HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Understanding Světový Chaos Can help You Save the Earth!

What is Světový Chaos? It is the interpretation of World Chaos in Czech and it is almost similar to the Bulgarian phonetical dialect, which is Svetoven Khaos, but not to the literally written words, which are Световен Xаос. The chaos of the Eastern European socialist world was created by policies implemented by the imperialist capitalist powers through the scheme they designed to dismantle the countries of the Socialist Bloc. Just as those policies affected the Eastern Bloc, they affected many countries in the world. The capitalist forces worked to control them after the absence of the Soviet Union and its impact on those countries during the Cold War Era.

This fact imposes a critical situation in the world, where the capitalist powers started after the success they achieved by destroying the integrity of the Soviet Union to play the only and essential role through which they determine the fate of the world.

So, it is necessary for the people in the Eastern Socialist Bloc to relax a second to think passionately of why do the imperialist capitalist powers maintain their national unities, although they built their land of so many different beliefs, different cultures, different ethnic groups and different nationalities.

They should should think wisely, why the capitalist powers maintain their unity and work constantly to fragment other great countries like the Eastern Socialist Bloc and other countries in the underdeveloped world?

Not only that, but the people of the free world should seriously think about solutions to all global crises and disasters caused by the plans of the capitalist powers, which ended the Cold War era, when the balance of global political forces was available through the presence of the socialist powers.

These crises and disasters include political conflicts in many countries, economic crises, climate and environment crises, the conflict of societies on ethnic and religious grounds, and the emergence and nurturing of international terrorism, which was created by capitalist powers, during their plans to strike the Soviet Union by ending its influence in Afghanistan.

The World Chaos is translated into Czech here. So, continue this political article in your language. However, the sections of the Global Dynamics below, which deals with the World Chaos and provide the solutions to world problems include English and many other languages. Remember, the HOA Political Scene is a multilingual political network. If you were Czech, please help me by correcting any language mistake you find on World Chaos. Thank you very much.The Czech version is already here. You can also read it in other languages on the sections of the Global Dynamics at the last part of the central section of the page. When you find any language mistake, please write the correct expressions within the paragraphs on the comments form. Thanks you very much and I am hoping to be friends.

Co je to světový chaos?

Světový chaos je globální chaos!

Doslova světový chaos, což znamená jinými slovy globální chaos, mezinárodní chaos a univerzální chaos, což naznačuje, že jeho celosvětovost je nepořádek, narušení nebo zmatek. To vše naznačuje, že se něco stalo a vyústilo v chaos, narušení něčeho nebo narušení systému, ať už je tento systém jakýkoliv. To, co nás zde znepokojuje, je chaos systému nebo zmatek systému, ať už je tento systém jakýkoliv.

Politicky nevyvratitelná fakta říkají, že globální chaos není chaos atletický, ale spíše skutečný morální chaos. Tyto znaky jsou však kulturní a politické, což činí chaos výsledkem špatného chování lidí. Chaos světa je vytvářen vládami, které nás velmi rozčilují svou iracionální politikou, která vytvořila tolik problémů. Problémy jsou všude a jsou v mnoha aspektech života. Zde je návod, jak opravit svět.

Napravíte zeměkouli pomocí prvního rovnovážného vzorce svého druhu, který vytváří, vyvažuje a otáčí politické systémy. Dynamický vzorec je vytvořen mnou, veteránem aktivistou, novinářem a básníkem Khalid Mohammed Osman a dávám ho vám, můj drahý příteli, abyste ho implementovali, abyste mohli opravit svět. Najdete ji v sekcích Globální dynamika. Začněme tedy analýzou světového chaosu, uvidíme, co to se světem udělá a budeme vědět, jak to vyřešit.

Zatímco říkáme, že chaos je kulturní a politický, musíme nejprve přemýšlet o politice, a to proto, že politika špatně odráží kulturu a literaturu, a tím i způsob, jakým se chováme a jak chápeme. Proto bychom měli pochopit, jak politika podporuje fabrikaci, manipulaci, špatné chování, a tak vede ke kulturnímu nepochopení politiky, politických praktik a politických důsledků politických praktik nebo jinými slovy výsledků.

Pouze díky racionálnímu čtení a myšlení víme, a tak chápeme, že globální chaos je ve skutečnosti přítomen ve světovém nepořádku.

Epidemie koronaviru odhalila tento globální nepořádek a vytvořila situaci nejistoty a frustrace, bez ohledu na další kulturní, zdravotní, literární, ekonomické, politické a sociální problémy, které jistě znepříjemňují život.

Dohromady tyto problémy ve skutečnosti dělají svět chaotickým. Udělat ze světa nepořádek nemusí být záměrem nějaké politiky. Špatné výsledky politických praktik, které máme právě teď, však naznačují iracionální kapitalistické politiky, které se snaží profitovat na úkor počasí, životního prostředí a lidského zdraví.

Politika je řízena vládami a důsledky politiky se projevují v obtížných situacích, ve kterých svět neustále zažívá. Vlády jsou kontrolovány podnikatelskými elitami a důsledky jejich podnikání se projevují v obtížných situacích, ve kterých životní prostředí, příroda a počasí neustále zažívají. V takovém toku kombinovaných důsledků vyvolaných politiky a podnikateli se účinky politik, což znamená, že praktiky odrážejí v obtížných ekonomických, environmentálních a zdravotních situacích, kterými lidé a planeta neustále procházejí.

Tyto úvahy nazývám politickými pohromami nebo v jiných politických projevech politickými katastrofami, politickými krizemi, politickými dilematy a politickými katastrofami.

Když je správně pochopena, dynamická mysl každého člověka se může dostat do myslí politiků a podnikatelů, aby poznala skryté plány a pochopila, proč nás obtěžují a hodně se nám smějí.

Vlády světa si s námi zahrávají, to byl název tohoto článku v angličtině. Hodně se nám smějí! Co s tím uděláte?

Smáli se už dříve, když lidé po celém světě protestovali za spravedlivé zacházení se změnou klimatu, a smáli se i nadále pokaždé, když se protesty proti změně klimatu konaly. Nemusíte se lidem smát do tváře, ale stejně se smějí, když ignorují požadavky lidí během protestů proti změně klimatu climate change, což ukazuje, že protesty nikdy nefungují.

Takže znovu, potřetí, přemýšlím, co s tím uděláte?

Budete úzkostliví, blázniví, psychopatičtí, frustrovaní nebo si něčím nejistí?

