HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

شباب السودان من أجل التغيير "شرارة

by Khalid Mohammed Osman

hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese Intifada in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير

hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese Intifada in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير "شرارة"أصدر تنظيم معارضة سودانية (Sudanese Opposition) جديد نصاً في بيان ثوري يصنفه كقوي مقاومة سودانية جديدة للنظام السوداني العسكري الديني (Military Religious Regime)، أصدر بياناً سياسياً للشعب السوداني وقواه الوطنية في يوم الخميس الموافق 16 مارس عام 2011م. تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". وجاء في البيان السياسي الهام انه لا يُخفي علي كلِّ المهتمين بالشأن السوداني ان الحركة الشبابية الثورية، التي إنطلقت عبر أدبياتها النضالية وإنتشرت بين أوساط الشباب، تسعي للثورة والتغيير التام، وذلك عن طريق إسقاط كلّ عناصر الهدم والتغييب والتعسف القائمة الآن، والممثّلة في النظام الإرهابي الشمولي الذي يقوده عمر البشير (Omar al Bashir)، والذي جاء به الي السلطة في عام 1989م عبر إنقلاب عسكري حزب ما يُسمي بالجبهة القومية الإسلامية (NIF)، وهي آلنسخة قبل الأخيرة لتنظيم الأخوان المسلمين السوداني (Muslim Brothers, Sudan). وقال البيان ان هذا النظام الشمولي ما يزال يتحكّم في البلاد، وقد إنعكست كلّ آثاره السلبية علي كامل التراب السوداني، حيث أنهك قواه البشرية بسياسات إقتصادية، الهدف منها إشغال الناس بامورهم الحياتية، لضيق ظروف المعيشة، التي إنعكست علي كلّ الأسر االسودانية بفعل سياساته الإقتصادية، التي تهدف الي نهب خيرات البلاد.

وأضاف البيان السياسي لحركة "الشرارة" للشباب من أجل التغيير، أضاف ان تنامي المدّ الثوري الشبابي، وإلتفاف جموع الشباب السوداني حول الحركة، وتضامنهم مع خطابها السياسي، يعكس ايمانهم بما تدعو له الحركة، وحيث توحّدت الجهود فيها، وأجمعت قواها الشبابية علي إرساء مشروع التغيير الشامل، كفكرة ورؤية شبابية جادة، وتنفيذها علي أرض الواقع، لتغيير نظام الطغاة والفساد والسدنة، الذين يسمون بالإنقاذيين، ومأجوري ما يُسمي بحزب المؤتمر الوطني (National Congress Party) السوداني. وأوضحت الحركة ان هذا المشروع الثوري لا ينتهي بهؤلاء المجرمين في سلطة النظام الديكتاتوري، الذي يُعدُّ من اسوأ الأنظمة السودانية الديكتاتورية (Sudanese Dictatorial Regimes)، التي مرّت بالبلاد، بل يسعي وبكلِّ الجديّة الي إزالة كلّ آثارهم، وإزالة مشروعهم التخريبي، من خلال التطهير الوطني الشامل، مع ضرورة الحرص علي بناء واستقرار الدولة السودانية، وفق مصالح الشعب، واولويات إعادة البناء الوطني سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وثقافياً. وفي هذا الصدد فقد أعلن الكثيرون من قوي الشباب الوطنيين عن أنفسهم وأفكارهم ورؤاهم حول مشروع التغيير الوطني، وتضامنوا في معظمهم واتفقوا علي إنجاز هذا المشروع، وعملوا من أجل ذلك بين مختلف الشرائح الإجتماعية في الأحياء، ولجان العمل الشعبي العام، والشرائح الطلابية علي وجه الخصوص، مما يؤكد علي تنامي الغضب الشعبي والإحساس بروح الثورة، والنشاط من أجل القضاء علي نظام اللصوص وسارقي قوت الشعب، ومن يتابعهم من المنتفعين بهذا النظام من اللصوص، وكل الذين يسعون لتجميل وجه النظام، والذين يسعون لإحباط الإنتفاضة الشعبية، للحفاظ علي مكاسبهم، والذين يسعون من خلال بعض الدوائر الإقليمية والدولية المنتفعة من وجود هذا النظام الشمولي، لمزيد من السرقات لخيرات البلاد وإنهاك شعبها.

