig, amíg ezek a nehéz körülmények tovább rontják mindenki életét.

Ennek az az oka, hogy attól a naptól kezdve, hogy ezek az éghajlati tiltakozások elkezdődtek, nem volt rendszerük. Igen, ismét rátérünk erre a varázsszóra, a "rendszer"-re. Ez a pozitív és progresszív változások titkos kulcsa. Ennek alapja az LPE sarokköve. Ez a változások forradalmian új, úttörő mechanizmusa.

Rájöttem, hogy ha ezt a folyamatot a kihívásokra gondoljuk, és ötleteket hozunk létre a kihívások kidolgozására, majd arra ösztönözzük az embereket, hogy megvalósítsuk az ötleteket, az mind egy rendszer munkája. Úgy értem, mindannyian egy rendszert építenek.

Ezért kreatív lettem, hogy előálljak néhány olyan projekttel, amelyek megoldásokat tartalmaznak ezekre a nehéz helyzetekre, és arra ösztönöznek néhány hozzád hasonló embert, hogy legalább azért hajtsák végre ezeket a projekteket, hogy megoldják az olyan problémákat, mint a környezeti problémák, amelyek a világ minden táján vannak.

Nem ez a legokosabb intelligens áramlás, amely megköveteli tőled, hogy elmerülj az LPE folyamatában?

E projektek némelyike pozitív cselekvésre vonzotta az embereket, és sikeresen végrehajtották azokat. Olvassa el ezt a kérdést az alábbi globális dinamika szakaszaiban.

Ha ismerte az emberi jogi szervezetek, valamint a hozzám hasonló gyermekek és környezetvédelmi szervezetek tevékenységét, akkor valószínűleg hallott már a "Gondolkodj globálisan, cselekedj helyi szinten" logóról, amely a végrehajtás etikai megközelítése. az emberi etikai elvekről.

Ezt a logót használtam az ötleteim megvalósításakor, és még a fordított változatát is használtam, ami a "Think Local, Act Globally". Az utolsó embléma konkrét eleme, hogy a helyi hibákból globálisan érti az emberi jogokat, és így globális tevékenységeket folytat.

Ezért teszem magam az Önök szolgálatába. Ha elfogadsz egy bölcs szót egy öreg bölcstől, akkor tudd, hogy semmilyen tüntetés, tiltakozás az utcákon és a munkahelyeken, egyetlen sztrájk sem kényszeríti vagy készteti a világ kormányait arra, hogy teljesítsék és tiszteletben tartsák jogaikat és őszinte követeléseiket. Ez természetesen csak akkor van így, ha elfogadod a szavamat, és nem veszed el a tudományos rendszeremet, hogy kidolgozd.

Klímatüntetések követelések & szlogenek!

Annak biztosítása érdekében, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák megoldására vonatkozó igények egyike se teljesüljön, nézzük meg az élet minden aspektusának folyamatos romlását és az éghajlatváltozás súlyosbodását. Lásd például a nemzetközi tüntetések vagy utcai tiltakozások logóit, hogy figyelmeztessék az éghajlatváltozás problémáit, és kérjék a következőket:

 • Bla, Bla, Bla, Cselekedj most.
 • Fújj engem.
 • Változtasd meg a politikát, ne az éghajlatot!
 • Az éghajlatváltozás megöl (A Föld Barátai).
 • Éghajlati igazságosság.
 • Éghajlati igazságosság, most.
 • Koppenhágának sikeresnek kell lennie egy tisztességes éghajlatvédelmi megállapodáshoz.
 • Csökkentse a CO2-t
 • Grib udfordringen - prøv selv at spare et ton i år
 • A természet nem köt kompromisszumot.
 • Nincs kompenzáció.
 • Nincs beszámítás.
 • Bolygó, nem profit.
 • Mentsd meg a havankat.
 • Mutassa meg az éghajlat áttekintését.
 • Állítsuk meg a CO2 gyarmatosítást.
 • Támogassa a fosszilis tüzelőanyagok új fejlesztésére vonatkozó moratóriumot az őslakos területeken.
 • Hagyja abba a töltést.
 • Nincs B bolygó.
 • A világ valódi üzletet akar.
 • Gyorsan vállald a kihívást.
 • Próbáljon meg megtakarítani egy tonnát ebben az évben
 • Használja ki a kihívások előnyeit.
 • Mentsd meg a havankat.
 • Az új fosszilis tüzelőanyagok kifejlesztésére vonatkozó moratórium támogatása az őslakos területeken.
 • Használja ki a kihívást.
 • Vágja ki a CO2-t.
 • Az éghajlatváltozás öl (A Föld Barátai).
 • Állítsa le a CO2-telepializmust.
 • Hagyja abba a töltést.
 • Változtass a politikán, ne az éghajlaton!
 • Mutasson áttekintést az éghajlatról.

Értsd meg pontosan, miért nem javult semmi... a cselekvésre való felhívás ellenére

Ez csak néhány példa a jelszavakra és kérésekre. Az éghajlatváltozással kapcsolatos politikai kampányok esetében azt is mondhatjuk: transzparensek, emblémák, logók és mottók, bár a szavak között van kis különbség.

Olyan sok hasonló felhívás van, amely nem kapott komoly figyelmet, a tiltakozástól a másikig és évekig attól a naptól kezdve, hogy a globális felmelegedés ismert.

Sok mindenünk van. Az éghajlatváltozás az egyik példája annak a káosznak, amelyet ma a világban tapasztalunk. Ebből a globális káoszból más típusú globális káosz is kialakult, amelyek közül az egyik a koronavírus által okozott globális káosz, amely egy kínai termék.

A politikai konfliktusok sok országban globális káoszt és a politikai bajok nagy részét okozták. A nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos konfliktusok még nagyobb káoszt okoztak a világban. A gazdasági nehézségek is nagyobb káoszt okoztak a világban.

A világzavar e korszakában bárminek a bizonytalansága, valamint e világproblémák létezése újabb világkáoszt teremtett, amelyen keresztül sok politikai baj következik be. Az éghajlatváltozás megállítására irányuló tiltakozások továbbra is fennállnak, mert az éghajlati problémák továbbra is fennállnak.

Az összes klímatüntetés változtatott-e egyáltalán valamit?

Hogy helyesen fogalmazzak, teljesültek-e ezek a követelmények?

Ha ezek az igények teljesültek, miért folyik a globális felmelegedés, és miért melegszik fel a Föld az egész világon?

Ha ezek a követelmények teljesülnek, miért folytatódik a globális felmelegedés, és miért okoz járványokat és más betegségeket a globális felmelegedés?

Miért terjed egy olyan járvány, mint a koronavírus (COVID-19) az éghajlatváltozás után?

Miért alakul ki és hoz létre változókat a pandémiás koronavírus-betegség?

Miért folyik még mindig a hó olvadása, még ezeken a korábban ismert havas vidékeken is?

Ezekkel a kérdésekkel párhuzamosan, amelyek csak a globális felmelegedést érintik az éghajlatváltozással és a pandémiával, más kérdéseket is feltehetünk a globális káoszról és az élet romlásáról, például:

Miért zsugorodik sok országban a gazdaság?