Budete zmateni, zklamáni, nejistí, zmatení nebo zmatení z čehokoliv?

Stanete se bezesnými, zatraceně všechno hodně, pijete spiritus hodně, budete hodně jíst, mít sex hodně nebo se hodně divit na ulicích?

Padnete hodně v každém kroku, který uděláte, abyste zlepšili svůj život, a pak se stanete zoufalými pro klid mysli a rozhodnete se spáchat sebevraždu nebo někoho zabít?

Budete pochybovat o svých schopnostech porozumět jasným faktům o všem, co se ve světě stále děje?

Budete demonstrovat nebo protestovat v ulicích a v práci, nebo budete stávkovat z práce?

Všechny tyto osobní chování zhorší vaše problémy a zhorší váš život a všechny tyto veřejné akce proti iracionální politice vlád již dnes nefungují.

Než se zamyslíte nad některou z těchto veřejných akcí, měli byste vědět, že akce, jako jsou protesty a stávky, by neměly být jedinými mechanismy, které byste měli podniknout.

Kolik protestů a stávek z práce bylo provedeno a jak velkého úspěchu dosáhly?

Proto byste měli přemýšlet o jiných mechanismech, jiných metodách, jiných strategiích a dalších taktikách, protože jsou vyžadovány jako první. Jsou vyžadovány, protože budete mít co do činění se systémem. Tento systém není normální a jednoduchý systém, ale je to komplikovaný systém.

Cokoliv si myslíte, že nebude fungovat, protože jste byli omezeni na takové nároky na demokracii, že lidé mají právo na protesty. Ale měli byste se dostat z této malé krabice demokracie a vědět od odborníka, že každá akce pro změny vyžaduje systém.

Jsem aktivista a novinář a připravil jsem pro vás tento systém. Takže budete potřebovat můj vědecký systém, který je dobře vybudován a integrován do LPE éry mas.

Vím, že všechny tyto požadavky na pozitivní změny jsou alarmující a obtížné a mohou být pro vás, krásné a milé jedince na každém místě na světě, divné.

Byl jsem v této frustrující situaci před tolika lety.

Podařilo se mi však dostat se z toho tím, že jsem všechny situace vzal jako výzvy a pak přemýšlel o způsobech, jak se dostat z obtížných okolností. Takže jsem se naučil z vlastních nápadů, jak tyto myšlenky použít jako experimenty, abych motivoval některé jednotlivce, aby podnikli kroky k realizaci těchto myšlenek.

To znamená, že jsem věděl, že jednání samo o sobě ničeho nedosáhne, pokud tyto obtížné okolnosti zhoršují život všem. Uvědomil jsem si, že tento proces přemýšlení o výzvách a vytváření nápadů, které zhmotňují výzvy, a pak motivovat lidi k realizaci nápadů, to vše je práce systému. Myslím tím, že všichni budují systém.

Takže to byl chytrý inteligentní tok toho, jak jsem se stal kreativním, abych přišel s některými projekty, které zahrnují řešení těchto těžkých situací a motivují některé lidi, jako jste vy, aby tyto projekty prováděli alespoň k řešení problémů, jako jsou environmentální problémy, které máme po celém světě.

Některé z těchto projektů přilákaly lidi, aby jednali pozitivně, a úspěšně je realizovali. Přečtěte si o tomto problému v částech Globální dynamika níže.

Pokud jste byli obeznámeni s aktivitami lidskoprávních organizací a dětských a environmentálních organizací, jako jsem já, pravděpodobně jste slyšeli o logu "mysli globálně, jednej lokálně", což je etický přístup k implementaci. lidských etických principů.

Použil jsem toto logo při realizaci svých nápadů a dokonce jsem použil jeho opačnou verzi, která je "Mysli lokálně, jednej globálně". Prvkem posledního znaku je, že z lokálních chyb rozumíte lidským právům globálně a zapojujete se tak do globálních aktivit.

Proto se vám dávám k službám. Pokud přijmete slovo moudrosti od starého moudrého muže, pak vězte, že žádné demonstrace, žádné protesty v ulicích a na pracovištích, žádné stávky z práce nedonutí nebo přimějí světové vlády, aby dodržovaly a respektovaly vaše práva a upřímné požadavky. To je samozřejmě, pokud mě nevezmete za slovo a nevezmete můj vědecký systém, aby to vypracoval.

Klimatické změny protestují Požadavky a slogany!

Abychom se ujistili, že žádný z požadavků nebude splněn, podívejte se na pokračující zhoršování všech aspektů života a zhoršení změny klimatu. Viz například loga mezinárodních demonstrací nebo pouličních protestů, která tvrdí následující:

 • Bla, Bla, Bla, jednejte hned.
 • Blow Me.
 • Změňte politiku, ne klima!
 • Změna klimatu zabíjí (Přátelé Země).
 • Klimatická spravedlnost.
 • Klimatická spravedlnost, teď.
 • Kodaň musí uspět v zájmu spravedlivé dohody o ochraně klimatu
 • Snížení emisí CO2
 • Chopte se výzvy - zkuste letos ušetřit tunu
 • Příroda nedělá kompromisy.
 • Žádná kompenzace.
 • Žádné započtení.
 • Planeta, ne zisk.
 • Zachraňte náš sníh.
 • Zobrazit přehled klimatu.
 • Zastavte kolonialismus CO2.
 • Podporovat moratorium na rozvoj nových fosilních paliv na domorodých územích.
 • Zastavte plnění.
 • To je, kolik 1 tuna CO2 zabírá.
 • Neexistuje žádná planeta B.
 • Svět chce skutečnou dohodu.
 • Naše planeta.
 • Využijte výhod výzev.

To je jen několik příkladů sloganů a požadavků. U politických kampaní proti změně klimatu můžete také říci: bannery, emblémy, loga a motta, i když mezi těmito slovy existují malé rozdíly.

Existuje tolik podobných výzev, kterým se nedostalo vážné pozornosti, od protestu k druhému a v průběhu let ode dne, kdy bylo globální oteplování známo.

Máme toho hodně. Změna klimatu je jedním z příkladů světového chaosu, který dnes máme. Z tohoto globálního chaosu se vyskytly další typy globálního chaosu, jedním z nich je globální chaos vytvořený koronavirem, který je čínským produktem.

Politické konflikty v mnoha zemích vytvořily světový chaos. Konflikty, které byly spojeny s mezinárodním terorismem, vytvořily další světový chaos. Ekonomické obtíže také vytvořily další světový chaos.