وقال البيان السياسي للشباب السوداني من أجل التغيير "شرارة"، ان مزيداً من الضغط، عبر فعاليات العمل الشعبي الموحّد، سيقود لصوص الإنقاذ الاسلامويين في النهاية، الي المزيد من التخبط والعشوائية في قراراتهم وممارساتهم القمعية، مما يسهِّل الطريق امام الثورة للقضاء علي هذا النظام الإرهابي، فتاريخ البشرية يشهد علي ان الأنظمة الشمولية ومهما طال بقاؤها، ومهما قامت به من قمع، فانها لا تستمر، لان إرادة الشعوب في التحرر أقوي من كلّ الوسائل التي يستخدمونها للبقاء في السلطة، ولأن الشعوب هي التي تنتصر في النهاية. وأعاد البيان الي الأذهان تداعيات ثورة 30 يناير 2011م. وأضاف انه مهما قامت أجهزة النظام من تضليل إعلامي، ورقابة علي الصحف، وإعتقال الصحفيين، وتعذييب المعتقلين من القوي الوطنية، ومهما قام جهاز امنه بمطاردة بنات الوطن المناضلات العفيفات لإغتصابهن وإنتهاك عفتهن وإرهابهن، فان كلّ ذلك القمع لن يرهب شباب الثورة السوداني. وأعاد البيان الي الأذهان ممارسات النظام الشمولي الإرهابية عندما ثار شباب وطلاب جامعة الفاشر في دارفور (Darfur)، عندما لجأت أجهزة النظام الفاشي الأمنية الي تجميد نشاط الطلاب، وما تبع ذلك ثورة الطلاب والشعب في المدينة، مما أدي الي إستشهاد احد الطلاب وإصابة اكثر من 25 أخرين، بعضها إصابات خطيرة، وإعتقال عدد لا يُحصي من المواطنين، من بينهم الناطق الرسمي بإسم شباب من أجل التغيير "شرارة" مجدي عكاشة، ثم لجأ الأمن لفرض أجواء من التعتيم وتكميم الأفواه والوعيد والتهديد. ولكن كلّ ذلك لن يرهب الثوار ولن يوقف مسيرة التحرر الوطني، بل يؤجج نيران الغضب الشعبي ويزيد من إصرار الشباب علي إقتلاع هذا النظام الإرهابي من جذوره.


hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese Intifada in December 2018. Sudanese Youth for Change شباب السودان من أجل التغيير hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese Intifada in December 2018. Sudanese Youth for Change شباب السودان من أجل التغيير "شرارة".

hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese revolution in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese revolution in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير "شرارة".

hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese protests in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese protests in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير "شرارة".

hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: Sudanese Youth for Change يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese uprising in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير hoa-politicalscene.com/invitation-to-comment103.html: Invitation to Comment 103: Sudanese Youth for Change يوميات الثورة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م. Sudanese uprising in December 2018. شباب السودان من أجل التغيير "شرارة".

* You are at Invitation to Comment 103: شباب السودان من أجل التغيير "شرارة".

* Read the entry page at Khalid Mohammed Osman.

* Read Da Shino in Sudan. In Arabic Invitation to Comment 71: دا شنو دا في السودان?

* Read the human rights pages at Human Rights in Sudan. In Arabic حقوق الانسان في السودان.

* Read Arabic HOA Political Scene.

* Subscribe to HOA Political Scene Newsletter.

* Read HOA Political Scene Blog from your favourite email service.

* Read HOA Political Scene. Respond to HOA Calls.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation to Comment.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!