Görögország sem kivétel.

Miért irányítják a világ gazdaságait a Valutaalap és a Világbank által képviselt elsöprő nemzetközi alap?

Miért fenyegeti továbbra is a nemzetközi terrorizmus a világbékét és a stabilitást?

Miért eszkalálódott a politikai konfliktusok a hidegháborús korszak vége után?

Miért avatkoznak be a világ szuperhatalmai a világ más országainak belügyeibe?

Ki járult hozzá ezekhez a világ szerencsétlenségeihez? Mikor? és miért?

Miért nem akarják a kormányok megállítani azokat a politikákat, amelyek előidézték ezeket a szerencsétlen helyzeteket, amelyekben ma és mindenhol élünk?

Mit jelent megfelelni az éghajlatváltozás elleni tiltakozások igényeinek?

Lehet, hogy tud néhány választ, ha a politika a gondod. Semmit sem fogsz tudni, ha átlagos ember vagy. Olyan helyzetekben, amelyek az egész életedet fenyegetik, soha nem szabad átlagos embernek lenned. Meg kell tanulnod, hogy ne legyél átlagos ember.

Ha az igényeket kielégítjük, akkor a globális felmelegedés nem súlyosbodik a globális hőmérséklet súlyos emelkedésével. Az éghajlatváltozás nem okozott volna továbbra is olyan járványokat, mint a koronavírus-betegség (COVID-19), és ez a járvány nem fog reprodukálni magát sok változóban.

Ezenkívül az éghajlatváltozás elleni tiltakozások követeléseinek való megfelelés más válságokat is meg fog akadályozni, és biztosítani fogja a világ biztonságát az ellentétes érdekekkel, a gazdasági visszaeséssel, a politikai és vallási konfliktusokkal, számos társadalom hanyatlásával és a nemzetközi terrorizmus növekedésével szemben. Összefoglalva, soha nem lesz világkáosz vagy politikai baj.

Hogyan lehetséges ez? Hogyan történhet ez meg?

Ez úgy fog megtörténni, hogy megváltoztatjuk a politikai rendszereket az egész világon.

Miért kell megváltoztatnunk a kormányzati rendszereket?

Miért kell megváltoztatnunk a kormányzati politikákat?

Nos, valójában egyáltalán nem szükséges, hogy bármely országban legyen egy kormányunk, amely uralja az országot. Az országok más eszközökkel is irányíthatók.

Nos, ez nehéz? Vagy megkérdezheti, hogy lehetséges-e ez? Ha igen, akkor hogyan?

Először is, a politikát tömegprojektekké kell változtatni, hogy megmentse magát és a világot.

Semmi ilyesmi a változás lehetetlen. A Masses Era LPE-jén keresztül fogod megtanulni.

Az éghajlatváltozás elleni tiltakozások követelése elkerülhetetlenül azt jelzi, hogy a kapitalista erők által végrehajtott számos politikát meg kell változtatni.

A világ bajainak megoldásai a tömegek korának LPE-jében vannak

Miért vagyunk kötelesek mindenhol megváltoztatni a politikai rendszereket?

Miért vagyunk elkötelezettek a kormányzati politikák megváltoztatása mellett?

Az éghajlatváltozás elleni tiltakozásra irányuló követelések elkerülhetetlenül arra utalnak, hogy meg kell változtatni a kapitalista hatalmak által végrehajtott számos olyan politikát, amelyek bizonyítottan károsítják a környezetet.

De amit az emberek nem igazán látnak, az az, hogy minden kormányzati politikát meg kell változtatni.

Ennek az az oka, hogy úgy tűnik, hogy ezek a politikák közvetlen hatással vannak a politikai döntéshozatalra a világ számos országában, ahol a pénzügyi lehetőségek megváltoztak és fejlődtek.

Valójában ezek a politikák nemcsak a döntéshozatali folyamatot befolyásolják, hanem nehéz és kétségbeejtő helyzeteket is teremtenek nemcsak az emberek, hanem a Föld és az űr számára is.

Egy olyan helyzetben, amikor az élet forrása a természetes világegyetem, semmit sem szabad tenni annak természetének megváltoztatása érdekében. Ezt a kapitalista hatóságok politikája megváltoztatta. A világ változó politikai rendszerei az Era Mas LPE egyensúlyi képlet megvalósításával fognak bekövetkezni.

Mi a helyzet azzal, amiről beszélek?

Érzékeled ezt a logikát?

Mondja el véleményét. Nos, mondd meg, mit gondolsz. Írja be jelentését az oldal végén található megjegyzések űrlapjára. Köszönöm, kedves olvasó.

A politikai bajok és a világ káoszának alapos áttekintése a megoldások elérése érdekében

Vessen egy pillantást azokra a politikai bajok, amelyeket a kormányok szerte a világon pusztítással sújtanak.

Ahhoz, hogy elmélyüljünk és alaposan megvizsgáljuk a világ kormányainak politikai bajok, amelyek zavarnak bennünket, vissza kell térnünk egy kicsit azokhoz a változásokhoz, amelyek a hidegháborús korszak befejezése után történtek a világban.

Figyeljünk arra a tényre, hogy a hidegháborús korszak befejezésének összeesküvő rendszere világkáoszt is teremtett, amelyen keresztül a politikai bajok továbbra is uralják az életünket. Ha a progresszív világban vagy, és politikai pozícióban állsz a politikai orientáció bal oldalán, akkor nagyon világosan látni fogják ezeket a politikai gondokat. Ha a megfelelő politikai irányultságon állsz, vagy ha nem érdekel, bármi is legyen az, akkor semmit sem fogsz látni és érezni.

Ez a világkáosz nemcsak azokban a rossz politikai helyzetekben jelenik meg, amelyeket a hidegháborús korszak vége okozott, hanem az éghajlatban, a gazdaságokban, a környezetben, az emberek egészségében és egyes társadalmak integrációjában is megjelenik az élet számos aspektusának hanyatlásában.

A "hidegháborús korszak vége" a fő oka a világban tapasztalt összes politikai bajnak, mert a hidegháborús korszak végéhez vezető műveleteket politikai okokból tervezték konkrét politikai célok elérése érdekében.

A politikai okok között olyan gazdasági okok is voltak, amelyek célja a világ gazdaságának meghatározott módon történő megváltoztatása volt a kapitalizmus érdekeinek szolgálatában.

A politikai propagandákat arra használták, hogy elérjék a nagy egyesült országok, például a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (Szovjetunió) és a szocialista keleti blokk országainak megsemmisítését, amelyek a demokrácia, a szabadság és a jólét nyugati stílusát ígérik.

Vajon a szocialista keleti blokk népe valóban tud-e az imperialista kapitalista összeesküvésről, amely véget vetett a kelet-európai emberi közösségek integrációjának, és megértik, hogy jobb, ha most egységesek, hogy visszaszerezzék országukat és erejüket?