Nejistota čehokoliv v této epoše světového nepořádku spolu s existencí těchto světových problémů vytvořila další světový chaos. Protesty proti změně klimatu pokračují, protože klimatické problémy přetrvávají.

Změnily všechny klimatické protesty vůbec něco?

Abych správně položil otázku, byly všechny tyto požadavky splněny?

Pokud byly tyto požadavky splněny, proč tedy globální oteplování pokračuje a proč se Země otepluje po celém světě?

Pokud byly tyto požadavky splněny, proč tedy globální oteplování pokračuje a proč globální oteplování způsobuje epidemie a další nemoci?

Proč se epidemie, stejně jako koronavirus (COVID-19), šíří po změně klimatu?

Proč se pandemické koronavirové onemocnění samo vyvíjí a produkuje proměnné? 

Proč tání sněhu pokračuje a dokonce i v těchto dříve známých zasněžených zemích?

Souběžně s těmito otázkami, které se týkají pouze globálního oteplování spolu s jeho změnou klimatu a pandemiemi, můžeme také položit další otázky o světovém chaosu a zhoršení života, jako například:

Proč v mnoha zemích pokračuje ekonomický úbytek?

Řecko není výjimkou.

Proč jsou ekonomiky světa ovládány drtivou většinou mezinárodních fondů reprezentovaných Měnovým fondem a Světovou bankou?

Proč mezinárodní terorismus nadále ohrožuje světový mír a stabilitu?

Proč se politické konflikty zhoršily po skončení éry studené války?

Proč světové supervelmoci zasahují do vnitřních záležitostí jiných států světa?

Kdo přispěl k těmto světovým pohromám? Kdy? a proč?

Proč vlády nechtějí zastavit politiku, která způsobila všechny tyto ubohé situace, ve kterých dnes všude žijeme?

Co znamená splnění požadavků klimatických protestů?

Možná znáte některé odpovědi, pokud je politika vaším zájmem. Nebudete vědět nic, pokud jste průměrný člověk. V situacích, které ohrožují celý váš život, byste nikdy neměli být průměrným člověkem. Měli byste se naučit nebýt průměrným člověkem.

Budou-li požadavky splněny, nedojde k žádnému zhoršení globálního oteplování s vážným nárůstem globální teploty. Změna klimatu by nadále nezpůsobovala epidemie, jako je onemocnění koronavirem (COVID-19), a tato epidemie se nebude reprodukovat v mnoha proměnných.

Splnění požadavků klimatických protestů navíc zabrání dalším krizím a zajistí bezpečnost světa před protichůdnými zájmy, hospodářským poklesem, politickými a náboženskými konflikty, úpadkem mnoha společností a nárůstem mezinárodního terorismu. Abych to shrnul, nikdy nebude existovat žádný světový chaos.

Jak je to možné? Jak se to může stát?

Stane se to změnou politických systémů na celém světě.

Proč potřebujeme změnit vládní systémy?

Proč potřebujeme změnit vládní politiku?

No, ve skutečnosti není vůbec nutné mít vlády v jakékoli zemi, aby vládly této zemi. Zemím lze vládnout jinými prostředky.

No, je to těžké? Nebo se můžete zeptat, zda je to možné? Pokud ano, tak jak?

Za prvé, je nutné změnit politiku na masové projekty, abyste mohli zachránit sebe i svět. Nic takového není nemožné. Naučíte se to prostřednictvím LPE éry mší.

Požadavky na protesty proti změně klimatu nevyhnutelně naznačují potřebu změnit mnoho politik prováděných kapitalistickými silami.

Řešení světových problémů jsou v LPE éry mas

Proč jsme povinni měnit politické systémy všude?

Proč jsme povinni měnit politiku vlád?

Požadavky protestů proti změně klimatu nevyhnutelně poukazují na potřebu změnit mnoho politik prováděných kapitalistickými mocnostmi, u nichž bylo prokázáno, že poškozují životní prostředí.

Ale věci, které lidé ve skutečnosti nevidí, je, že všechny politiky vlád musí být změněny.

Je tomu tak proto, že se ukazuje, že tyto politiky mají přímý dopad na politické rozhodování mnoha zemí světa, kde se finanční kapacita změnila a rozvinula.

Ve skutečnosti tyto politiky nejen ovlivňují rozhodovací proces, ale také vytvářejí obtížné a zoufalé situace nejen pro lidi, ale také pro Zemi a vesmír.

V situaci, kdy je přirozený vesmír původem života, se nesmí dělat nic, co by změnilo jeho povahu. Politika kapitalistických mocností to změnila. Ke změně politických systémů po celém světě dojde prostřednictvím implementace mechanismů rovnovážného vzorce LPE éry mas.

A co to, o čem mluvím?

Cítíte tuto logiku?

Vyslovte svou mysl. No, řekněte svůj názor. Napište svůj význam do formuláře komentářů na konci stránky. Díky, milý čtenáři.

Podrobný přehled problémů světové vlády, které nás ovlivňují a vytvářejí světový chaos

Hluboký pohled na problémy světových vlád, které nás obtěžují a vytvářejí světový chaos

Podrobnosti o problémech světových vlád, které nás obtěžují a způsobují světový zmatek.

Podívejte se dovnitř na problémy, které nás vlády po celém světě sužují tím, že způsobují zmatek.

Abychom se ponořili a hluboce se podívali na problémy světových vlád, které nás trápí, MUSÍME se trochu vrátit ke změnám, ke kterým došlo ve světě po skončení éry studené války. Věnujte pozornost skutečnosti, že schéma ukončení éry studené války také vytvořilo světový chaos.

Chaos světa se nejen objevuje v tolika špatných politických situacích způsobených elitami kapitalistických vlád, které plánují a ukončují éru studené války, ale objevuje se ve zhoršení mnoha aspektů života v klimatu, ekonomice, životním prostředí, lidském zdraví a integraci některých komunit.

Používám frázi "ukončení éry studené války" místo toho, abych řekl konec éry studené války, protože operace, které vedly k ukončení studené války, se odehrály z politických důvodů, aby bylo dosaženo konkrétních politických cílů.

Politické důvody zahrnovaly ekonomické důvody pro změnu ekonomik světa tak, aby sloužily zájmům kapitalismu.

Politická propaganda byla použita k dosažení zničení velkých Spojených států, jako je Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) a země socialistického východního bloku slibující západní styl demokracie, svobody a prosperity.

