HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Dynamiske ideer

hoa-politicalscene.com/dynamiske-ideer.html - Dynamiske ideer: Alt bidratt i klimaendringene forgift maten vår. Undersøk maten du spiser, og spis ikke bare som en dump. Du er en hyggelig person, du vet ...

hoa-politicalscene.com/dynamiske-ideer.html - Dynamiske ideer: Alt bidratt i klimaendringene forgift maten vår. Undersøk maten du spiser, og spis ikke bare som en dump. Du er en hyggelig person, du vet ...

Dynamiske ideer er tankekraft, i en kort setning. I detaljer ... her går vi:

Dynamiske ideer blir søkt for å bevare et positivt synspunkt, når vi ser på alle problemene vi ser i vår verden, i dag og følger historien deres (f.eks. Når skjedde de? Hva er de viktigste årsakene? Hvordan påvirker de hverdagen vår? overalt?)

Hver dynamisk idé bringer forskjellige prosjekter. Dette er ikke fra en teori, men fra praksis, og vi har mange praksis her for å avsløre hvordan dynamiske ideer fungerer for å produsere mange prosjekter. Derfor er enhver dynamisk idé en tankekraft.

Den første tingen å merke seg er at dynamiske ideer ikke er begrenset til opprettelse og ledelse av massenes æra, men snarere etablerer tilgang til massebevegelsens skapelse, ledelse og aktiviteter for å føre den til seier over hele verden.

Disse dynamiske ideene, som du leser her og ser i slagordene, er godt etterspurt og undersøkt for å forbedre regional og global forståelse og for å innlemme en veldig avansert politisk forståelse av globale problemer i massenes handlinger for å løse alle problemer som er skapt. av de regjerende elite for de klassiske politiske partiene.

Dynamiske ideer kommer i tre seksjoner. En av seksjonene er introduksjon til begrepet, og den andre delen handler om "KLASSISKE POLITISKE PARTER ÆRA" og "MASSENES ÆRA", og den tredje delen er en fortsettelse av introduksjonen som kobler den til ideen om "Martyr's Tree". Du vil lese om denne bakgrunnen på en andre side. Så, se på det som er inkludert på norsk i en av kommentarlenkene.


Dermed indikerer dette behovet for å avslutte den klassiske politiske partienes æra. Det demonstrerer også behovet for å starte "massenes æra" ved å bruke metodene for politisk utdanning av dynamiske ideer på dette revolusjonerende banebrytende nettstedet. For å gjøre dette, kan du abonnere på "HOA Political Scene Newsletter", som er stemmen til "Horn Africas Network".

Du vil være på rett måte å oppdage for å iverksette tiltak for å løse problemene i din verden. Ja, det er din verden. Så fortsett på Norske Dynamiske Perspektiver.

* Read "Dynamic Ideas" in your native language below:

🇦🇱 Read it in Albanian Idetë dinamike.

🇪🇹 Read it in Amharic Invitation to Comment 158: ተለዋዋጭ ሀሳቦች and Invitation to Comment 159: ተለዋዋጭ የፖለቲካ አመለካከቶች.

🇱🇧 Read it in Arabic Afkar Dynamicyah, and Invitation to Comment 154: أفكار ديناميكية، أو أفكار دينامية.

🇧🇬 Read it in Bulgarian Invitation to Comment 155: Динамични идеи and Invitation to Comment 156: Динамични политически мнения.

🇨🇳 Read it in Chinese Invitation to Comment 157: 动态想法.

🇨🇿 Read it in Czech Dynamické nápady and České dynamické perspektivě.

🇩🇰 Read it in Danish

🇬🇧 Read it in English Dynamic Ideas and Dynamic Political Opinions.

🇵🇭 Read it in Filipino Dinamikong Ideya, Dinamikong Perspektibo and Dinamikong Pag-iisip.

🇫🇷 Read it in French

🇬🇷 Read it in Greek Invitation to Comment 160: Δυναμικές ιδέες, Invitation to Comment 161: Ελληνικές Δυναμικές Ιδέες, Invitation to Comment 162: Δυναμικές πολιτικές απόψεις and Invitation to Comments 163: Ελληνικές δυναμικές προοπτικές.

* Read it in Hawaiian

🇮🇱 Read it in Hebrew Invitation to Comments 164: רעיונות דינמיים.

🇮🇩 Read it in Indonesian Ide Dinamis, Perspektif Dinamis Indonesia, Pemikiran Dinamis Indonesia, Pendapat Dinamis Indonesia, Wawasan Dinamis Indonesia and Pandangan Dinamis Indonesia.

🇮🇪 Read it in Irish Smaointe Dinimiciúla, Peirspictíochtaí Dinimiciúla na hÉireann, Smaointeoireacht Dhinimiciúil na hÉireann, Tuairimí Dinimiciúla na hÉireann and Léargais Dhinimiciúla na hÉireann.

🇮🇹 Read it in Italian

🇯🇵 Read it in Japanese Invitation to Comments 165: ダイナミックなアイデア.

🇰🇵 Read it in Korean Invitation to Comments 166: 역동적 인 아이디어.

🇱🇻 Read it in Latvian Dinamiskās Idejas, Latvijas Dinamiskās Perspektīvas, Latvijas Dinamiskie Atzinumi and Latvijas Dinamiskā Domāšana.

🇲🇾 Read it in Malay Idea Dinamik, Perspektif Dinamik Melayu, Pemikiran Dinamik Melayu and Pendapat Dinamik Melayu.

🇮🇷 Read it in Persian Invitation to Comments 167: ایده های پویا.

🇵🇱 Read it in Polish Dynamiczne Pomysły and Polskie Dynamiczne Perspektywy.

🇵🇹 Read it in Portuguese Ideias dinâmicas, Perspectivas Dinâmicas Portuguesas and Pensamento Dinâmico Português.

🇷🇴 Read it in Romanian Ideile dinamice and perspective dinamice românești.

🇷🇺 Read it in Russian Invitation to Comments 168: Динамические идеи and Invitation to Comments 169: российских динамических мнениях.

🇸🇰 Read it in Slovak Dynamické myslenie and Slovenské dynamické perspektívy.

🇪🇸 Read it in Spanish Ideas dinámicas and Perspectivas dinámicas españolas.

🇸🇪 Read it in Swedish

🇹🇭 Read it in Thai Invitation to Comments 170: ไอเดียแบบไดนามิก.

🇻🇳 Read it in Vietnamese Ý tưởng năng động and Quan điểm năng động của người Việt.

🇳🇴 You are at Dynamiske ideer.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation to Comment.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

نُشرت مطلع هذا العام

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!