Tényleg rájönnek, hogy a világ első hatalma miért erősíti meg az egységét, bár oly sok különböző emberből, különböző fajból és különböző hiedelmekből épült?

Add vissza nekem a nyugalmamat, emberek... mert nem tudom elhinni és elviselni mindazt, ami eddig történik, és az emberek egyszerűen nem értik.

A kapitalizmus mind "birtokolja", "visszatartás" és azt jelenti, hogy "elszigetelés" az eszközöket, a gazdaságilag gazdag erőforrásokat és érdekeket

A politikai fogalmak megértéséhez tudd, hogy az "elszigetelés" definíció szerint sok mindent jelent, és metaforikusan céloz meg valamit. E definíciók közé tartozik a körülírás, a bezártság, a korlátozás, a rein, a korlátozás, a megtartás és a stint. Metaforikusan ez bezárást, elszigeteltséget, bezártságot, megtartást, leállítást és bezárást jelent.

Elnézést kérek, ha egy ilyen definícióban bármelyik szó kétszer jelenik meg. A javításhoz és a többi nyelvhibák kijavításához bármely bekezdésben használja a megjegyzések képernyőt. Más olvasóknak is segítesz. Tudod, hogy odaadásod kell valaki más iránt, akinek van egy odaadása irántad, amelyen keresztül megírja ezt a cikket, hogy megismerd az életedet érintő veszélyeket. Jobbra? Köszönöm.

A hidegháború 1947-es kezdete óta Harry Truman előterjesztette "elszigetelési" elméletét, hogy tükrözze a nyugati kapitalista érdekeket Latin-Amerikában, amelyet hátsó udvarnak, amerikai hátsó udvarnak vagy amerikai kerítésnek neveznek.

Érdekes, hogy az Egyesült Államok úgy tekintett rá, mint egy érdekpolitikára, amely megvédi Latin-Amerikát minden befolyástól, miközben egyértelműen egyoldalú amerikai befolyás volt a térségben.

Ismét érdekes, hogy az USA ezt olyan érdekpolitikának tekinti, amely megvédi Latin-Amerikát minden befolyástól, különösen a kommunista befolyástól, miközben egyértelműen egyoldalú amerikai befolyásról van szó a régióban. Úgy értem, egyoldalú.

John Kennedy folytatta ezt a politikát, amikor a rakétaválság 1962 októberében megkezdődött, és bejelentette, hogy a szovjetek kubában építették ezeket a rakétákat, és ezért politikai válság kezdődött a régióban.

Kína és Észak-Korea továbbra is elszigetelt, de a folyamatban lévő tervek továbbra is Észak-Koreát és Kubát célozzák meg, míg egy másik terv az emberi jogi kérdéseken keresztül Kínát célozza meg.

A két fél közötti kölcsönös gazdasági érdekek azonban a kapcsolatok felszínén kezdik megmutatni, hogy az ellenségeskedések enyhülése folyamatban van, annak ellenére, hogy az amerikai politika fenyegetésként tekint a kínai politikára.

Az a minta, amelyet a kapitalizmus a hidegháborús korszak végén felismert, globális káoszt és politikai bajokat okozott számos ország gazdasági rendszerében, ami sok gazdaság zsugorodásához vezetett. Ebből a szempontból láthatjuk, hogy vannak magasabb politikai pártok, amelyek hozzájárultak a hidegháborús korszak végéhez vezető politikákhoz. És ismétlem, a hidegháborús korszak befejezése megdöbbentő politikai problémákat okozott, amelyek 1989-ben egészen mostanáig folytatódnak.

Megvannak az ötletek és a jelek, és ebből az elemzésből rájössz, hogy mik ezek a magasabb politikai pártok, mik a különbségeik, és miért befolyásolják az ilyen különbségek azoknak a magasabb politikai pártoknak a politikai döntését, amelyek a hidegháború korában irányították és irányították a világ érdekeit.

Ezeket a magasabb politikai pártokat nevezem legfőbb politikai hatalmaknak, vagy kormányoknak és így nemzetközi döntéshozó köröknek. Ez azt is jelenti, hogy a hidegháborús korszakban a világ gazdasági érdekei egyensúlyban voltak, mert két legfelsőbb politikai hatalom volt, és közöttük a globális politikai hatalom egyensúlya volt.

Szereted a politológiát és a világ geopolitikai történelmét különösen?

Térjünk vissza hozzá, hogy alaposan megvizsgáljuk, hogy ezek a legfelsőbb politikai szereplők hogyan befolyásolták a világ érdekeit, és pontosan tudni fogják, hogy a világ kormányai hogyan zavartak minket a hidegháborús korszak vége óta azzal, hogy sok politikai bajt okoztak.

Értsd meg, hogyan okoznak a világ kormányai politikai bajok és világkáoszt

LEGYEN azonban ÓVATOS. Amikor visszamegyünk a politikai világ történelméhez, ne hagyatkozzunk teljes mértékben mindenre, amit olvasol, vagy nézz rá dokumentumfilmeket, mert a politikai történelem egy részét manipulálták az azt író források és a rá hivatkozó hivatkozások.

Még a világ nagy televíziós csatornáin vezetett tudósok és megfigyelők is manipulálják. Az ilyen erőfeszítések határozott manipulatív cselekedetek, a világ elméjének agymosása és olyan tervek, amelyek arra késztetik az embereket, hogy a politikán kívül egy érdekesebb élettapasztalatra vigyázzanak.

Ez azt jelzi, hogy e televíziós csatornák tulajdonosai a nemzetközi kapitalizmus képviselői. A tévécsatornákon a politikatörténetről szóló szócsövek és a múltban politikatörténetet író tollak gazdasági és politikai menetrenddel rendelkeznek.

Azt is mutatja, hogy a politikai világ történetének kiemeléséhez vagy megírásához használt forrásoknak, vagy azoknak a kutatóknak és más úgynevezett szakértőknek, akik dokumentumfilmekben mesélik el, gazdasági és politikai érdekeik vannak.

Gazdasági és politikai érdekük fűződik ahhoz, hogy a politikai világ történelmét aszerint mutassák be, hogy mi szolgálja politikai és gazdasági érdekeiket.

Szóval, hogy néz ki az a politikai elképzelésük?

Milyen típusú politikai nézeteik vannak?

Ezért ahhoz, hogy megértsük a világ politikai történelmét, és pontosan tudjuk, hogy a világ kormányai hogyan zavarba hoznak bennünket egy ilyen globális káosz és annyi politikai baj miatt, óvatos elmére, politikai rovarra, politikai intuícióra és politikai értelemre kell támaszkodnunk.

Mindezek az érdemek / erények a körültekintő elme tulajdonságai. A körültekintő elme dinamikus elme. A dinamikus elméknek hatalmi dinamikájuk van.

A politikai rendszerek vagy a kormányformák típusai

A világ kormányainak leírásai és specifikációi meghatározzák, hogy különböznek a kapitalista kormányok, a szocialista kormányok, a konzervatív kormányok, a totalitárius polgári kormányok, a totalitárius katonai kormányok és az uralkodó monarchiák között.