Vědí lidé socialistického východního bloku skutečně o imperialistickém kapitalistickém spiknutí, které ukončilo integraci lidských komunit ve východní Evropě, a chápou, že pro ně bylo lepší být sjednoceni?

Opravdu si uvědomují, proč první mocnost na tomto světě posiluje svou jednotu, i když byla vybudována z tolika různých lidí, různých ras a různých přesvědčení?

Kapitalismus je všechno "zadržování"

SNa začátku studené války v roce 1947 představil Harry Truman svou teorii "zadržování", aby odrážela západní kapitalistické zájmy v Latinské Americe, která se nazývá dvorek nebo americká zahrada na dvorku nebo americký plot.

Je zajímavé, že Spojené státy považují za politiku zájmu chránit Latinskou Ameriku před jakýmkoli vlivem, zatímco je to jasný jednostranný americký vliv v regionu.

John Kennedy pokračoval v této politice, když začala raketová krize v říjnu 1962 a oznámil, že Sovět tyto rakety postavil na Kubě, a proto v regionu začala politická krize.  

Čína a Severní Korea zůstávají izolované, ale probíhající plány se stále zaměřují na Severní Koreu a Kubu, zatímco další plán se zaměřuje na Čínu prostřednictvím otázek lidských práv. Vzájemné ekonomické zájmy mezi oběma stranami však začínají na povrchu vztahů ukazovat, že zmírňování nepřátelských akcí probíhá, přestože americká politika považuje čínskou politiku za hrozbu.

Schéma, které bylo provedeno kapitalismem během konce éry studené války, vytvořilo světový chaos v ekonomických systémech v mnoha státech, což vedlo ke zmenšení mnoha ekonomik. Z tohoto bodu můžeme vidět, že existují vysoké politické strany, které přispěly k politice vedoucí k ukončení éry studené války.

Opět, abychom se ponořili hlouběji do otázek světové vlády, které nás trápí, musíme se trochu vrátit ke změnám, ke kterým došlo ve světě po skončení éry studené války. Mějte na paměti skutečnost, že plány na ukončení éry studené války také způsobují světový zmatek.

Zmatek ve světě se projevuje nejen špatnou politickou situací způsobenou koncem studené války, ale také úpadkem mnoha aspektů života v oblasti klimatu, hospodářství, životního prostředí, zdraví lidí a integrace.

Máte myšlenky a náznaky a z této analýzy si uvědomíte, co jsou tyto vyšší politické strany, jaké jsou jejich rozdíly a proč tyto rozdíly ovlivňují politická rozhodnutí těch vyšších politických stran, které řídily a řídily zájmy světa v době studené války.

Nazývám tyto vyšší politické strany nejvyššími politickými silami, nebo vládami, a tedy mezinárodními rozhodovacími kruhy. To také znamená, že ekonomické zájmy světa byly během studené války vyvážené.

Máte rádi politologii a zejména světové geopolitické dějiny?

Vraťte se k němu a podívejte se do hloubky na to, jak tito nejvyšší političtí aktéři ovlivnili zájmy světa, a budete přesně vědět, jak nás světové vlády trápí od konce éry studené války.

Pochopte, jak si s námi světové vlády zahrávají tím, že vytvářejí světový chaos!

Buďte však opatrní. Když se vrátíte do dějin politického světa, nespoléhejte se zcela na vše, co čtete, nebo sledujete dokumenty, protože některé politické dějiny byly manipulovány zdroji, které je napsaly, a odkazy, které se na ně odkazují.

Manipulují s ní dokonce i učenci a pozorovatelé, kteří ji hostují na velkých televizních kanálech ve světě. Takové snahy jsou jednoznačnými manipulativními činy, vymýváním mozků mysli světa a plány, jak přilákat lidi, aby se postarali o zajímavější životní zkušenosti jiné než politika.

To naznačuje, že vlastníci těchto televizních kanálů jsou zástupci mezinárodního kapitalismu. Hlásné trouby moderované na televizních kanálech, aby hovořily o politické historii a pera, která psala politické dějiny v minulosti, mají ekonomickou a politickou agendu.

Ukazuje také, že ty zdroje a zdroje používané při zdůrazňování nebo psaní dějin politického světa, nebo ti badatelé a další takzvaní odborníci, kteří je vyprávějí v dokumentárních filmech, mají ekonomické a politické zájmy.

Mají ekonomický a politický zájem na tom, aby ukazovali historii politického světa podle toho, co slouží jejich politickým a ekonomickým zájmům.

Takže, jak vypadá ta politická vize, kterou mají?

Jaké politické názory tedy mají?

Proto, abychom porozuměli politickým dějinám světa a přesně věděli, jak nás světové vlády takovým světovým chaosem matou, musíme se spoléhat na opatrnou mysl, politickou intuici a politický smysl. Tyto zásluhy / ctnosti jsou všechny charakteristiky obezřetné mysli. Prozíravá mysl je dynamická mysl. Dynamické mysli mají dynamiku síly.

Typy politických systémů nebo formy vlád

Popisy a specifikace světových vlád určují, že se liší mezi kapitalistickými vládami, socialistickými vládami, konzervativními vládami, totalitními civilními vládami, totalitními vojenskými vládami a vládnoucími monarchiemi.

Typy politických systémů nebo forem vlády jsou obvykle systematicky definovány v termínech, které určují metody vládnutí. Tyto formy se liší od aristokracie (která se změnila v kapitalismus), kolonialismu (i když je přeměněna na nový světový řád), komunismu, demokracie (což je klišé), vojenské diktatury (což je druh totalitarismu), monarchie, oligarchie (která je podobná diktatuře a totalitarismu), socialismu (který je kompromisem ke komunismu a šedému typu politiky), teokracie (která používá náboženství a stává se podobnou diktatuře) a totalitarismu.

ATyto popisy a specifikace vládních forem jsou charakteristikami každého typu vlád. Poznamenejte si, že vlastnosti nejsou jen výhody, ale mohou být nevýhody, protože definují vlastnosti a hodnoty. Vlastnosti, ale ne hodnoty, mohou být nevýhody.

Mezi těmito klasickými vládnoucími systémy se monarchie liší. Některé klasické monarchie nemají žádný vliv na rozhodování a jiné vládnou.

Poslední monarchie mezi klasickými vládnoucími systémy bychom tedy měli považovat za klišé zbývající aristokracie, která se v dnešní době nakonec proměnila v kapitalismus.

