Norske Dynamiske Perspektiver

hoa-politicalscene.com/norske-dynamiske-perspektiver.html - Norske Dynamiske Perspektiver: Jorden brenner og himmelen er forgiftet av industrielt karbondioksid. Hva skal du gjøre med det, som individ?

hoa-politicalscene.com/norske-dynamiske-perspektiver.html - Norske Dynamiske Perspektiver: Jorden brenner og himmelen er forgiftet av industrielt karbondioksid. Hva skal du gjøre med det, som individ?

Norske Dynamiske Perspektiver startet på Dynamiske ideer. Så må du lese den første delen og deretter fortsette her.


En merknad før du fortsetter: Språkfeil kan oppstå i denne norske versjonen. Hvis du leser stavefeil her vurderer dette språkproblemet, bruk kommentarlenken for å rette opp avsnittene som inneholder feilene. Du kan se feilene hvis du leser den engelske versjonen og sammenligner den med den norske versjonen. Mange takk.

Hva mener jeg med massenes æra? Og hvorfor er det massenes æra?

Massene har alltid vært den dynamiske makten i å velge regjeringer gjennom den parlamentariske valgprosessen i forskjellige deler av verden, med unntak av noen land som har autoritære regimer.

Til tross for denne reelle og innflytelsesrike makten fra massene, ble det klart at de valgte regjeringene alltid jobber for de regjerende elitegruppene som leder regjeringene. Dette betyr at disse regjerende elite har ignorert massenes krav.

Hva disse regjerende elitene gjør, viser faktisk at de ikke oppfyller massenes krav og ikke tjener massene som har valgt kandidatene til fordel for massene, men tjener sine egne interesser.

Det som alltid har skjedd, er at massene velger regjeringer til å handle til fordel for massene og havner i regjeringer som bare fungerer som styrende eliter for sine egne interesser. De regjerende elitenes interesser har blitt fokus for de fleste regjeringer.

Dette fører til forsømmelse av bærekraft på ulike områder, inkludert klima, miljø, helse og til og med massenes velvære.

Men det er klimaendringer som har utsatt korrupsjonen til internasjonale regjeringer!

Klimaendringene har faktisk utsatt disse regjeringene, mer enn andre katastrofer, for eksempel økonomiske kriser, konfliktene som oppmuntrer dem over hele verden, og korrupsjonen i landene de spiller en rolle i, og som har blitt korrupte.

Fortsett til Norske Dynamiske Meninger.


* Read "Dynamic Ideas" in your native language below:

🇦🇱 Read it in Albanian Idetë dinamike.

🇪🇹 Read it in Amharic Invitation to Comment 158: ተለዋዋጭ ሀሳቦች and Invitation to Comment 159: ተለዋዋጭ የፖለቲካ አመለካከቶች.

🇱🇧 Read it in Arabic Afkar Dynamicyah, and Invitation to Comment 154: أفكار ديناميكية، أو أفكار دينامية.

🇧🇬 Read it in Bulgarian Invitation to Comment 155: Динамични идеи and Invitation to Comment 156: Динамични политически мнения.

🇨🇳 Read it in Chinese Invitation to Comment 157: 动态想法.

🇨🇿 Read it in Czech Dynamické nápady and České dynamické perspektivě.

🇩🇰 Read it in Danish

🇬🇧 Read it in English Dynamic Ideas and Dynamic Political Opinions.

🇵🇭 Read it in Filipino Dinamikong Ideya, Dinamikong Perspektibo and Dinamikong Pag-iisip.

🇫🇷 Read it in French

🇬🇷 Read it in Greek Invitation to Comment 160: Δυναμικές ιδέες, Invitation to Comment 161: Ελληνικές Δυναμικές Ιδέες, Invitation to Comment 162: Δυναμικές πολιτικές απόψεις and Invitation to Comments 163: Ελληνικές δυναμικές προοπτικές

* Read it in Hawaiian

🇮🇱 Read it in Hebrew Invitation to Comments 164: רעיונות דינמיים.

🇮🇩 Read it in Indonesian Ide Dinamis, Perspektif Dinamis Indonesia, Pemikiran Dinamis Indonesia, Pendapat Dinamis Indonesia, Wawasan Dinamis Indonesia and Pandangan Dinamis Indonesia.

🇮🇪 Read it in Irish Smaointe Dinimiciúla, Peirspictíochtaí Dinimiciúla na hÉireann, Smaointeoireacht Dhinimiciúil na hÉireann, Tuairimí Dinimiciúla na hÉireann and Léargais Dhinimiciúla na hÉireann.

🇮🇹 Read it in Italian

🇯🇵 Read it in Japanese Invitation to Comments 165: ダイナミックなアイデア.

🇰🇵 Read it in Korean Invitation to Comments 166: 역동적 인 아이디어.

🇱🇻 Read it in Latvian Dinamiskās Idejas, Latvijas Dinamiskās Perspektīvas, Latvijas Dinamiskie Atzinumi and Latvijas Dinamiskā Domāšana.

🇲🇾 Read it in Malay Idea Dinamik, Perspektif Dinamik Melayu, Pemikiran Dinamik Melayu and Pendapat Dinamik Melayu.

🇳🇴 Read it in Norwegian

🇮🇷 Read it in Persian Invitation to Comments 167: ایده های پویا.

🇵🇱 Read it in Polish Dynamiczne Pomysły and Polskie Dynamiczne Perspektywy.

🇵🇹 Read it in Portuguese Ideias dinâmicas, Perspectivas Dinâmicas Portuguesas and Pensamento Dinâmico Português.

🇷🇴 Read it in Romanian Ideile dinamice and perspective dinamice românești.

🇷🇺 Read it in Russian Invitation to Comments 168: Динамические идеи and Invitation to Comments 169: российских динамических мнениях.

🇸🇰 Read it in Slovak Dynamické myslenie and Slovenské dynamické perspektívy.

🇪🇸 Read it in Spanish Ideas dinámicas and Perspectivas dinámicas españolas.

🇸🇪 Read it in Swedish

🇹🇭 Read it in Thai Invitation to Comments 170: ไอเดียแบบไดนามิก.

🇻🇳 Read it in Vietnamese Ý tưởng năng động and Quan điểm năng động của người Việt.

🇳🇴 You are at Norske Dynamiske Perspektiver.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation to Comment.

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!