Jellemzően a politikai rendszerek vagy a kormányzati formák típusait gyakran szisztematikusan meghatározzák olyan fogalmakkal, amelyek meghatározzák a kormányzás módszereit.

Ezek a formák különböznek az arisztokráciától (amely kapitalizmussá vált), a gyarmatosítástól (bár új világrenddé alakul át), a kommunizmustól, a demokráciától (ami közhely), a katonai diktatúrától (amely egyfajta totalitarizmus), a monarchiától, az oligarchiától (amely hasonló a diktatúrához és a totalitarizmushoz), a szocializmustól (amely kompromisszum a kommunizmussal és a politika szürke típusával), a teokráciától (amely a vallást használja és hasonlóvá válik a diktatúrával) és a totalitarizmustól.

A kormányzati formák mindezen leírásai és specifikációi az egyes kormánytípusok jellemzői. Vegye figyelembe, hogy a jellemzők nemcsak előnyök, hanem hátrányok is lehetnek, mert meghatározzák a jellemzőket és az értékeket. A jellemzők, de nem az értékek hátrányok lehetnek.

E klasszikus uralkodó rendszerek között a monarchiák változnak. Egyes klasszikus monarchiáknak nincs befolyása a döntéshozatalra, a másik pedig uralkodik.

Tehát a klasszikus kormányzati rendszerek között az utolsó monarchiákat egy megmaradt arisztokrácia közhelyének kell tekintenünk, amely végül a mai korban kapitalizmussá vált.

Az uralkodó monarchiák mindegyike olyan kormányt alkot, amelyben a legfelsőbb hatalom az uralkodó család egyetlen örökletes személyének kezében van. Milyen típusú rendszer ez a totalitárius rendszer?

További információja lesz, ha böngészik a Globális dinamika részben, és elolvassa a Klasszikus rendszerek című részt, amelyet arabra fordítanak a klasszikus politikai rendszerekről, a politikai pártok rendszeréről, a tőkehatalmról és a szabadpiaci kapitalizmusról, amelyet arabra fordítanak a szabadpiaci politikákról.

In general, the political description is made by stating that there are two world systems, a socialist or communist system and a capitalist system. Therefore, when we deal with how governments around the world manipulate us, we rely on these two explanations and the correct classification.

Általánosságban elmondható, hogy a politikai leírást úgy teszik, hogy két világrendszer létezik, a szocialista vagy kommunista rendszer és a kapitalista rendszer. Ezért, amikor azzal foglalkozunk, hogy a kormányok világszerte hogyan manipulálnak minket politikai bajok okozásával, erre a két magyarázatra és megfelelő besorolásra támaszkodunk.

A hidegháború kora a kapitalista és a szocialista rendszerek között, és hogy ez hogyan okoz politikai bajokat

A kapitalista rendszer a hidegháborús korszak óta ellentétben állt a szocialista vagy kommunista rendszerekkel, de még mindig az. Ez normális a két világrendszer irányában, vagy orientációjában. Ez azonban nem intenzív, mint a hidegháborús korszakban.

Egyáltalán nem normális, hogy a gazdasági és politikai konfliktusok összeesküvést vagy egymás lebontására irányuló összeesküvést foglalnak magukban. Hmm azonban a tervezett összeesküvés megtörtént, és sikerrel jártak azzal, hogy több millió elhunyt és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személy eredménye volt, akik menekültek letelepítését kérték a nyugati országokba. Mindazonáltal azok, akik ezeket az összeesküvéseket tervezték, soha nem gondoltak arra, hogy emberek milliói legyenek, akik bosszút állhatnak.

Erre példa, hogy a kapitalista összeesküvések két stratégiai utat és taktikailag két geopolitikai módot hoztak létre a terjedésre és terjedésre. A stratégiai és geopolitikai módszerek példája Afganisztán és a Szocialista Keleti Blokk.

A kapitalizmus ideológiai összeesküvésének két irányán keresztül Nemzetközi terrorizmus jött létre Afganisztánban, hogy megdöntsék a kommunista kormányt és kiűzzék a szovjetet Kabulból.

Az emberi helyzet olyan, mint ami a keleti blokkal történt, és amikor a nemzetközi terrorizmus létrejötte és terjedése, mint például az, ami Afganisztánban történt a Szovjetunió és a Keleti Szocialista Blokk leépítésének kezdetén.

A figyelemre méltó dolog az, hogy a nemzetközi terrorizmus kialakulása az afgán kapun keresztül történt, hogy megkönnyítse a Szovjetunió és a Keleti Szocialista Blokk feloszlatásának folyamatát. Az összeesküvés farkának nyilvánvalóan az a vége, hogy ezt a nemzetközi terrorizmust madárijesztőként vagy macskakaromként használjuk fel arra, hogy beavatkozzunk a világ más fejlődő országainak belügyeibe. Ez azt jelenti, hogy problémákat okozunk nekik, és kihasználjuk látszólagos és rejtett gazdasági erőforrásaik kiaknázását.

Ez a politikai-gazdasági konfliktus a kapitalista rendszer és a szocialista vagy kommunista rendszer között nem feltétlenül volt olyan szélsőséges ügy, amely a két rendszer valamelyike által irányított országokban belsőleg fordul elő.

Inkább külsőleg a két gazdasági és politikai rendszer mindegyikének orientációjában van a világ többi országának befolyásolása, különösen azok a stratégiai országok, amelyek nyers gazdasági erőforrásokkal rendelkeznek, a talaj alatt vagy a tengerek mélyén temették el.

Nos, mondd meg nekem, olvastál már ilyen politikai elemzést arról, hogy a világ kormányai milyen politikai gondokat és zűrzavart okoznak valahol?

Használja a politikai bajok és a kormányzati zűrzavar alján található megjegyzési űrlapot, hogy válaszoljon és megfigyelést írjon egy politikai kommentárról ebben a konkrét politikai témában. Nagyon köszönöm.

A világ cselekvési útmutatója a politikai bibliád

Csatlakozzon a globális válságok áttörést jelentő megoldásához a politikai bajok kiküszöbölése érdekében

Először is, nem sugallok semmi vallásosat azzal, hogy azt mondom: "politikai biblia". Ez a kifejezés csak az etikus emberi javak és értékek kifejezésére szolgál. A helyes megértés soha nem fog politikai bajokat okozni.

Kezdje ezekkel a lépésekkel, hogy csatlakozzon a tömegek korának LPE-jéhez a globális káosz, a globális válságok és ezáltal a globális politikai bajok úttörő megoldásaival:

* Csatlakozzon a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Mondja el nekem, hogy elolvasta a Breakthrough Solutions to World Crisiss-t, valamint a politikai bajokat és a Globális dinamikát. Mondja el nekem, hogy megértette, mit olvasott a politikai bajokról, és szeretne a globális tömegek oldalára állni. Biztosítson arról, hogy jól tanult az áttörési megoldásoktól a világkáoszig és a politikai bajokig, ezért eltökélt szándéka, hogy csatlakozzon a TÖMEGEK KORSZAKÁHOZ.