Každá z vládnoucích monarchií tvoří vládu, ve které je nejvyšší autorita založena v rukou jediné dědičné osoby z vládnoucí rodiny.

Co je to za totalitní systém?

* Více informací získáte, když si projdete sekce Globální dynamika a přečtete si Klasické systémy, které jsou přeloženy do arabštiny o klasických politických systémech, systémech politických stran, kapitálové moci a kapitalismu volného trhu, které jsou přeloženy do arabštiny o politice volného trhu.

Obecně se politický popis provádí tak, že říká, že existují dva světové systémy, socialistický nebo komunistický systém a kapitalistický systém. Proto, když se zabýváme tím, jak s námi vlády po celém světě manipulují, spoléháme se na tato dvě vysvětlení a správnou klasifikaci.

Éra studené války mezi kapitalistickými a socialistickými systémy a dopady, které představují pro světový vládní chaos!

Kapitalistický systém byl, ale stále je, v konfliktu se socialistickými nebo komunistickými systémy od dob studené války. To je normální ve směrech, nebo v orientaci obou světových systémů. Není však intenzivní, jak tomu bylo během studené války.

Není absolutně normální, aby ekonomické a politické konflikty zahrnovaly spiknutí nebo spiknutí k vzájemné demontáži. Hmm, nicméně, plánované spiknutí se objevilo a uspělo tím, že mělo výsledky milionů mrtvých lidí a vysídlených osob, které usilovaly o přesídlení uprchlíků do západních zemí.

Nicméně ti, kteří plánovali tato spiknutí, nikdy nepomysleli na to, že by měli miliony lidí, kteří by se mohli pomstít.

Příkladem toho je, že kapitalistická spiknutí stanovila dva strategické způsoby a takticky dva geopolitické způsoby, jak se šířit a šířit napříč nimi. Příkladem strategických a geopolitických cest jsou Afghánistán a socialistický východní blok.

Prostřednictvím dvou směrů ideologického spiknutí kapitalismu byl v Afghánistánu vytvořen mezinárodní terorismus, aby svrhl komunistickou vládu a vyhnal Sověty z Kábulu.

Lidská situace je taková, jaká se stala s východním blokem a když vznik a šíření mezinárodního terorismu, jako to, co se stalo v Afghánistánu na počátku demontáže Sovětského svazu a východního socialistického bloku.

Pozoruhodné je, že k vytvoření mezinárodního terorismu došlo přes afghánskou bránu, aby se usnadnil proces rozpuštění Sovětského svazu a východního socialistického bloku.

Konec konspirace je očividně tím, že se mezinárodní terorismus používá jako strašák nebo kočičí dráp k zasahování do vnitřních záležitostí jiných rozvojových zemí světa. To znamená způsobovat jim problémy a využívat jejich zdánlivé i skryté ekonomické zdroje.

Tento politicko-ekonomický konflikt mezi kapitalistickým systémem a socialistickým nebo komunistickým systémem nebyl nutně extrémní záležitostí, která se vyskytuje uvnitř v zemích ovládaných jedním z těchto dvou systémů.

Je to spíše navenek v orientaci každého ze dvou ekonomických a politických systémů při ovlivňování ostatních zemí světa, zejména těch strategických zemí se surovými ekonomickými zdroji pohřbenými pod půdou nebo v hlubinách moří.

No, řekněte mi, četli jste někde takovou politickou analýzu zmatku světové vlády?

Použijte komentáře na dně světového chaosu a vládních nepokojů, abyste odpověděli a napsali pozorování politických komentářů k tomuto konkrétnímu politickému tématu. Mockrát děkuju.

Světový akční průvodce je vaše politická bible

Připojte se k průkopnickým řešením světových krizí a eliminujte světový chaos

Za prvé, nenaznačuji nic náboženského tím, že říkám "politická bible". Výraz má vyjadřovat pouze etický lidský majetek a hodnoty.

Začněte těmito kroky a připojte se k LPE s průkopnickými řešeními světového chaosu a tím i světové krize:

* Připojte se vyplněním formuláře Kontaktujte nás. Řekněte mi, že jste četli Průkopnická řešení světových krizí spolu se světovým chaosem a globální dynamikou. Řekněte mi, že jste pochopili, co čtete, a chtěli byste stát po boku globálních mas, jak jste se naučili z průkopnických řešení světového chaosu.

* Okamžitě se zaregistrujte do zpravodaje politické scény HOA prostřednictvím formuláře na stránce světový chaos a potvrďte to. Sledujte e-mail s odkazem pro potvrzení. Pokud ji nemůžete najít v příchozích e-mailech, zkontrolujte složku nevyžádané pošty a přesuňte ji do složky Doručená pošta. O newsletteru si můžete přečíst na uvedeném odkazu.

* Přepošlete Blog politické scény HOA svým přátelům, včetně odkazu na World's Chaos, jak je uvedeno níže https://www.hoa-politicalscene.com/groundbreaking-solutions.html. Povzbuďte je, aby se připojili k průkopnickým řešením světových krizí a podnikli stejné kroky, které jsou vysvětleny zde v Akční příručce.

* Začněte s nimi spolupracovat, abyste získali více svých přátel a jejich přátel přátel, aby se připojili k diskusi o světový chaos. Musíte alespoň navázat několik stovek kontaktů, abyste jim vysvětlili vše, co jste se naučili a pochopili z průkopnických řešení světových krizí a univerzální dynamiky.

* Třídit kontakty v seznamech včetně základních informací o každém kontaktu, jako je jméno, věk, pohlaví, umístění a e-mailová adresa. Tímto způsobem je povedete a uspořádáte. Až tak učiníte, použijte k odeslání těchto informací formulář Kontaktujte nás. Dávejte pozor, že máte jejich souhlas. Pak použijte stejný formulář, abyste mi řekli, že jste to udělali, a počkejte na další pokyny.

* Napište komentáře ke světovému chaosu a průkopnickým řešením světových krizí a poskytněte podrobnosti o svých komentářích k tématům, která čtete zde a v sekcích globální dynamiky. Nemějte pocit, že to nemůžete udělat, i když nevíte, jak psát. Stačí napsat své komentáře v jakémkoli jazyce a já za vás udělám editační a překladatelskou práci, abyste se stali globálním spisovatelem. To z vás udělá profesionálního spisovatele a větší efekt v procesu průkopnických řešení světových krizí. Sdílejte svou stránku, až ji zveřejníte.

