HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Historier fra Spogelsernes Huse!

Historier fra Spogelsernes Huse is not a horror film. It is a real story from the day to day life in Sudan under the dictatorship of the regime of the Muslim Brothers in Sudan, which led by Omar al-Bashir.

Before you continue reading there are some language forms which are difficult to write as addresses on web browsers in many languages. In Danish those are forms of letters with signs such as: å, æ and ø. So, we tend to write them in a readable way for the internet browsers.

Historier fra Spøgelsernes Huse is the Danish version of Human Rights in Sudan. We have other versions of human rights violations in Sudan you can reach at Human Rights in Sudan, the English version.

The main story is the unbelievable and unexpected torture committed by whom claimed to be Muslims in the accounts of manhood and religious beliefs of Brigadier Mohammed Ahmed Alrayah.

You can as well read more about human rights in Sudan in the Humanitarian Network, which is the human section of the Horn Africas Network, which is essential part of Khalid Mohammed Osman's Network.

We have confidence that our crying lovely Sudan faces the worst human rights violations in the world. There's nothing that could be compared to these crimes committed by the devil military and religious coup d'etat regime in Sudan. They came with unknown Islamic propaganda to advertise themselves amongst traditionally Muslim people.

Most of those Muslims are kept illiterate politically, through the entire modern Sudanese history to serve landlords who wear false Islamic robes. The Sudanese people are exposed through history to serve unknown Islamic agendas even God denies them.

The people of Sudan have never seen in their lives cruel behaviours from political and religious leaders who claim to be Muslims like these acts done to Brigadier Mohamed Ahmed Al Rayah, engineer Badrel Deen al Tom and other brave Sudanese nationals like Doctor Ali Fadul.

Now here's the human rights in Danish report in the following Historier fra Spøgelsernes Huse.

Sudanesisk Brigadier Fortæller Historier fra Spøgelsernes Huse!

Jeg er fængslet pensionist brigadier Mohammed Ahmed al Rayah al Faki. Jeg er tooghalvtreds år gammel. Sikkerhedsrådets myndigheder anholdt mig tirsdag aften den 20. august i mit hjem, og tvang mig til at køre min bil til regeringens sikkerhedsvagters bygninger.

Da jeg kom der, tog mine bilnøglerne fra mig, tvang mig til receptionen hos sikkerhedsvagterne og spurgte mig om det indhold, som jeg havde i min bil, og de nedskrev det foran mig i et dokument.

Jeg havde de følgende i min bil:

 1. 6,35 mm revolver lavet med det spanske mærke Ustera.
 2. 50 kugler 6.35. 
 3. et beløb på US $ 8.720.
 4. små stykker tyske Mark.
 5. fem nye komplette bildæk.
 6. reservedele til en komplet OPEL Record.
 7. reservedele og lygter til Toyota Cressida
 8. personlig konto med check fra tyske Trade Bank i Bonn.
 9. en fil, der indeholder korrespondance i forbindelse med et tilbud om at importere ammunition og reservedele.

Alle de nævnte effekter fra bilen præsenteredes for mig samme aften af et medlem af undersøgelseskommissionen, som blev kaldt Captain Asim Kabashi. Jeg bad ham om at levere alle disse effekter næste formiddag til min kones bror, brigadegeneral Mamoun Abdul Aziz Nugud, som forventedes at komme for at hente min bil.

To dage senere fortalte en person kaldet Asim Kabashi mig, at de havde afleveret køretøjet plus effekter fra den til den nævnte  brigadegeneral.

To dage senere fortalte en person kaldet Asim Kabashi mig, at de havde afleveret køretøjet plus effekter fra den til den nævnte  brigadegeneral. Da jeg forlod afhøringslokalet, efter at have fået en dom om at skulle overføres til Kober-fængslet, hørte jeg, at Brigadier Mamoun Nugud var blevet udpeget til militærattaché i Washington, og han fløj derover for at udføre sine nye opgaver.

Så beklageligvis fortalte Brigadier Mamoun Nugud mig nogen tid senere, at han fik bilen, som var tømt for alt omtalte indhold, af regeringens sikkerhedsvagter. De har bragt mig til rettergang hos en visionær og hurtig militærdomstol den 23/9/1991 efter en måneds tilbageholdelse.

