HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

إنتفاضة ديسمبر ٢٠١٨م في السودان

by خالد محمد عثمان

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة ديسمبر 2018م في السودان

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة ديسمبر 2018م في السودان


تنتفض كل مدن السودان وقراه الآن في ثورة مجيدة ضد نظام الأخوان المسلمين السوداني (Muslim Brothers, Sudan)، الذين يمثلهم الآن النظام الديكتاتوري الديني (Military Religious Regime) بقيادة طريد العدالة الدولية عمر البشير (Omar al Bashir) عبر حزبه المسمي بالمؤتمر الوطني (National Congress Party)، بعد الإنقسام المزعوم للأخوان المسلمين لهذا الحزب في السلطة، وحزب آخر في المعارضة تموهياً علي عادة الأخوان المسلمين باسم المؤتمر الشعبي السوداني (People's Conference Party, Sudan)، بقيادة المقبور الترابي.

نتمني لثورة ديسمبر في السودان (Sudan) النصر علي هؤلاء اللصوص الذين يرتدون زيّ الإسلام كفراً وبهتاناً، والذين أنجبهم الأخوان المسلمين عبر ما وصفته باخطبوط الأخوان المسلمين في السودان (Muslim Brothers' Octopus in Sudan) والذي خططته الجبهة القومية الإسلامية (NIF). ولقد كنت ومنذ فراري من نظام الدكيتاتور المقبور جعفر النميري (Jafar Al Numeri)، أحذر من إستراتيجيات وتكتيكات هذا الحزب الشيطاني الجهنمية، بل وأقول ان إستقلال السودان عن بريطانيا في عام 1956م لم يخلِّف للسودان غير الإنقسام والتدهور، وان كلّ الأحزاب اليمينية الطائفية قد أسهمت بالقدر الكبير في Are You Intellectual: الجهل السياسي للمسألة السودانية. ليس ذلك فحسب بل لقد مهدت لهذا بسياسة تغييب الذاكرة يؤدي الي تفريغ المظاهرات، وكنت وما أزال أقول ان علي الشعب السوداني ان يعي هذا الدرس جيداً وانه إذا الشعب في السودان أراد الحياة، فلابد ان يعلم كيف يُقصي الأخوان المسلمين والطائفية من العمل السياسي، الذي لا يقبل الدين في إدارة الدولة العلمانية المدنية الحديثة، ان علي كلّ الشعب السوداني ان يعلن رفضه ويقول لا للدولة الدينية والإسلام السياسي في السودان، دون ان يخاف من الإتهام بالكفر، لان الكفر الحقيقي هو كفر هذه الأحزاب التي حكمت السودان منذ إستقلاله ولن تقدم لشعبه سوي الفقر والإنقسام الي شمال وجنوب سودان (South Sudan) والحروب، التي انطلقت منذ إستقلاله، وتستمر حتي الآن.

الإنتفاضة التي تندلع في الخرطوم الآن امتد أوارها الي مدني وسنار والدمازين ودنقلا والقضارف وبورسودان وعطبرة قلعة العمال السودانية وبربر والدامر وبقية مدن وقري السودان (Sudan) وتشارك فيها كامل قطاعات وفئات الشعب السوداني، الذي طال صبره علي الأنظمة العسكرية السودانية الديكتاتورية (Sudanese Dictatorial Regimes)، بإجراءتها الإقتصادية المتعسفة لنهب كلّ خيرات السودان، وبضرب امنها للمحتجين وتعذيبهم في السجون وإرهابهم بتقطيع الأوصال وقتلهم في الشوارع. وفي الواقع لقد طال صبر الشعب السوداني الأبي حتي علي الأحزاب الطائفية السودانية (Sudanese Sectarian Parties)، التي أسهمت في تردي السودان وأتت في النهاية بهذه الطغمة من الأخوان المسلمين اللصوص بزعامة المقبور حسن الترابي صهر أخر رئيس وزراء من حزب الأمة الطائفي، وبذلك أثبتوا انه لا فرق بين حزب الاخوان المسلمين والاحزاب الطائفية، التي أسهمت في كلّ التدهور الذي حدث بالسودان، وخططت تغييب الذهنية السودانية وإرتفاع Invitation 1 HOAs Friends 135: نسبة الجهل، الأمية السياسية، التسقيف، التغييب الذهني، وأشياء أخري في السودان الحزين، بإسم الدين والطائفية أيضاً.

ويواجه المواطنون السودانيون الضرب والقتل في الشوارع الآن، ويقابلون ذلك بكلِّ البسالة، وكامل الإستعداد للتضحية بأنفسهم من أجل تحرير الوطن من هؤلاء الأوغاد، الذين أذاقوهم الزلّ والهوان وحطوا من كرامة السودان وشرفه وجعلوا من السودان عاهرة دولية بين الدول.


hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html: Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨م في السودان Sudanese people's revolution in December 2018.

* You are at Invitation 1 HOAs Friends 153: إنتفاضة ديسمبر ٢٠١٨م في السودان: https://www.hoa-politicalscene.com/invitation-1-hoas-friends153.html.

* Read the entry page at Sudanese Sectarian Parties.

* Read Arabic HOA Political Scene & please respond to the HOA Calls.

* Subscribe to HOA Political Scene Newsletter.

* Read comments on Sudan at:

Invitation 1 HOAs Friends 152: بين خيانة الشعب السوداني المتقاسمة بين الأخوان المسلمين وحزب الأمة والمواطنة الصالحة| Invitation 1 HOAs Friends: What Made America A Great Empire in the World?|

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation 1 - HOA's Friends.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

نُشرت مطلع هذا العام

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!