* Sdílejte odkazy na globální dynamiku včetně světového chaosu a sdílejte plakáty globální politické kampaně na dobrých webových stránkách. Prosím, nedělejte to ve FaceBook, protože je to kapitalistický deštník. Distribuovat a věšet plakáty sekulární politické kampaně všude na veřejných místech. To bude dobré, pokud vy nebo vaši přátelé máte veřejná místa, jako jsou kavárny, hotely, jiné veřejné společnosti a restaurace.

Přečtěte si o přírodních problémech, které máme globálně, včetně dopadů změny klimatu na mnoha místech a na lidi, jak jste četli o světovém chaosu, na 100-beautiful-sites-in-the-world.com/100-beautiful-sites-blog.html. Jedná se o specifickou webovou stránku zaměřenou na dopady globálního oteplování, o které zde politicky čtete.

* Sledujte dokumenty a filmy o přírodních krizích způsobených politikami, o kterých jste četli na Světový Chaos na tvcinemaapp.com/tv-cinema-app-blog.html. Jedná se o další místo zaměřené na kino a televizi, které zahrnují dokumenty o všem, co se děje ve světě.

Prosím, když na průkopnickém řešení světových krizí najdete něco, co vám nedává žádný smysl, přijďte sem a napište o tom. Odpovím na vaše dotazy a odměním vás za to tím, že vám nabídnu několik dobrých knih, které si přečtete a dozvíte se více o tom, jak zlepšit svůj život.

Světový chaos je produkován vládami, které si s námi zahrávají!

Je velmi zajímavé, že světový konflikt kapitalistické vlády je impulsem (motivací) pro nás všechny, abychom se neustále snažili odstranit zmatek ve světě.

Je velmi zajímavé, že světové konflikty způsobují, že světové vlády si s námi zahrávají a dělají světový chaos. Je to proto, že vlády nejvyšších světových vlád vytvořily celosvětové konflikty, které začaly hlavními politickými konflikty mezi kapitalistickými systémy a komunistickým systémem nebo socialistickými systémy. Pokračujte na Světový vír, až dočtete části globální dynamiky.

Globální dynamika vysvětluje, jak světové vlády vytvářejí světový chaos a krok za krokem vás provedou, abyste zachránili svět

Mezinárodní dynamika zdůrazňuje, že světové vlády si s námi zahrávají tím, že analyzují příčiny světových katastrof a činí vaši mysl obezřetnou. Vezmou vás zpět do historie, abyste věděli, které spiknutí změnilo svět a dosáhlo reality dnešního světa a kdo ho skutečně ovládá vytvářením dalších spiknutí.

Přitahují mysl, aby racionálně přemýšlela o katastrofách světa a přesně věděla, jak iracionální vývoj technologií světových vlád, které s námi zasahují, jako jsou bakterie, oxid uhličitý, chemické a jaderné zbraně, nebezpečný odpad, spolu s vesmírnou invazí a vymazáním velkých deštných pralesů pro ekonomické zájmy, zhoršují náš svět.

Je faktem, že průkopnická řešení světového chaosu jsou jen dynamickými řešeními světových katastrof. Světové pohromy ukazují také na následující: světové katastrofy; krize by; světová dilemata; světové katastrofy; světový nepořádek; světové problémy; světové tragédie a světové problémy.

Je také faktem, že tato průkopnická řešení chaosu ve světech jsou globální dynamikou. Proto velká část mezinárodní dynamiky v sekcích univerzální dynamiky níže zahrnuje důraz na nejlepší řešení kromě analýzy světových ekonomických, environmentálních, politických a sociálních problémů. Nejlepším řešením je změnit politický systém, který toto zhoršování způsobuje.

Potřebujete vědět, že dynamika je duchovním dítětem veteránského aktivisty, novináře a básníka Khalid Mohammed Osman. Proto prosím respektujte práva duševního vlastnictví autora a odkazujte na tuto dynamiku citací zdrojové webové stránky a jména autora.

Světový Chaos v angličtině, francouzštině, italštině, polštině, španělštině a dalších jazycích

Globální dynamika 1 zavádí průkopnická řešení globálních politických katastrof, aby dosáhla povědomí o světovém chaosu

Průkopnická řešení světových politických katastrof k dosažení povědomí o světovém chaosu dosaženého na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-1, esteticky ohromující, inovativní kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/1IiIci7hjZE

Globální dynamika 2 zavádí průkopnická řešení globálních politických katastrof, aby dosáhla povědomí o světovém chaosu

Průkopnická řešení světových politických katastrof k odstranění světového chaosu Dosaženo na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-2, esteticky ohromující inovativní kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khaled Muhammad Osman: https://youtu.be/RT4C3xydsP0

Globální dynamika 3 zavádí průkopnická řešení globálních politických katastrof, aby dosáhla povědomí o světovém chaosu

Průkopnická řešení světových katastrof k odstranění světového chaosu na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-3, esteticky inovativní kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khaled Muhammad Othman: https://youtu.be/c_ND8kUL0qE

Globální dynamika 4 pokročilá v průkopnických řešeních globálních katastrof a eliminaci světového chaosu

Průkopnická řešení světových politických katastrof k odstranění světového chaosu Pokročilá videa: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-4, esteticky inovativní kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khaled Muhammad Uthman: https://youtu.be/ReNcMhG9cyA

Globální dynamika 5 vytváří průkopnická řešení globálních politických katastrof a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových politických katastrof k odstranění světového chaosu Postaveno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-5, esteticky inovativní kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Muhammad Uthman: https://youtu.be/li3063nECGc

Globální dynamika 6 provádí průkopnická řešení globálních politických katastrof, aby dosáhla povědomí o světovém chaosu

Průkopnická řešení světových politických krizí k odstranění světového chaosu Prováděno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-6, esteticky inovativní kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Muhammad Uthman: https://youtu.be/r0UEcDryJ3o

Globální dynamika 7 objasňuje průkopnická řešení globálních politických katastrof a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových politických krizí k odstranění světového chaosu Objasněno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-7, inovativní kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Muhammed Uthman: https://youtu.be/rHQj6HSY-KM

Globální dynamika 8 klasifikuje průkopnická řešení globálních politických katastrof a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových politických krizí k odstranění světového chaosu Klasifikováno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-8, esteticky kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khaled Muhammed Uthman: https://youtu.be/96G732HGY-M

