Norske Dynamiske Meninger

hoa-politicalscene.com/norske-dynamiske-meninger.html - Norske Dynamiske Meninger: Tiden for klassiske politiske partier er over. Det er æra for massetiden nå. Organiser vitenskapelige sivile organisasjoner...

hoa-politicalscene.com/norske-dynamiske-meninger.html - Norske Dynamiske Meninger: Tiden for klassiske politiske partier er over. Det er æra for massetiden nå. Organiser vitenskapelige sivile organisasjoner...

Norske Dynamiske Meninger startet på Dynamiske ideer og fortsatte på Norske Dynamiske Perspektiver. Så må du lese de to delene og deretter fortsette her og på Norsk Dynamisk Innsikt.


Så fra disse utrolig dårlige situasjoner jeg undersøkte i verden gjennom journalistarbeidet mitt, kom jeg tilbake til ideen jeg hadde lenge om massene. Før jeg tok opp dette problemet, brukte jeg dette uttrykket gjentatte ganger under den sudanesiske revolusjonen mot diktatorregimet til Jafar al-Numeri på 1970- og 1980-tallet fram til diktatorens fall.

Før diktatorens fall hadde sjefen for muslimske brorskap i Sudan gjort ham til en (imam) med store evner til å kutte folk ut, amputere og slakte dem ved sharia-lover, selv om lederen for (NIF) visste at han var kjetter og punk.

På den tiden flyktet jeg fra hans totalitære regime, mange år, før implementeringen av sharialovene, tok Eritrean People's Liberation Front (EPLF) kontakt med meg i løpet av 1970-tallet, mens fronten satte i gang operasjonene for å frigjøre Eritrea fra Etiopia. De tok kontakt med meg, og vi har diskutert mange politiske spørsmål, om situasjonene på Afrikas Horn.

Jeg ble fan av fronten på grunn av den politiske linjen. De ba meg hjelpe dem i mediearbeidet, og jeg gjorde det til fordel for den eritreiske revolusjonen. (EPLF) brukte uttrykket "masser" i sin litteratur for å frigjøre Eritrea, og på den tiden innså jeg at det må være "massetiden", så jeg kom med dette uttrykket og brukte det og jeg ble en troende som støttet eritreerne revolusjon til seier og utover.

Du vil være på rett måte å oppdage for å iverksette tiltak for å løse problemene i din verden. Ja, det er din verden. Så fortsett på Norsk Dynamisk Innsikt.

* Read "Dynamic Ideas" in your native language below:

🇦🇱 Read it in Albanian Idetë dinamike.

🇪🇹 Read it in Amharic Invitation to Comment 158: ተለዋዋጭ ሀሳቦች and Invitation to Comment 159: ተለዋዋጭ የፖለቲካ አመለካከቶች.

🇱🇧 Read it in Arabic Afkar Dynamicyah, and Invitation to Comment 154: أفكار ديناميكية، أو أفكار دينامية.

🇧🇬 Read it in Bulgarian Invitation to Comment 155: Динамични идеи and Invitation to Comment 156: Динамични политически мнения.

🇨🇳 Read it in Chinese Invitation to Comment 157: 动态想法.

🇨🇿 Read it in Czech Dynamické nápady and České dynamické perspektivě.

🇩🇰 Read it in Danish

🇬🇧 Read it in English Dynamic Ideas and Dynamic Political Opinions.

🇵🇭 Read it in Filipino Dinamikong Ideya, Dinamikong Perspektibo and Dinamikong Pag-iisip.

🇫🇷 Read it in French

🇬🇷 Read it in Greek Invitation to Comment 160: Δυναμικές ιδέες, Invitation to Comment 161: Ελληνικές Δυναμικές Ιδέες, Invitation to Comment 162: Δυναμικές πολιτικές απόψεις and Invitation to Comments 163: Ελληνικές δυναμικές προοπτικές

* Read it in Hawaiian

🇮🇱 Read it in Hebrew Invitation to Comments 164: רעיונות דינמיים.

🇮🇩 Read it in Indonesian Ide Dinamis, Perspektif Dinamis Indonesia, Pemikiran Dinamis Indonesia, Pendapat Dinamis Indonesia, Wawasan Dinamis Indonesia and Pandangan Dinamis Indonesia.

🇮🇪 Read it in Irish Smaointe Dinimiciúla, Peirspictíochtaí Dinimiciúla na hÉireann, Smaointeoireacht Dhinimiciúil na hÉireann, Tuairimí Dinimiciúla na hÉireann and Léargais Dhinimiciúla na hÉireann.

🇮🇹 Read it in Italian

🇯🇵 Read it in Japanese Invitation to Comments 165: ダイナミックなアイデア.

🇰🇵 Read it in Korean Invitation to Comments 166: 역동적 인 아이디어.

🇱🇻 Read it in Latvian Dinamiskās Idejas, Latvijas Dinamiskās Perspektīvas, Latvijas Dinamiskie Atzinumi and Latvijas Dinamiskā Domāšana.

🇲🇾 Read it in Malay Idea Dinamik, Perspektif Dinamik Melayu, Pemikiran Dinamik Melayu and Pendapat Dinamik Melayu.

🇮🇷 Read it in Persian Invitation to Comments 167: ایده های پویا.

🇵🇱 Read it in Polish Dynamiczne Pomysły and Polskie Dynamiczne Perspektywy.

🇵🇹 Read it in Portuguese Ideias dinâmicas, Perspectivas Dinâmicas Portuguesas and Pensamento Dinâmico Português.

🇷🇴 Read it in Romanian Ideile dinamice and perspective dinamice românești.

🇷🇺 Read it in Russian Invitation to Comments 168: Динамические идеи and Invitation to Comments 169: российских динамических мнениях.

🇸🇰 Read it in Slovak Dynamické myslenie and Slovenské dynamické perspektívy.

🇪🇸 Read it in Spanish Ideas dinámicas and Perspectivas dinámicas españolas.

🇸🇪 Read it in Swedish

🇹🇭 Read it in Thai Invitation to Comments 170: ไอเดียแบบไดนามิก.

🇻🇳 Read it in Vietnamese Ý tưởng năng động and Quan điểm năng động của người Việt.

🇳🇴 You are at Norske Dynamiske Meninger.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation to Comment.

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!