HOW MUCH does Facebook pay you when you spend a lot of time to make it a billionaire while you're poor? Do you want to conquer FaceBook, Google, or any social you are using and make them pay you hard currencies for using them? That has a DYNAMIC SYSTEM. Contact Me! GET INSIGHTS ON HOAS ABOUT FACEBOOK.

Comments for أي احزاب معارضة سودانية؟

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 09, 2016
Rating
starstarstarstarstar
غيروا العلم لانه علم الديكتاتورية وليس علم السودان
by: Admin

*حاجة واحدة بسيطة جدا لكن مهمة*


شارك ... انسخ ... وزع

العلم الذي يصاحب اي شعار او بوستر ليس علم السودان... دا علم الديكتاتورية ... العلم الوحيد الكان عندنا هو علم الاستقلال... اذا كان لابد لما يمثِّل رمزا سودانيا صمموا خريطة السودان الكامل مليون ميل مربع ب حلايب ... او صمموا علما يجمع تراث وفكر الغابة والصحراء... انا هنا في هذا البوست الصحفي السوداني المعارض منذ السبعينات خالد محمد عثمان وقد نشرت ووزعت هذا النداء بتغيير هذا الرمز اثناء ما اسميه بثورة الهايشتاقات او هايشتاقات الثورة السودانية وميكانزمات الثورة السودانية التقنية (عبر وسائط التواصل الاجتماعي) والحراك الشعبي في إطارها في الداخل والخارج.

عاش شعبنا الابي البطل

#ابو_دماك #ابو_دماك_سودانيون
#ابو_دماك_عصيان_مدني_ثقافي
#ابو_دماك_عصيان_فني_شامل
#ابو_دماك_عصيان_اعلامي_شامل
#ابو_دماك_قاطعوا_الاذاعة_والتلفزيون
#ابو_دماك_قاطعوا_سونا
#ابو_دماك_تجمع_السودانيين_بالكاريبي
#ابو_دماك_تجمع_السودانيين_اضف_مكانك
#ابو_دماك_فعِّلوا_نقابة_الصحفيين_السودانيين_الشرعية

Dec 03, 2016
Rating
starstarstarstarstar
ماذا يعني العزل السياسي؟
by: Admin

تحديد احزاب الأزمة مهم ولابد من عزل سياسي بمعني ان الشارع هو الذي يمارس ذلك. والعزل السياسي يعني التجاهل ومن ثم المحاسبة في المرحلة التالية. أعلم ان هذا الأمر معقد جدا، الا انه يجب الانتباه له جيدا اذ انه الضمان الوحيد ضد اي انتكاسة مستقبلية.

لذلك اقول لا يا رفاق ما كل الحركات المعارضة يجب ان يشملها هذا وذلك لان المعارضة التي نعرفها هي التي باعت هذا الشعب... طلع منها الحزب الشيوعي وتانيا الأحزاب التقليدية هي أزمة هذا الشعب منذ 1956 وهي جزء اصيل من الأزمة والدوران في حلقات ديمقراطيات كسيحة وانقلابات عسكرية - نعم من الممكن جدا التنسيق مع الأحزاب السودانية الحقيقية المعارضة موش الأحزاب الشعوبية التي سببت مشاكل في بلدانها الأصلية ونقوم نحن في السودان نتبناها ونعمل احزاب باسمها... خالد محمد عثمان صحفي سوداني معارض منذ السبعينات


موقع القرن الافريقي يرحب بالرأي والرأي الآخر

* You are at Are You Intellectual 57: أي احزاب معارضة سودانية؟ Comments.

* Read the comments at Are You Intellectual 57: أي احزاب معارضة سودانية؟.

* Read the entry page at Comments on Sudan.

* Read Arabic & English articles about the Sudanese opposition & the mental cleansing practiced against the Sudanese people since 1956 at:

Arabic at: الجهل السياسي للمسألة السودانية| شيكاغو والهنود السودانيون| تغييب الذاكرة يؤدي الي تفريغ المظاهرات| مؤشرات تدهور الأوضاع السياسية بالسودان| إذا الشعب في السودان أراد الحياة| سياسة حرق المراحل السياسية| عليّ وعلي أعدائي سياسة متهورة لنظام السودان الديكتاتوري| سياسة الاخطبوط السودانية وتعطيل حركة التاريخ| علي هامش إحتفالات التغييب الذهني للمواطن السوداني في كل أنحاء السودان| سودان الحركة الشعبية لتحرير السودان الجديد| حوار سياسة في واتساب جات| قوى الاِجماع الوطني السوداني توجِّه بيـــــــــــــــــانا إلى جماهير الشعب السوداني| قوى الاِجماع الوطني السوداني توجِّه بيـــــــــــــــــانا إلى جماهير الشعب السوداني - Comments| الوضع الاقتصادي السوداني من سئ الي أسوأ | Are You Intellectual 51: زمن الحب علي الطريقة السودانية والغناء البديع| Are You Intellectual 52: قصة اغنية... الأوصفوك للشاعر محمد بشير عتيق| Are You Intellectual 53: اعتصام مدني سوداني حتي النصر| Are You Intellectual 54: اربع مناطق سودانية لا توجد علي الخريطة| Are You Intellectual 55: لا مخارج لنظام القمع الكيزاني ولا عفا الله عما سلف| Are You Intellectual 56: بيان جماهيري للشعب السوداني| Are You Intellectual 58: صيام من الكلام نص ساعة من الصمت وح تشوفو الولوله|

English at: South Sudan| Sudan| Sudanese Arabic Political Articles| Sudanese Cultural Forums| Sudanese Economical Forums| Sudanese Forum|

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Are You Intellectual?.

Return to أي احزاب معارضة سودانية؟.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

نُشرت مطلع هذا العام

رواية "الموتُ شرقاً" تكشف لك سرّ الموت الشرقي التراجيدي المستمر للإنسان

Sudanese Journalist, poet, write and human and political activist Khalid Mohammed Osman

احصل علي الرواية الآن واكتشف إنهيار القواسم المشتركة، واستلهم إبداعا يشبه الأسطورة في النص الروائي

"Follow", "like", "tweet", or "pin" the pictures to express your love! Thanks

Horn Africa's Political Tragedy

Love in the Internet Time on Apple Books

Rising of the Phoenix Poetry on Apple Books

Free Poetry Picture Book

Free poetry picture book on Apple Books. You can use the images on public places for your customers to enjoy, while taking coffee.

The French & Spanish Versions

You can work the French versions and the Spanish versions of the two books above with me on, one on one bases. Contact Us.

HOAs Political Poetry Imaged

I'll be thankful, if you get one of my books.

My Books!

Publish Your Book

Let's be the publishers of your book. Use the form at Contact Us.


Work From Home With SBI!