* Azonnal iratkozzon fel a HOA politikai helyszín hírlevelére a politikai bajok oldalán található űrlapon keresztül, és küldje el. Keressen egy e-mailt, amely egy hivatkozást tartalmaz a megerősítéshez. Ha nem találja a bejövő üzenetekben, ellenőrizze a levélszemét mappát, és helyezze át a Beérkezett üzenetek mappába. A hírlevélről a megadott linken olvashat.

* Továbbítsa a HOA politikai jelenetet barátainak, beleértve a politikai bajok linkjét, az alábbiak szerint: https://www.hoa-politicalscene.com/politikai-bajok.html. Ösztönözze őket arra, hogy olvassanak a politikai gondokról, csatlakozzanak a globális válságok úttörő megoldásához, és tegyék meg ugyanazokat a lépéseket, amelyeket a Cselekvési útmutató ismertet.

* Kezdjen el velük dolgozni, hogy több barát és barátaik barátai csatlakozzanak a világ káoszáról és politikai gondjairól szóló beszélgetéshez. Legalább néhány száz kapcsolatot kell kapcsolatba lépnie, hogy elmagyarázza nekik mindazt, amit megtanult és megértett a Breakthrough Solutions-től a világpolitikai bajokig és az Egyetemes Dinamikáig.

* A névjegyeket olyan listákba rendezheti, amelyek tartalmazzák az egyes partnerek alapvető adatait, például nevét, életkorát, nemét, helyét és e-mail címét, a politikai bajok oldalon olvasott utasításokat követve. Ily módon ön irányítja és rendszerezi őket. Ha elkészült, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot ezen információk elküldéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy megvan a hozzájárulásuk. Ezután használja ugyanazt az űrlapot, hogy elmondja nekem, hogy megcsinálta, és várja meg a további utasításokat.

* Írja meg észrevételeit a politikai gondokról és a globális válságok úttörő megoldásairól, és részletezze az itt és a globális dinamikai szakaszokban olvasott témákkal kapcsolatos észrevételeit. Ne érezd úgy, hogy nem tudod megcsinálni, még akkor sem, ha nem tudsz írni. Csak írja meg észrevételeit bármilyen nyelven, és én szerkesztem és lefordítom, hogy globális íróvá váljon. Ez professzionális íróvá teszi Önt, és jobb eredményt fog látni a globális politikai bajok áttörést jelentő megoldásaiban való részvétel folyamatában. Ossza meg oldalát a közzétételkor.

* Ossza meg a globális dinamikára mutató linkeket, beleértve a politikai problémákat is, és ossza meg a globális politikai kampányplakátokat a jó weboldalakon. Kérlek, ne tedd ezt a Facebookon, mert ez egy kapitalista esernyő. Osztogasson és tegyen közzé plakátokat a világi politikai kampányokról nyilvános helyeken. Jó lesz, ha Önnek vagy barátainak nyilvános helyei vannak, például kávézók, szállodák, más állami cégek és éttermek.

* Olvassa el a világ minden táján felmerülő természeti problémákat, beleértve az éghajlatváltozás sok helyen és az emberekre gyakorolt hatásait, miközben 100-beautiful-sites-in-the-world.com/100-beautiful-sites-blog.html. Ez egy olyan weboldal, amely a globális felmelegedés hatásaival foglalkozik, és amelyről itt olvas politikailag a világ politikai káoszáról. Évtizedekkel ezelőtt publikáltam, hogy megoldjam a környezeti problémákat és a politikai bajok.

* Nézzen dokumentumfilmeket és filmeket a klasszikus rendszerek által okozott természeti válságokról, amint arról a tvcinemaapp.com/tv-cinema-app-blog.html politikai gondjairól olvas. Ez egy másik mozi- és televízió-orientált weboldal, amely dokumentumfilmeket tartalmaz mindenről, ami a világban történik, beleértve a politikai bajokat is.

Kérem, ha talál valamit, aminek nincs értelme az Ön számára a politikai bajok áttörő megoldásaiban, jöjjön ide, hogy írjon róla. Válaszolok a kérdéseidre, és megjutalmazlak érte azzal, hogy felajánlok neked néhány jó könyvet, amelyeket elolvashatsz, és többet megtudhatok arról, hogyan javíthatod az életedet.

Politikai gondokat okoznak a velünk bajló kormányok

Nagyon érdekes, hogy a kapitalista kormányok világkonfliktusai mindannyiunk számára lendületet (motivációt) jelentenek, hogy folyamatosan törekedjünk a világ zűrzavarának kiküszöbölésére és a politikai bajok megoldására.

Fontos tudni, hogy a világ kormányai által létrehozott globális konfliktusok egyszerre okozzák a világ kormányainak keveredését velünk, és káoszt okoznak a világban. Ennek az az oka, hogy a világ legmagasabb kormányai olyan világkonfliktusokat hoztak létre, amelyek a kapitalista rendszerek és a kommunista vagy szocialista rendszerek közötti jelentős politikai konfliktusokkal kezdődtek. Folytassa a világ örvényét vagy a világ maelstromját, amikor befejezi a globális dinamikai szakaszok olvasását.

Globális dinamika megmagyarázza, hogy a világ kormányai hogyan szórakoznak velünk, és lépésről lépésre haladnak, hogy megmentsék a világot a politikai bajoktól

A nemzetközi dinamika rávilágít arra, hogy a világ kormányai összezavarnak bennünket olyan irracionális politikákkal, amelyek sok politikai bajt okoznak. A dinamika elemzi a világ politikai gondjait, hogy megfontolttá tegye az elmédet, és visszavigyen a politikai történelembe, hogy meglássa a politikai bajok gyökereit, hogy elérhesse a mai világ valóságát.

Arra vonzzák az elméket, hogy racionálisan gondolkodjanak a világpolitikai gondokról, és pontosan tudják, hogy a velünk összezavarodott világkormányzati technológiák irracionális fejlődése, mint például a baktériumok, a szén-dioxid, a vegyi és nukleáris fegyverek, a veszélyes hulladékok, valamint az űrbe való behatolás és a nagy esőerdők üzleti gazdasági érdekek érdekében történő kiirtása hogyan rontja világunkat.

A helyzet az, hogy a világpolitikai bajok úttörő megoldásai csak dinamikus megoldások a világ szerencsétlenségeire. A világkatasztrófák is jelzik: a világ csapásait; a katasztrófák; világválságok; világ dilemmák; világ zűrzavara; rendetlenség a világban; világproblémák; a világ tragédiái és politikai gondjai.

Az is tény, hogy a globális káosz és a politikai bajok úttörő megoldásai globális dinamikák. Globális dinamika, amely szisztematikus elemzési folyamattal működik, hogy felfedezze azoknak a politikai betegségeknek a gyökereit, amelyek politikai bajokat okoznak a világ minden táján.

Ezért az egyetemes dinamika következő szakaszaiban a nemzetközi dinamika nagy része a legjobb megoldásokra helyezi a hangsúlyt, a globális gazdasági, környezeti, politikai és társadalmi-politikai bajok elemzése mellett. A legjobb megoldás az, ha megváltoztatjuk azokat a politikai rendszereket, amelyek mindezt a romlást okozzák. A változásnak van egy rendszere, amelyet erre a célra hoztam létre.

