HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Danske Dynamiske Synspunkter

hoa-politicalscene.com/danske-dynamiske-synspunkter.html - Danske Dynamiske Synspunkter: Har aldrig tænkt på, hvordan sneen forsvinder, og hvordan epidemierne spredte sig efter klimaforandringer?

hoa-politicalscene.com/danske-dynamiske-synspunkter.html - Danske Dynamiske Synspunkter: Har aldrig tænkt på, hvordan sneen forsvinder, og hvordan epidemierne spredte sig efter klimaforandringer?

Danske Dynamiske Synspunkter er del 7 af Danske Dynamiske Ideer, som er del 1. Del 2 handler om Danske Dynamiske Perspektiver. Del 3 er om Danske Dynamiske Meninger. De 4 handler om Danske Dynamiske Tanker. Del 5 om Danske Dynamiske Indsigter. Del 6 handler om Danske Dynamiske Punkter, og del 8 er på Danske Dynamiske Planer. Venligst korriger sprogfejl ved at skrive de rigtige ord i komplette afsnit. Brug kommentarerne. Tak.


Svarene er klare. Vi har flere økonomiske kriser, naturlige kriser, sundhedskriser og menneskelige kriser nu, end vi havde under den "kolde krig". Hvem forårsagede alt dette?

Korrupte regeringer over hele verden. De har kun en magt over deres hoveder, der udarbejder denne korruption til fordel for de luksuriøse herskende eliter. Med hensyn til masserne er masserne affald for dem.

Dette indikerer således behovet for at afslutte den klassiske politiske partiers æra. Det viser også behovet for at lancere "massenes æra" ved hjælp af metoderne til politisk uddannelse af dynamiske ideer på dette revolutionerende banebrydende websted. For at gøre dette kan du abonnere på "HOA Political Scene Newsletter", som er stemmen til "Africas Horn Network".

Disse metoder starter med at samles omkring de dynamiske ideer og målene om at flytte de klassiske politiske systemer fra de klassiske politiske partisystemer til masserne. Når jeg siger massesystemerne, der ikke bør tages, da alle masserne vil tage regeringer og regere.

Nej, men masserne vil begynde at lancere netværk af organisationer og forbinde dem verden over. OK, jeg skulle ikke afsløre hele planen. Organisationerne er videnskabelige med mange navne, og de er specifikke enheder og unikke enheder, der repræsenterer masserne.

Du vil lære mere om metoderne og være forberedt og grupperet regionalt og globalt til at implementere det regionale og globale politiske projekt, der inkluderer enheder af specielle projekter, der vedrører alle aspekter af livet.

Fortsæt med 🇩🇰 Danske Dynamiske Planer.


* Read "Dynamic Ideas" in your native language below:

🇦🇱 Read it in Albanian Idetë dinamike.

🇪🇹 Read it in Amharic Invitation to Comment 158: ተለዋዋጭ ሀሳቦች and Invitation to Comment 159: ተለዋዋጭ የፖለቲካ አመለካከቶች.

🇱🇧 Read it in Arabic Afkar Dynamicyah, and Invitation to Comment 154: أفكار ديناميكية، أو أفكار دينامية.

🇧🇬 Read it in Bulgarian Invitation to Comment 155: Динамични идеи and Invitation to Comment 156: Динамични политически мнения.

🇨🇳 Read it in Chinese Invitation to Comment 157: 动态想法.

🇨🇿 Read it in Czech Dynamické nápady and České dynamické perspektivě.

🇬🇧 Read it in English Dynamic Ideas and Dynamic Political Opinions.

🇵🇭 Read it in Filipino Dinamikong Ideya, Dinamikong Perspektibo and Dinamikong Pag-iisip.

🇫🇷 Read it in French Idées Dynamiques and Perspectives Dynamiques Françaises.

🇬🇷 Read it in Greek Invitation to Comment 160: Δυναμικές ιδέες and Invitation to Comments 163: Ελληνικές δυναμικές προοπτικές

* Read it in Hawaiian

🇮🇱 Read it in Hebrew Invitation to Comments 164: רעיונות דינמיים.

🇮🇩 Read it in Indonesian Ide Dinamis and Pandangan Dinamis Indonesia.

🇮🇪 Read it in Irish Smaointe Dinimiciúla and Léargais Dhinimiciúla na hÉireann.

🇮🇹 Read it in Italian Idee Dinamiche and Prospettive Dinamiche Italiane.

🇯🇵 Read it in Japanese Invitation to Comments 165: ダイナミックなアイデア.

🇰🇵 Read it in Korean Invitation to Comments 166: 역동적 인 아이디어.

🇱🇻 Read it in Latvian Dinamiskās Idejas and Latvijas Dinamiskā Domāšana.

🇲🇾 Read it in Malay Idea Dinamik, Perspektif Dinamik Melayu and Pendapat Dinamik Melayu.

🇳🇴 Read it in Norwegian Dynamiske ideer and Norske Dynamiske Tanker.

🇮🇷 Read it in Persian Invitation to Comments 167: ایده های پویا.

🇵🇱 Read it in Polish Dynamiczne Pomysły and Polskie Dynamiczne Perspektywy.

🇵🇹 Read it in Portuguese Ideias dinâmicas, Perspectivas Dinâmicas Portuguesas and Pensamento Dinâmico Português.

🇷🇴 Read it in Romanian Ideile dinamice and perspective dinamice românești.

🇷🇺 Read it in Russian Invitation to Comments 168: Динамические идеи and Invitation to Comments 169: российских динамических мнениях.

🇸🇰 Read it in Slovak Dynamické myslenie and Slovenské dynamické perspektívy.

🇪🇸 Read it in Spanish Ideas dinámicas and Perspectivas dinámicas españolas.

🇸🇪 Read it in Swedish Dynamiska idéer and Svenska Dynamiska Tes / Avhandling.

🇹🇭 Read it in Thai Invitation to Comments 170: ไอเดียแบบไดนามิก.

🇻🇳 Read it in Vietnamese Ý tưởng năng động and Quan điểm năng động của người Việt.


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation to Comment.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!