HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

زمن الحب علي الطريقة السودانية والغناء البديع

by شيوهر
(Atbara, Sudan)

قالوا الشاعر صالح عبد السيد (أبو صلاح) كان راكب في بابور البحر متجها ً للجنوب وعندما كان البابور راسيا ً على شاطي قرية ود الزاكي على النيل الأبيض كانت هناك فتاتان على الشاطئ إحداهما إسمها الفرير (مسماه على العطر الباريسي المشهور فلور دا مور... أو كما تطلق عليه حبوباتنا فرير دامور) وكانت الفرير هذه رائعة الجمال... فرآها أبو صلاح وإنبهر بجمالها... وسمع صديقتها تناديها: يا الفرير... و لبعد المسافة بين أبو صلاح وبينهما إعتقد أن إسمها الفريع... فكان هذا الخطأ الجميل: يا فريع ياسمين متكي في رمالو قول لعاشقك وين ضاعت آمالو؟... معذب في هواك مالو

قـلبي هـمالو

أبو صلاح
----------

قـلبي هـمالو خـديدك وجـمالو

مـعذب فـي هـواك مـالو

بـدر حـسنك لاح والـقليب مالو

لي هواك وشوق قلبي عمالو

يافريع ياسمين متكي في رمالو

قولي عاشقك وين ضاعت آمالو

شـعره حـاك الـغيم حاجبه هلالو

فر بسمه غيم والبروق لألو

مـافي مـانع لـو مـوتي حلالو

نهدو جوز تفاح صدره لو لالو

الشادن المحكول قلبي يصبالو

وأخشى من لحظه ومن رمي نبالو

كـم جـريح لـسهام عينه ضاربالو

وبيه لايدري ولا علي بالو

الـجوهر الـفردي الـما إتلقي مثالو

ليه قلبي يلين وقلبو يقسالو

حبه صبحني وحسنه مسالو

غير رشيم في خدوده دموعي ماسالو

خصره ناحل زاد جسمي إنحالو

طرفه ناعس نام وطرفي يصحالو

الـفريع الـلان دمـعي سحالو

يانسيم أرجوك شوفه كيف حالو

فـي الـنجوم مرفوع مجده يبنالو

بين سماك أعزل حظي مانالو

وحـرسه حـولو يدور إستعدالو

والبدر لو غاب يضوي في بدالو


* You are at Are You Intellectual 51: زمن الحب علي الطريقة السودانية والغناء البديع.

* Read the entry page at Arabic HOAs Poetry.

* Read more HOA News and please respond to the HOA Calls| Are You Intellectual 50: زمن السودان والغناء العذب الجميل الذي ولي| Are You Intellectual 51: زمن الحب علي الطريقة السودانية والغناء البديع| Are You Intellectual 52: قصة اغنية... الأوصفوك للشاعر محمد بشير عتيق| Are You Intellectual 53: اعتصام مدني سوداني حتي النصر|

* Read other WhatsApp Cultural and political chats at: Are You Intellectual 38: حوار سياسة في واتساب جات| حوار مفاهيم في واتساب جات - Conceptual WhatsApp Dialogue| HOA WhatsApp Political Dialogue| Invitation to Comment: WhatsApp Reuters News Chat| WhatsApp Advices: لتعرف ان الكتابة علي النت تختلف عن الكتابة العادية| حوار مفاهيم في واتساب جات - WhatsApp Conceptual Dialogue| WhatsApp Cultural Chat| WhatsApp Educational Chat| Invitation 1 HOA's Friends - WhatsApp Highlights - احوال الشيزوفرانيا الدينية التونسية| Whatsapp Memories| WhatsApp Political Chat|

* Subscribe to the HOA Political Scene Newsletter to get covered concerned the area of the Horn of Africa.

* Read the HOA Political Scene Blog from within your favorite service, such as Google, or Yahoo.

* Recommend the HOA Political Scene and encourage your friends to subscribe to the newsletter through the form at Forward HOA's Political Scene. You'll get useful gifts when you forward and also when you confirm your subscription to the newsletter. The gifts are good to start you a passion, or to help you build your passion.

* Read more Arabic pages at: Arabic HOA Political Scene| Asmara| Eritrean Anecdotes| Eritrean Chronicle| Eritrean Stories| Freedom Bells| HOAs Arabic Prose| Khartoum University is About to Disappear| My Beloved Thoughts| South Kordofan, Sudan| South Sudan| Sudanese Arabic Political Articles| الجهل السياسي للمسألة السودانية| شيكاغو والهنود السودانيون| تغييب الذاكرة يؤدي الي تفريغ المظاهرات| أدبيات التعليق السياسي حول سياسات القرن الافريقي| مؤشرات تدهور الأوضاع السياسية بالسودان| إذا الشعب في السودان أراد الحياة| مفارقات البؤس في السودان والصومال| سياسة حرق المراحل السياسية| عليّ وعلي أعدائي سياسة متهورة لنظام السودان الديكتاتوري| سياسة الاخطبوط السودانية وتعطيل حركة التاريخ| للكذب ثلاثة ألوان| كيف أحصل علي مدونة كمدونة القرن الافريقي| علي هامش إحتفالات التغييب الذهني للمواطن السوداني في كل أنحاء السودان| سودان الحركة الشعبية لتحرير السودان الجديد| العشق زمن البرتقال والسحب الأليفة| فساد التعليم الجامعي في السودان| غناء العزلة ضد العزلة| Are You Intellectual 44: تارتوف السوداني| Are You Intellectual 45: فقط بوسة كانت السبب في تسمية كل من البسبوسة والسمبوسة| Are You Intellectual 46 - hoa-politicalscene.com/are-you-intellectual46.html: زوج من اجل اجاك الطويلة| Are You Intellectual 49 - عالج، اعرف نفسك وطوّر نفسك - كتاب جديد في الصحة الشاملة للدكتور عبد الناصر الجندي| Caligula the Sudanese| قال محللين سياسيين قال| علمني هذا الإنسان النبيل| الكويت واحدة من أهم المحطات الصحفية في حياتي| السياسة… أه السياسة! الثقافة… آه الثقافة! الشفافية… آه الشفافية| من سرق حياتي؟| تداعيات الأزمنة الجديدة| هنا الخرطوم|

* More Sudanese pages at Comments on Sudan| South Sudan| Sudan| Sudanese Arabic Political Articles| Sudanese Economical Forums| Sudanese Forum|

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Are You Intellectual?.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Copyright © hoa-politicalscene.com

Did you get any of my books from Apple Books?

Click here to tell me & get some free books. Fill the form.

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!