Human Rights in Danish Translation!

Human Rights in Danish!

This is the Danish version of Human Rights in Sudan. We have other versions of human rights abuses in Sudan here: Human Rights in Sudan English Translation and Humanrights Arabic Translation. You can as well read more about human rights in Sudan in the Afro Journal here.

We have confidence that our crying lovely Sudan faces the worst human rights abuses in the world. There's nothing that could be compared to these crimes committed by the devil military and religious coup d'etat regime in Sudan. They came with unknown Islamic propaganda to advertise themselves amongst traditionally Muslim people. Most of those Muslim people kept illiterate politically through the entire modern Sudanese history to serve landlords who wear false Islamic robes.

Sudanese people are exposed through history to serve unknown Islamic agendas even God deny them.

People of Sudan have never seen in their lives cruel behaviours from people who claim to be Muslims like these acts done to Brigadier Mohamed Ahmed Al Rayah, engineer Badrel Deen al Tom and other brave Sudanese nationals like Doctor Ali Fadul.

Now here's the human rights in Danish report.

Jeg er fængslet pensionist brigadier Mohammed Ahmed al Rayah al Faki. Jeg er tooghalvtreds år gammel. Sikkerhedsrådets myndigheder anholdt mig tirsdag aften den 20. august i mit hjem, og tvang mig til at køre min bil til regeringens sikkerhedsvagters bygninger.

Da jeg kom der, tog de nøglerne til køretøjet fra mig, tvang mig til receptionen hos sikkerhedsvagterne og spurgte mig om det indhold, som jeg havde i min bil, og de nedskrev det foran mig i et dokument.

Jeg havde følgende i min bil:

1- 6,35 mm revolver lavet med det spanske mærke Ustera.
2- 50 kugler 6.35.
3- et beløb på US $ 8.720.
4- små stykker tyske Mark.
5- fem nye komplette dæk.
6- reservedele til en komplet OPEL Record.
7- reservedele og lygter til Toyota Cressida.
8- personlig konto med check fra tyske Trade Bank i Bonn.
9- en fil, der indeholder korrespondance i forbindelse med et tilbud om at importere ammunition og reservedele.

Alle de nævnte effekter fra bilen præsenteredes for mig samme aften af et medlem af undersøgelseskommissionen, som blev kaldt Captain Asim Kabashi. Jeg bad ham om at levere alle disse effekter næste formiddag til min kones bror, brigadegeneral Mamoun Abdul Aziz Nugud, som forventedes at komme for at hente min bil.

To dage senere fortalte en person kaldet Asim Kabashi mig, at de havde afleveret køretøjet plus effekter fra den til den nævnte brigadegeneral.

Da jeg forlod afhøringslokalet, efter at have fået en dom om at skulle overføres til Kober-fængslet, hørte jeg, at Brigadier Mamoun Nugud var blevet udpeget til militærattaché i Washington, og han fløj derover for at udføre sine nye opgaver.

Så beklageligvis fortalte Brigadier Mamoun Nugud mig nogen tid senere, at han fik bilen, som var tømt for alt omtalte indhold, af regeringens sikkerhedsvagter.

De har bragt mig til rettergang hos en visionær og hurtig militærdomstol den 23/9/1991 efter en måneds tilbageholdelse.

Jeg har i denne måned stået over for og er blevet udsat for forskellige former for fysisk og psykisk tortur, udført af medlemmerne af Kommissionen for undersøgelsesudvalget og vagterne på detentionscentret. Jeg er blevet udsat for forskellige former for psykisk tortur og fysisk tortur, som er uforenelige med de grundlæggende menneskerettigheder.

Torturen varede på grusom vis indtil 3/12/1991, dagen for udstedelsen af den strafudmåling, der indeholdt en dødsstraf, som blev reduceret til fængsling på livstid.

De overførte mig derefter fra sikkerhedsdetentionscenteret til Koper fængselet den 4/12/1991 og derefter til Shala fængslet i Darfur, den 10/12/1991.

Jeg har tilbragt halvandet år i Shala fængselet. Jeg har lidt mest under virkningen af at blive udsat for de forskellige former for tortur, som er utænkelige for mennesker. Hertil kommer, at de forskellige former af tortur er i strid med principperne inden for religion, og med, hvad myndighederne står for, når de påstår at have overholdt menneskerettighederne og at der ikke forefindes nogen, som har været udsat for tortur.

Der er en forfærdelig tortur, som hverken guddommelige love eller menneskeliggjorte love har godkendt og givet autoritet til. De frygtelige former for tortur varierer fra elektrisk chok til svær prygl til voldtægt. Personligt har jeg været udsat for forskellige former for tortur og har frygtelige og hadefulde effekter tilbage på min krop, der fik mig til at besøge El Fasher hospital for behandling mange gange.