Globální dynamika 9 komentuje průkopnická řešení globálních politických katastrof a odstranění světového chaosu

Průkopnická řešení světových politických dilemat k odstranění světového chaosu Komentoval videa: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-9, esteticky kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Othman: https://youtu.be/23Lz89zS1RY

Globální dynamika 10 doplňuje průkopnická řešení globálních katastrof a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových dilemat k odstranění světového chaosu Dokončeno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-10, esteticky kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammad Othman: https://youtu.be/KRFWybE5aRE

Globální dynamika 11 představuje průkopnická řešení globálních politických katastrof a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových dilemat k odstranění světového chaosu Konstituovaná na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-11, esteticky kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/9MdhdJeCdUk

Globální dynamika 12 vytváří průkopnická řešení globálních politických katastrof a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových katastrof k odstranění světového chaosu Postaveno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-12, esteticky kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/bGUtj5oC6Bo

Světová dynamika 13 obsahuje průkopnická řešení světových politických krizí a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových politických krizí k odstranění světového chaosu obsažená ve videích: Jak zažehnout mezinárodní revoluci? Epizoda 1-13, esteticky inovativní mysl foukající kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině vizionáře, veterána aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/T3-x88Aa8RE

Mezinárodní dynamika 14 definuje průkopnická řešení mezinárodních politických krizí a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových krizí k odstranění globálního chaosu Definovaná na videích: Jak vyvolat mezinárodní revoluci? Epizoda 1-14, ohromující, vynalézavé kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/od3_2Izg8ZQ

Mezinárodní dynamika 15 přináší průkopnická řešení mezinárodních politických krizí a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových politických problémů k odstranění světového chaosu Doručeno na videích: Jak vyvolat mezinárodní revoluci? Epizoda 1-15, vynalézavé kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/zstFN59hBBE

Mezinárodní dynamika 16 demonstruje průkopnická řešení mezinárodních politických problémů a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových problémů k odstranění světového chaosu demonstrovaná na videích: Jak zažehnout mezinárodní revoluci? Epizoda 1-16, vynalézavé kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khaled Mohammad Othman: https://youtu.be/UpqUOFam8ww

Mezinárodní dynamika 17 popisuje průkopnická řešení mezinárodních politických problémů a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových politických problémů k odstranění světového chaosu popsaná na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-17, Důmyslné kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khaled Mohammad Othman: https://youtu.be/W_YIPjCc-os

Mezinárodní dynamika 18 navrhuje průkopnická řešení mezinárodních politických tragédií a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových tragédií k odstranění světového chaosu navržená na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-18, Důmyslné kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/-Q9rWV34q18

Mezinárodní dynamika 19 vyvíjí průkopnická řešení mezinárodních politických tragédií a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových tragédií k odstranění světového chaosu vyvinutá na Videos: How to Setup International Revolution? Epizoda 1-19, Důmyslné kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khaled Mohammad Othman: https://youtu.be/Vu92eOwaNcc

Světová dynamika 20 diskutuje o průkopnických řešeních mezinárodních politických problémů a odstranění světového chaosu

Průkopnická řešení světových problémů k odstranění světového chaosu diskutovaná na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-20, Důmyslné kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/cMBy27DkYXQ

Světová dynamika 21 distribuuje průkopnická řešení světových politických katastrof a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových dilemat k odstranění světového chaosu Popsaná na Videu: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-21, vynalézavé kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/7c2GRUdXzKM

Světová dynamika 22 daruje průkopnická řešení světových politických katastrof a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových dilemat k odstranění světového chaosu Darovaná na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-22, vynalézavé kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/83-IO088B94

Světová dynamika 23 vzdělává průkopnická řešení univerzálních politických katastrof a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových dilemat k odstranění světového chaosu Vzdělávaná na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-23, vynalézavé kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/HH2xgm-GfvM

Světová dynamika 24 inženýr průkopnická řešení světových krizí a eliminace světového chaosu

Průkopnická řešení světových dilemat k odstranění světového chaosu Vytvořená na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-24, vynalézavé kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/MZGd4rUXJKc

Světová dynamika 25 zavádí průkopnická řešení univerzálních krizí a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových dilemat k odstranění světového chaosu Založeno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-25, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/temDIxPSZ1U

Světová dynamika 26 hodnotí průkopnická řešení univerzálních politických krizí a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových katastrof k odstranění světového chaosu Vyhodnoceno na videu: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-26, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/pNJMy3Pxc8c

Univerzální dynamika 27 vysvětluje průkopnická řešení univerzálních politických krizí a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových katastrof k odstranění světového chaosu Vysvětleno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-27, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/t0MfZ5736-c

Univerzální dynamika 28 rozšiřuje průkopnická řešení univerzálních politických krizí a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení mezinárodních katastrof k odstranění mezinárodního chaosu Rozšířená vysvětlení videí: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-28, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/0kU5zEW8lhg

Mezinárodní dynamika 29 tvoří průkopnická řešení univerzálních politických krizí a eliminují mezinárodní chaos

Průkopnická řešení mezinárodních katastrof k odstranění mezinárodního chaosu Vytvořená na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 1-29, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/ojLU2ywQoVY

Univerzální dynamika 30 naplňuje průkopnická řešení univerzálních politických dilemat a odstraňuje univerzální chaos

Průlomové řešení světového chaosu v arabštině

Průkopnická řešení mezinárodních katastrof k odstranění mezinárodního chaosu Splněno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 2-1, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce arabštiny od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/IsG7AuIhQXQ

Univerzální dynamika 31 zdůrazňuje průkopnická řešení univerzálních politických dilemat a eliminuje univerzální chaos

Průkopnická řešení univerzálních krizí k odstranění univerzálního chaosu Zvýrazněno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 2-2, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v arabštině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/NySLGBEF4xM

Univerzální dynamika 32 interpretuje průkopnická řešení univerzálních politických dilemat a eliminuje univerzální chaos

Průkopnická řešení univerzálních krizí k odstranění univerzálního chaosu Interpretováno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 2-3, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce arabštiny od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/U7XfY9ZpKo0

Světová dynamika 33 představuje průkopnická řešení světových politických dilemat a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových krizí k odstranění globálního chaosu Představeno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 2-4, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce arabštiny od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/KWDyaLCz4NA