Tudnia kell, hogy a dinamizmus a veterán környezetvédelmi, humanitárius és politikai aktivista, újságíró és költő, Khalid Mohammed Osman ötlete. Ezért arra kérjük, hogy tartsa tiszteletben a szerző szellemi tulajdonjogait. Ezt csak úgy teheti meg, hogy idézi a forrásoldalt aktív linkkel és a szerző nevével.

A globális dinamika 1 aktív megoldásokat kínál a globális politikai csapásokra, hogy tudatosítsa a globális csapásokat és a politikai bajokat

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Hogyan állítsuk fel a nemzetközi forradalmat? 1 - 1. rész, esztétikailag észbontó, innovatív kulturális, környezeti és politikai forradalmi leckék angol nyelven a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/1IiIci7hjZE

A globális dinamika 2 fejlett megoldásokat hoz létre a globális politikai anarchiára, hogy felhívja a figyelmet a globális anarchiára és a politikai bajokra

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Hogyan állítsuk fel a nemzetközi forradalmat? 1 - 2. rész, esztétikailag észbontó, innovatív kulturális, környezeti és politikai forradalmi leckék angol nyelven a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/RT4C3xydsP0

A globális dinamika 3 elképesztő megoldásokat hoz létre a globális politikai lemaradásra, hogy tudatosítsa a globális lemaradást és a politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Hogyan állítsuk fel a nemzetközi forradalmat? 1 - 3. rész, esztétikailag innovatív kulturális, környezeti és politikai forradalmi leckék angol nyelven a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khaled Muhammad Othman: https://youtu.be/c_ND8kUL0qE

A globális dinamika 4 megdöbbentő megoldásokat mozdít elő a globális politikai csapásokra, hogy tudatosítsuk a globális csapásokat és kiküszöböljük a politikai gondokat

Politikai Bajok - Észbontó megoldások a világ politikai csapásaira a globális káosz megszüntetésére a videókon: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 4. rész, esztétikailag innovatív kulturális, környezeti és politikai forradalmi leckék angol nyelven a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khaled Muhammad Othman: https://youtu.be/ReNcMhG9cyA

A Global dynamics 5 avantgárd megoldásokat épít a globális politikai katasztrófákra, hogy tudatosítsa a globális katasztrófákat és politikai bajokat

Politikai Bajok - Forradalmi megoldások a világ politikai válságaira a globális káosz megszüntetésére Videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1- 5. rész, esztétikailag innovatív kulturális, környezeti és politikai forradalmi leckék angol nyelven a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Muhammad Othman: https://youtu.be/li3063nECGc

A globális dinamika 6 a legjobb megoldásokat kínálja a globális politikai káoszra, hogy felhívja a figyelmet a globális káoszra és a politikai bajokra

Politikai Bajok - Úttörő megoldások a világ politikai katasztrófáira a globális káosz megszüntetésére Videókra építve: Hogyan állítsuk fel a nemzetközi forradalmat? 1 - 6. rész, esztétikailag innovatív kulturális, környezeti és politikai forradalmi leckék angol nyelven a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Muhammad Othman: https://youtu.be/r0UEcDryJ3o

Globális dinamika 7 tisztázza a globális politikai bonyodalmakra adott kiegyensúlyozott megoldásokat a globális bonyodalmak és politikai bajok tudatosítása érdekében

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világ politikai válságaira a globális káosz megszüntetésére Tisztázva a videókon: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 7. rész, innovatív kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Muhammed Othman: https://youtu.be/rHQj6HSY-KM

A globális dinamika 8 a globális politikai konfliktusok kreatív megoldásait osztályozza a globális konfliktusok és politikai bajok tudatosítása érdekében

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világ politikai válságaira a globális káosz megszüntetésére Videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 8. rész, esztétikailag kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angol nyelven a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khaled Muhammed Othman: https://youtu.be/96G732HGY-M

Globális dinamika 9 megjegyzés a globális politikai zűrzavarra kidolgozott megoldásokról, hogy tudatosítsuk a globális zűrzavart és a politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világ politikai dilemmáira a globális káosz megszüntetésére Kommentálta a videókat: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 9. rész, esztétikailag kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angol nyelven a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khaled Muhammed Othman: https://youtu.be/23Lz89zS1RY

Globális dinamika 10 teljes körű, elkötelezett megoldások a globális politikai összeesküvésekre a globális összeesküvésekkel és politikai bajokkal kapcsolatos tudatosság elérése érdekében

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világ dilemmáira a globális káosz megszüntetésére Videókon fejeződött be: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? Episode 1 - 10. rész, esztétikailag kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammad Othman: https://youtu.be/KRFWybE5aRE

A globális dinamika 11 kötelességtudó megoldást jelent a globális politikai válságokra a globális válságokkal és politikai bajokkal kapcsolatos tudatosság elérése érdekében

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világ dilemmáira a globális káosz megszüntetésére A videókon: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 11. rész, esztétikailag kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammad Othman: https://youtu.be/9MdhdJeCdUk

Globális dinamika 12 dinamikus megoldásokat épít a globális politikai kegyetlenségre, hogy tudatosítsuk a globális kegyetlenséggel és a politikai bajokkal kapcsolatos tudatosságot

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világ katasztrófáira a globális káosz kiküszöbölésére Videókra épülve: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 12. rész, esztétikailag kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angol nyelven a látnok, veterán aktivista, újságíró, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/bGUtj5oC6Bo

A globális dinamika 13 alapvető megoldásokat tartalmaz a globális politikai megtévesztésre, hogy tudatosítsa a globális megtévesztést és a politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világ politikai válságaira, hogy megszüntessük a videókban szereplő globális káoszt: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 13. rész, esztétikailag innovatív észbontó kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angol nyelven a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/T3-x88Aa8RE

A nemzetközi dinamika 14 a nemzetközi politikai téveszmék rendkívüli megoldásait határozza meg a nemzetközi téveszmék és a politikai bajok tudatosítása érdekében, hogy tudatosítsa a nemzetközi téveszméket és a politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világválságokra a globális káosz megszüntetésére A videókon meghatározottak: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 14. rész, észbontó, ötletes kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angol nyelven a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/od3_2Izg8ZQ

A nemzetközi dinamika 15 tisztességes megoldásokat kínál a nemzetközi politikai despotizmusra, hogy tudatosítsa a nemzetközi despotizmust és a politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világ politikai problémáira a globális káosz megszüntetésére Videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 15. rész, ötletes észbontó kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/zstFN59hBBE

A nemzetközi dinamika 16 futurisztikus megoldásokat mutat a nemzetközi politikai pusztításra, hogy tudatosítsa a nemzetközi pusztítást és a politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világ problémáira a globális káosz megszüntetésére A videókon bemutatva: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 16. rész, ötletes kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khaled Mohammad Othman: https://youtu.be/UpqUOFam8ww