Jeg har i denne periode taget mange smertestillende og beroligende midler forgæves. Det har fået lægerne, til at overføre mig til Khartoum for at få medicinsk behandling. Forringelse af mit helbred overbeviste et medicinsk udvalg, som bad om at godkende overførslen.

Jeg føler skam, når jeg nævner de typer af tortur jeg har været udsat for, og hvad de har gjort mod mig, og resultatet af de ødelæggende virkninger for min sundhed og selvstændighed. Jeg vil nævne navnene på alle medlemmerne i undersøgelsesudvalgskommissionen plus på de fængselsbetjente, som havde større beføjelser end nazisterne havde under Hitler.

Human Rights in Danish. There are some missing lines in Human Rights in Danish... Continue reading Human Rights in Danish at the following pages: Tortur| Ghost Houses|

When you read Human Rights in Danish or in other languages, please comment or write about human rights abuses you know. Yes, you can even bring some human rights abuses in any country in the Horn of Africa to the lights by only using the well done form below. When you go through submitting your vision and thoughts about human rights in Danish or any language, please elect to receive follow up to your input into this page and enjoy more readings. Thank you.

Have a Great Story about or from the Horn of Africa?

Do you have a great story about or from the Horn of Africa? Share it! Note that you can use the forms in this platform to comment and write about political topics in the Horn of Africa. Some pages about other countries may fall out of this map. However, they may have some impacts on some countries in this map. You can use the same forms anyway to comment or write about them too.

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

In addition to human rights in Danish you me be interested in more information about human rights abuses in Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan or Uganda?

Visit those links here and through the navigation bars on this page at the left column and at the bottom. You can as well search for more information about human rights in Danish or in any language here.Human Rights in Danish Translation is powered by the strong website building and optimizing tolls below called Site Build It. You can use them too, to empower anything you know about and build it a strong web business.

SBI!


HOA's Political Scene Home| HOA's Political-Scene Blog| HOA's Political Scene| HOA's Political Section| HOA's Political Inspiration| Horn of Africa (HOA)| Djibouti| Djibouti Country Profile| Djibouti's Political Scene| Djibouti's Political Problems| Eritrea| Eritrea Country Profile| Eritrea's Political Scene| Eritrea's Political Problems| EPLF| Eritrea and NGOs| Eritrean Refugees| Red Sea Paradise| Ethiopia| Ethiopia Country Profile| Ethiopia's Political Scene| Ethiopia's Political Problems| Awassa| Awassa Children's Village| Ethio-Eritrean Wars| Ethiopian Refugees| Kenya| Kenya Country Profile| Kenya's Political Scene| Kenya's Political Problems| Somalia| Somalia Country Profile| Somalia's Political Scene| Somalia's Political Problems| Somali News| Somali Archives| Sudan| Sudan News| Sudan Country Profile| Sudan's Political Scene| Political Problems in Sudan| Democracy in Sudan| Human Rights in Sudan| Human Rights Arabic Translation| Human Rights in Danish| Darfur| International Criminal Court ICC| ICC Indictment| Omar al Bashir| Luis Moreno Ocampo| Sudanese Dictatorial Regimes| Mao tse-Tung| Uganda| Uganda Country Profile| Uganda's Political Scene| Uganda's Political Problems| Humanitarian Network| Environment Protection| Environment| Horn of Africa's Friends| Comments| Forward HOA's Political Scene| Alexa| Search| Freelancing Fees| Horn of Africa's Bookshop| Horn of Africa's Network|

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Easy political search!

Explore, Freelancing Jobs, Political books by titles, documentaries by title, Horn of Africa! Politics Economy Uganda, political studies, bachelor political science, etc...

"Like" & "Tweet" below to express your love!

دعوة لك يا عزيزي لتعمل "لايك" و"تغرد" هذه الصفحة وتنقر علي الايقونة الصغيرة تحت الصور

HOA's Political Tragedy on iTunes

الحب في عصر الانترنت on iTunes

صحوة الفينيق on iTunes

Free political newsletter with some good freebies for you!

See example pictures of our free stuff.

net writing masters course
make your knowledge sell

Here is (Rising of the Phoenix), including some political poetry! This Arabic poetry book comes in different formats. Enjoy one of them. It is beautiful too!

Do You Want this Arabic Poetry e-Book Free?
Well, subscribe to the HOA PoliticalScene Newsletter here, confirm through the email you will receive and tell me that you came to it from this page through the Contact Us form here.

Another Way to Get Gifts!

Like HOA Political Scene? Email it to friends at Forward HOA Political Scene.

More Gifts

Print posters free to enjoy reading poetry, or to enjoy beautiful images.

And don't forget to say thank you by liking, tweeting, pinning the pictures, or sharing this page with your social media.