Světová dynamika 34 vynalézá průkopnická řešení světových politických katastrof a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových krizí k odstranění globálního chaosu Vynalezeno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 2-5, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce arabštiny od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/JPJ2giLACkI

Světová dynamika 35 vydává průkopnická řešení světových politických katastrof a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových krizí k odstranění globálního chaosu Vydaná na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 2-6, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v arabštině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/8cwf5H7ivbQ

Světová dynamika 36 uvádí na trh průkopnická řešení světových politických katastrof a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových krizí k odstranění globálního chaosu Spuštěno na videích: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Epizoda 2-7, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce arabštiny od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/kr0R1-IqPKE

Světová dynamika 37 předkládá průkopnická řešení světových politických tragédií a odstraňuje světový chaos

Průkopnická řešení světových krizí k odstranění globálního chaosu Na videu: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Klimatická spravedlnost, Epizoda 1-1, vizionářské kulturní, environmentální a politické revoluční lekce v angličtině od vizionáře, veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/4HS-Jq7bJJ0

Světová dynamika 38 nabízí průkopnická řešení světových politických tragédií a eliminuje světový chaos

Průkopnická řešení světových krizí k odstranění světového chaosu na videu: Jak nastavit mezinárodní revoluci? Klimatická spravedlnost, epizody 1-2, vizionářský kurz o kulturní, environmentální a politické revoluci od vizionářského veteránského aktivisty, novináře, básníka, spisovatele povídek a romanopisce Khalid Mohammed Osman: https://youtu.be/9VH_f045Bv4

Světová dynamika 39 organizuje průkopnická řešení světových politických tragédií, aby odstranila světový chaos

Světová dynamika 40 vytváří průkopnická řešení světových politických tragédií, která mají eliminovat světový chaos

Světová dynamika 41 obhajuje průkopnická řešení světových politických tragédií, která odstraní světový chaos

Světová dynamika 42 vytváří průkopnická řešení světových politických tragédií, která mají eliminovat světový chaos

Světová dynamika 43 vytváří průkopnická řešení světových politických tragédií, která mají odstranit světový chaos

Světová dynamika 44 vytváří průkopnická řešení světových politických tragédií, která mají odstranit světový chaos

Průkopnické řešení světového chaosu ve vícejazyčné dynamice

Vícejazyčná dynamika 1 připravuje průkopnická řešení světových krizí a eliminuje světový chaos

Dvojjazyčná dynamika 2 Představuje průkopnická řešení světových krizí a eliminuje světový chaos

Vícejazyčná dynamika 3 vytváří průkopnická řešení světových krizí a eliminuje světový chaos

Dvojjazyčná dynamika 4 racionalizuje průkopnická řešení světových krizí a eliminuje světový chaos

Vytvořil jsem průkopnická řešení globálních environmentálních krizí, abych povzbudil, inspiroval a vedl masy Eritreje k výsadbě více než 5 000 000 stromů mučedníků v Eritreji

Použil jsem svá průkopnická řešení světových environmentálních krizí, abych přeměnil myšlenku eritrejského stromu mučedníka na súdánský strom mučedníka.

hoa-politicalscene.com/svetovy-chaos.html: Světový Chaos - Czech: Naplánoval jsem projekt stromu súdánského mučedníka ve 3 fázích, abych vedl súdánskou revoluci a učinil z ní progresivní revoluci ...hoa-politicalscene.com/svetovy-chaos.html: Světový Chaos - Czech Eastern Bloc Dynamics - Dynamika českého východního bloku - Czech Sekulární geopolitické a environmentální kulturní strategie a taktiky éry mas vytvořené Khalid Mohammed Osman - Patří mezi ně průkopnická řešení světových krizí: Průkopnická řešení globálních krizí, která vám zajistí život: "Naplánoval jsem projekt stromu súdánského mučedníka ve 3 fázích, abych vedl súdánskou revoluci a učinil z ní progresivní revoluci s kompletním instrumentálním státním systémem pro vybudování sekulárního státu. Připravil jsem ústavu revoluce a 3 mechanismy revoluce. Jednoduše jsem přeměnil myšlenku stromu eritrejského mučedníka na strom súdánského mučedníka a rozvinul ji. Tato akce se týká systému myšlení, který mám a snažil jsem se tolik let učit Súdánce, jak tento systém myšlení získat."

Moje průkopnická řešení světových environmentálních krizí podnítila mou představivost k vytvoření dalších environmentálních aktivit, jako je strom súdánského mučedníka 2, který zažehne súdánskou revoluci

S ohledem na regionální části průlomových řešení světových environmentálních krizí jsem vytvořil Súdánský strom mučedníků 3 na podporu súdánské revoluce

Will be completed soon...

V částech průkopnických řešení světových krizí, které se týkají Súdánu, jsem mobilizoval súdánskou revoluci po mnoho let a ta selhala hlavně proto, že Súdánci nejsou revolucionáři

Vytvořil jsem v průkopnických řešeních súdánských krizí jako součást globálních průkopnických řešení 3 mechanismy, které zažehnou progresivní súdánskou revoluci.

Napsal jsem oddíly o průlomových řešeních globální anarchie, abych odhalil súdánské Muslimské bratrstvo, zakladatele mezinárodního terorismu spolu s dalšími globálními prvky.

Pozvánka na průkopnická řešení světových krizí k odstranění světového chaosu!

Toto je osobní pozvánka k průkopnickým řešením světových krizí k odstranění světového chaosu. Začněte zde psát komentáře ke světovému chaosu 2 a dostaňte se do "Akčního průvodce", abyste se připojili k průkopnickým řešením světových politických katastrof. Existují specifické metody, jak být revolucionářem a bojovat se mnou za lepší život. Neobhajuji ani nepropaguji násilí, protože světové krize lze vyřešit mírovou cestou. Mírová cesta je dobře vysvětlena v LPE ÉRY MAS. JE TO VĚDECKÝ SYSTÉM, KTERÝ POMÁHÁ MASÁM SVĚTA ŘEŠIT GLOBÁLNÍ KATASTROFY.

Výše uvedený formulář je určen pro přihlášení k odběru zpravodaje a níže uvedený formulář je určen pro psaní komentářů C2 Příspěvky na Průkopnická řešení světového chaosu.

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

 •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Komentář C2 Příspěvky na průkopnická řešení Světový Chaos se objeví v části stránky pod formulářem komentářů. Nezapomeňte se vyjádřit a připojit se k síti implementovat průkopnická řešení světových krizí. Dík.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!