A nemzetközi dinamika 17 a nemzetközi politikai hanyatlás jó megoldásait írja le a nemzetközi hanyatlás és a politikai gondok tudatosítása érdekében, hogy tudatosítsuk a nemzetközi hanyatlást és a politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világ politikai problémáira a videókban leírt globális káosz megszüntetésére: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 17. rész, zseniális kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khaled Mohammad Othman: https://youtu.be/W_YIPjCc-os

A nemzetközi dinamika 18 nagyszerű megoldásokat kínál a nemzetközi politikai nehézségekre, hogy tudatosítsa a nemzetközi nehézségeket és a politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Rendkívüli megoldások a világ politikai problémáira a globális káosz megszüntetésére, amelyeket a videókon leírtak: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1- 18. rész, zseniális kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/-Q9rWV34q18

A nemzetközi dinamika 19 úttörő megoldásokat dolgoz ki a nemzetközi politikai dilemmákra, hogy tudatosítsa a nemzetközi dilemmákat és politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világ tragédiáira a globális káosz megszüntetésére a Videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 19. rész, zseniális kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khaled Mohammad Othman: https://youtu.be/Vu92eOwaNcc

A nemzetközi dinamika 20 megvitatja a nemzetközi politikai zűrzavar lenyűgöző megoldásait, hogy tudatosítsuk a nemzetközi zűrzavart és a politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Dinamikus megoldások a világ problémáira a globális káosz megszüntetésére, amelyeket a videókon tárgyalnak: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 20. rész, dinamikus kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/cMBy27DkYXQ

A Nemzetközi Dynamics 21 hihetetlen megoldásokat terjeszt a nemzetközi politikai katasztrófákra, hogy felhívja a figyelmet a nemzetközi katasztrófákra és politikai bajokra

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világ dilemmáira a globális káosz megszüntetésére A videókban leírtak: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 21. rész, leleményes kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/7c2GRUdXzKM

A nemzetközi dinamika 22 zseniális megoldásokat kínál a nemzetközi politikai zűrzavarra, hogy tudatosítsa a nemzetközi zűrzavart és a politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világ dilemmáira a globális káosz megszüntetésére Adományozott videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 22. rész, leleményes kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/83-IO088B94

A nemzetközi dinamika 23 innovatív megoldásokat oktat a nemzetközi politikai zavarokra, hogy tudatosítsa a nemzetközi zavarokat és a politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világ dilemmáira a globális káosz kiküszöbölésére A videókra oktatva: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1- 23. rész, leleményes kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/HH2xgm-GfvM

A nemzetközi dinamika 24 integrált megoldásokat dolgoz ki a nemzetközi politikai nehézségekre és a nemzetközi politikai bajok kiküszöbölésére

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Dinamikus megoldások a világ dilemmáira a globális káosz kiküszöbölésére Videókra tervezve: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 24. rész, leleményes kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/MZGd4rUXJKc

Nemzetközi dinamika 25 találékony megoldásokat hoz létre a nemzetközi politikai zavarokra, és megszünteti a nemzetközi politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világ dilemmáira a globális káosz megszüntetésére A videókon alapul: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 25. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/temDIxPSZ1U

Az egyetemes dinamika 26 értékeli az egyetemes politikai uralom csodálatos megoldásait és megszünteti az egyetemes politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világkatasztrófákra a globális káosz kiküszöbölésére A videók értékelése: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 26. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/pNJMy3Pxc8c

Az egyetemes dinamika 27 elmagyarázza az egyetemes politikai dráma észbontó megoldásait és megszünteti az egyetemes politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Rendkívüli megoldások a világkatasztrófákra a globális káosz megszüntetésére A videókban elmagyarázva: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 27. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/t0MfZ5736-c

Az egyetemes dinamika 28 kiterjeszti a modern megoldásokat az egyetemes politikai kudarcra és megszünteti az egyetemes politikai bajok

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világkatasztrófákra a globális káosz kiküszöbölésére Kiterjesztett magyarázat videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 28. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/0kU5zEW8lhg

Az egyetemes dinamika 29 új megoldásokat alkot az egyetemes politikai hamisításra és az egyetemes politikai gondok kiküszöbölésére

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Dinamikus megoldások a világkatasztrófákra a globális káosz megszüntetésére Videókon alapul: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 1 - 29. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul a látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/ojLU2ywQoVY

Az egyetemes dinamika 30 objektív megoldásokat kínál az egyetemes politikai csalásra és megszünteti az egyetemes politikai gondokat

A politikai bajok úttörő megoldása arab nyelven

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világkatasztrófákra a globális káosz megszüntetésére A videókon teljesült: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 2. rész - 1. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi arab leckék látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/IsG7AuIhQXQ

Az egyetemes dinamika 31 kiemeli az egyetemes politikai pletykák eredeti megoldásait, és megszünteti az egyetemes káoszt és a politikai bajokat

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világválságokra a globális káosz megszüntetésére Kiemelt videó: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 2. rész - 2. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék arabul Khalid Mohammed Osman látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró, Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/NySLGBEF4xM

Az egyetemes dinamika 32 értelmezi az egyetemes politikai gondok kiemelkedő megoldásait, és megszünteti az egyetemes káoszt és a politikai gondokat

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Rendkívüli megoldások a világválságokra a globális káosz megszüntetésére Videókon értelmezve: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 2 - 3. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék arabul, látnoki, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/U7XfY9ZpKo0

Világ dinamika 33 fenomenális megoldásokat vezet be a világ politikai pusztítására, és megszünteti a világ káoszát és politikai gondjait

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világválságokra a globális káosz megszüntetésére A videókon bevezetett: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 2 - 4. rész, látomásos kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék arabul látnok, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/KWDyaLCz4NA

Világ dinamika 34 úttörő megoldásokat talál ki a világ politikai poklára, és megszünteti a világ poklját és politikai gondjait

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Dinamikus megoldások a világválságokra a globális káosz kiküszöbölésére Videókon feltalálva: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 2 - 5. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék arabul látnoki, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és Khalid Mohammed Osman regényíró által: https://youtu.be/JPJ2giLACkI

A világ dinamikája 35 hatékony megoldásokat ad ki a világ politikai illúziójára, és megszünteti a világ illúzióját és politikai gondjait

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Észbontó megoldások a világválságokra a globális káosz kiküszöbölésére Kiadott videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 2 - 6. rész, látnoki kulturális, környezetvédelmi és geopolitikai forradalmi leckék arabul látnoki, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és Regényíró Khalid Mohammed Osman által: https://youtu.be/8cwf5H7ivbQ

Világ dinamika 36 gyakorlati megoldásokat kínál a világ politikai instabilitására, és megszünteti a világ instabilitását és politikai gondjait

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Úttörő globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Zűrzavar videókon forgatott megoldások: Forradalmi megoldások a világválságokra a globális káosz kiküszöbölésére Elindított videók: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? 2 - 7. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék arabul látnoki, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és Regényíró Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/kr0R1-IqPKE