Jeg har i denne måned stået over for og er blevet udsat for forskellige former for fysisk og psykisk tortur, udført af medlemmerne af Kommissionen for undersøgelsesudvalget og vagterne på detentionscentret. Jeg er blevet udsat for forskellige former for psykisk tortur og fysisk tortur, som er uforenelige med de grundliggende menneskerettigheder.

Enestående Torturhandlinger i Sudanesiske Spøgelseshuse

Torturen varede på grusom vis indtil 3/12/1991, dagen for udstedelsen af den strafudmåling, der indeholdt en dødsstraf, som blev reduceret til fængsling på livstid. De overførte mig derefter fra sikkerhedsdetentionscenteret til Koper fængselet den 4/12/1991 og derefter til Shala fængslet i Darfur, den 10/12/1991.

Jeg har tilbragt halvandet år i Shala fængselet. Jeg har lidt mest under virkningen af at blive udsat for de forskellige former for tortur, som er utænkelige for mennesker. Hertil kommer, at de forskellige former af tortur er i strid med principperne inden for religion, og med, hvad myndighederne står for, når de påstår at have overholdt menneskerettighederne og at der ikke forefindes nogen, som har været udsat for tortur.

Der er en forfærdelig tortur, som hverken guddommelige love eller menneskeliggjorte love har godkendt og givet autoritet til. De frygtelige former for tortur varierer fra elektrisk chok til svær prygl til voldtægt. Personligt har jeg været udsat for forskellige former for tortur og har frygtelige og hadefulde effekter tilbage på min krop, der fik mig til at besøge El Fasher hospital for behandling mange gange.

Jeg har i denne periode taget mange smertestillende og beroligende midler forgæves. Det har fået lægerne, til at overføre mig til Khartoum for at få medicinsk behandling. Forringelse af mit helbred overbeviste et medicinsk udvalg, som bad om at godkende overførslen.

Jeg føler skam, når jeg nævner de typer af tortur jeg har været udsat for, og hvad de har gjort mod mig, og resultatet af de ødelæggende virkninger for min sundhed og selvstændighed. Jeg vil nævne navnene på alle medlemmerne i undersøgelsesudvalgskommissionen plus på de fængselsbetjente, som havde større beføjelser end nazisterne havde under Hitler.

Related to Historier fra Spogelsernes Huse!

This section will fall here sooner. Until then use the form below to write comments on Historier fra Spøgelsernes Huse, or to tell us story from there in any language you like.

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

 •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)


About Darfur| About Darfur - Comments| Army Torturers in Sudan| Army Torturers in Sudan - Comments| Crimes Committed By Sudanese Dictators| Crimes Committed By Sudanese Dictators - Comments| Crisis Group| Darfur Crisis| Darfur Crisis is Social Crisis| Darfur Crisis is Social Crisis - Comments| Eastern Sudan Feeds Israel by Human Power| From Sudan: Hunger Calls in a Deserted Valley| Ghost Houses| Historier fra Sp¯gelsernes Huse| Humanitarian Network| Human Rights Arabic Translation| Human Rights in Danish| Human Rights in Sudan| ICC| Indictment| Lettre ouverte a Luis Moreno Ocampo| Lettre ouverte a Luis Moreno Ocampo - Comments| NGOs| NIF's Political Crimes| NIF's Political Crimes - Comments| No Environment Protection in Sudan| Numbers of Eritrean - Ethiopian Refugees in Sudan| Numbers of Eritrean - Ethiopian Refugees in Sudan - Comments| Omar al Bashir| Open Letter to Luis Moreno Ocampo| Open Letter to Luis Moreno Ocampo - Comments| Politik| Prosecute Both Civil and Military Governments| Save Darfur Coalition| Sudan Disaster| Sudanese Refugees in Egypt are Not Allowed to Vote| Sudanese Refugees in Egypt are Not Allowed to Vote - Comments| Sudanese Regimes Political Crimes| They Shoot Horses in Sudan| They Shoot Horses in Sudan, Don't They?| Tortur| UN Human Rights Commissioner Condemned Executions in Sudan| UN Human Rights Commissioner Condemned Executions in Sudan - Comments| WFP Warns of Massive Food Deficit in Southern Sudan| WFP Warns of Massive Food Deficit in Southern Sudan Comments|
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!