A világ dinamika 37 pragmatikus megoldásokat vázol fel a világpolitikai zűrzavarra, és megszünteti a világ zűrzavarát és politikai gondjait

Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Észbontó globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzése érdekében - Politikai Anarchia videókon forgatott megoldások: Rendkívüli megoldások a világválságokra a globális káosz kiküszöbölésére Videókon: Hogyan állítsuk be a nemzetközi forradalmat? Climate Justice, 1 - 1. rész, látnoki kulturális, környezeti és geopolitikai forradalmi leckék angolul látnoki, veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman tollából: https://youtu.be/4HS-Jq7bJJ0

A világdinamika 38 progresszív megoldásokat kínál a világpolitikai félretájékoztatásra, és kiküszöböli a világ félretájékoztatását és politikai gondjait

Politikai Bajok: Magyar Keleti Blokk Dinamikája - Forradalmi globális válságmegoldások az életed biztonságának megőrzésére - Politikai Káosz videókon forgatott megoldások: Úttörő megoldások a világválságokra a globális káosz eloszlatására videón: Hogyan hozzunk létre egy nemzetközi forradalmat? Climate Justice, 1-2. rész, látnoki kurzus a kulturális, környezeti és geopolitikai forradalomról, látnoki veterán aktivista, újságíró, költő, novellaíró és regényíró Khalid Mohammed Osman tollából: https://youtu.be/9VH_f045Bv4

A világdinamika 39 radikális megoldásokat szervez a világpolitikai összeesküvésekre, hogy megszüntesse a világ összeesküvéseit és a politikai bajok

A világdinamika 40 úttörő megoldásokat kínál a világpolitikai problémákra, hogy kiküszöböljék a világ problémáit és a politikai bajokat

Világ dinamika 41 a világpolitikai elnyomás racionális megoldásait támogatja a politikai bajok kiküszöbölése érdekében

A világ dinamikája 42 ésszerű megoldásokat kínál a világ politikai rendszereire a politikai bajok kiküszöbölésére

A világdinamika 43 figyelemre méltó megoldásokat kínál a világpolitikai felszínességre, hogy megszüntesse a világpolitikai bajok

A világ dinamika 44 forradalmi megoldásokat kínál a világpolitikai tragédiákra, hogy megszüntesse a világpolitikai bajokat

Világ dinamika 47 józan megoldásokat kínál a világpolitikai zűrzavarra, hogy megszüntesse a világ káoszát és a politikai bajokat

Világ dinamika 49 jó megoldásokat kínál a világpolitikai felzúdulásra, hogy megszüntesse a világ káoszát és a politikai bajokat

Világ dinamika 50 józan megoldásokat kínál a világpolitikai vákuumra, hogy megszüntesse a világ káoszát és a politikai bajok

Többnyelvű dinamika 1 kifinomult megoldásokat készít a világválságokra, és megszünteti a globális káoszt és a politikai bajokat

Kétnyelvű dinamika 2 Mutasson be látványos megoldásokat a világválságokra, és szüntesse meg a globális káoszt és a politikai bajok

A többnyelvű dinamika 3 a legkorszerűbb megoldásokat hozza létre a világválságokra, és megszünteti a globális káoszt és a politikai bajokat

A kétnyelvű dinamika 4 racionalizálja a világválságok erős megoldásait, és megszünteti a globális káoszt és a politikai bajok

Úttörő megoldásokat hoztam létre a globális környezeti válságokra és politikai bajokra, hogy eritreai tömegeket ösztönözzek, inspiráljak és vezessek arra, hogy több mint 5 000 000 mártírfát ültessenek Eritreában

A világ környezeti válságainak és politikai gondjainak úttörő megoldásait arra használtam, hogy az eritreai vértanúk fájának ötletét szudáni mártírfává alakítsam át

A világ környezeti válságainak és politikai gondjainak úttörő megoldásai beindították a képzeletemet, hogy további környezetvédelmi tevékenységeket hozzak létre, mint például a szudáni mártír fája 2 a szudáni forradalom kirobbantására

Figyelembe véve a világ környezeti válságaira és politikai problémáira adott, áttörést jelentő megoldások regionális szakaszait, létrehoztam a szudáni mártír fája 3-at, hogy támogassam a szudáni forradalmat

A Szudánt érintő politikai bajok úttörő megoldásainak szakaszaiban sok éven át mozgósítottam a szudáni forradalmat, és az elsősorban azért vallott kudarcot, mert a szudániak nem forradalmárok

Úttörő megoldásokat dolgoztam ki a szudáni válságokra a globális úttörő megoldások részeként, hogy kirobbantsam a progresszív szudáni forradalmat és megmentsem a világot a politikai bajoktól

Szakaszokat írtam a globális politikai anarchia áttöréses megoldásairól, hogy leleplezzem a Szudáni Muzulmán Testvéreket, a nemzetközi terrorizmus alapítóit más globális elemekkel együtt, és megmentsem a világot a politikai bajoktól.

Meghívás a világválságok úttörő megoldásaira a világ politikai bajok kiküszöbölése érdekében!

Ez egy személyes meghívás a világ politikai bajainak úttörő megoldásaira, hogy megszüntesse a világ káoszát. Kezdje itt, hogy megjegyzéseket írjon a világpolitikai bajokról, és lépjen fel az "Akciókalauzhoz", hogy csatlakozzon a világ politikai bajok úttörő megoldásához. Vannak konkrét módszerek arra, hogy forradalmár legyek, és harcoljunk velem a jobb életért. Nem támogatom és nem is támogatom az erőszakot, és nem is támogatom, mert a világ politikai bajok békésen meg lehet oldani.

A békés utat jól megmagyarázza a TÖMEGEK KORSZAKÁNAK LPE-je. EZ EGY TUDOMÁNYOS RENDSZER, AMELY SEGÍT A VILÁG TÖMEGEINEK A GLOBÁLIS KATASZTRÓFÁK MEGOLDÁSÁBAN ÉS az összes ember megmentésÉBEN a politikai bajoktól.

***** A fenti űrlap a hírlevélre való feliratkozásra, az alábbi pedig a C2 hozzászólások megírására szolgál a világpolitikai bajok úttörő megoldásairól.

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

 •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Megjegyzés C2 A világkáosz úttörő megoldásairól szóló bejegyzések az oldalnak a megjegyzési űrlap alatti részén jelennek meg. Kérjük, feltétlenül kommentálja és csatlakozzon a hálózathoz, hogy megvalósítsa a politikai bajok úttörő megoldásait.

***** Ezen kívül hallgass meg engem, kérlek... Segítek nektek megmenteni magatokat és azokat az embereket, akiket szerettek a globális válságoktól. Megmutatom Önöknek, hogy ezt szisztematikusan megtehessük. Tehát ne hagyd, hogy ez a nagy segítség elhaladjon melletted. Cselekedj, ahogy azt a "Cselekvési útmutatóban" kifejtettem. Vegye fel velem a kapcsolatot, hogy tudassa velem, hogy érdekli ez a globális projekt, és hetente néhány órát fog fordítani ennek a rendszernek a fejlesztésére. Köszönöm.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!